Polymérny absorbér energie pre motorové vozidlá a nárazníkový systém

Číslo patentu: E 3301

Dátum: 05.09.2003

Autori: Steeg Claus-christian, Riepenhausen Holm, Kühl Elmar

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Polyměrny absorbér energie pre motorové vozidlá a nárazníkovývynález sa týka polymérneho absorbêra energie pre motorové vozidlá, ktorý absorpciou zachytáva kinetickú energiu, ktorá sa uvoľňuje pri nehodách motorových vozidiel, a cielene ju odvádza. Za tým účelom sú do nárazníkových systémova/alebo usporiadaní motorových vozidiel vstavané polymérneZo stavu techniky sú známe rôzne absorbéry energie na použitie V prednej a/alebo zadnej nárazníkovej oblasti motorových vozidiel a v súčasnej dobe sa používajú. Používané absorbéry energie majú rôznu schopnost absorpcie energie podmienenú konštrukčne a materiálom a rôzne správanie priNa základe situácie priestorového vstavania absorbérov energie v prednej alebo zadnej oblasti motorového vozidla sú výrobcami motorových vozidiel uprednostňované systémy, ktoré kinetickún energiu v okamihu nehody zachytávajú čo najideálnejšou charakteristikou závislosćou sily na dráhe a po počiatočnom strmom náraste sily, pri časovo pokračujúcej absorpcii energie, prevedú na konštantnú úroveň sily, takžeintegrál Í Fds je pri tejto charakteristike v závislosti silyV stave techniky sú opísané reverzibilné a ireverzibilnéabsorpčné systémy energie pre motorové vozidlá. Jednýmpríkladom reverzibilných absorbérov energie sú hydraulické tlmiace elementy, ktoré v závislosti od média vykazujú rôznu reakciu V prípade nárazu. Tieto hydraulické tlmiace elementy sú, čo sa týka ich technického uskutočnenia, zložité a hmotnost nezodpovedá dnešným požiadavkám výrobcov motorovýchPokiaľ ide o ireverzibilne pôsobiace absorbéry energie pre motorové vozidlá, sú známe usporiadania, ktoré pozostávajú z plasticky deformovateľných kovových elementov, ako napríklad z dutých profilov s kovovou penou (hliníkovou penou), a hustotou kovovej penovej náplne podstatne určujú správanie pri absorbovaní energie. Tieto ireverzibilné absorbéry energie súnákladné a ich výroba je drahá.V tejto súvislosti sú v stave techniky opísané aj kombinácie .reverzibilných a ireverzibilných absorpčnýchspis FR-A-2 789 358 opisuje absorpčné zariadenie energie pre koľajovê vozidlá s rúrkovým telesom, upevneným naĎalej sú známe rôzne absorbéry energie pre motorové vozidlá, ktoré majú rozdielnu schopnost absorbovania energie a používajú sa medzi pozdĺžnymi nosníkmi a nosníkmi nárazníkov ako takzvané nárazové boxy (Crash box) alebo prvky, ktoré sa poškodia, v nárazníkovom usporiadani. Nárazové boxy absorbujú prídavne k nosníku nárazníka energiu nárazu a vykonaná deformačná práca sa ireverzibilne zmení. Tieto absorbéry energie slúžia na ochranu konštrukcie vozidla a energie nárazuv prípade nehody odvádzajú až do rýchlosti 15 km/h.V patentovom spise DE 26 09 265 C 2 sú opísané voštinové deformačné členy, ktoré pozostávajú z kovu alebo plastu, a ktoré sa používajú upevnené na tyči nárazníka. Vstavanie deformačných členov sa uskutočňuje v pozdĺžnom smere motorového vozidla a tieto deformačné členy zachytávajú v prípade nehody silovú špičku svojou voštinovou štruktúrou,pričom odvádzajú energiu. Nevýhodná je technická výroba voštinovej štruktúry V rôznych materiálových uskutočneniach a technika ich spojovania, ktorá predovšetkým pri použití polymérnych materiálov vedie k vysokým konštrukčne podmieneným výrobným nákladom a umožňuje len malé spojenie s tvarovým stykom s absorpčnými prvkami nárazníkovej jednotky v budúcichmotorových vozidlách za vopred stanovených situácií vstavania.Ďalší element absorbujúci energiu pre dynamické pohlcovanie energie nárazu v priebehu fázy kolízie vozidla je opísaný V patentovom spise DE 38 33 048 C 2. Toto usporiadanie pozostáva z nárazových rúrok, ktoré sú vyrobené pretláčaním vo forme profilu a pozostávajú z vláknitých kompozitných materiálov s materiálom matrice zo skupiny obsahujúcej epoxidovê živice, fenolové živice alebo vinylesterové živice,a ktoré sú, koaxiálne voči sebe, spojené s karosériou motorového vozidla s tvarovým stykom. Nevýhoda tohto usporiadania spočíva v zníženom zachytávaní sily v prípade nárazového zaťaženia v pozdĺžnom smere motorového vozidlapriestorovým usporiadaním nárazových rúrok.Z patentového spisu DE 44 01 805 A 1 sú známe tlmiče nárazov s premenou energie závislou od rýchlosti. Pre premenu energie obsahujú tieto tlmiče nárazov tlakové komory vyplnené tekutinou, ktoré V prípade kolízie vozidla elementy tlmiace nárazy vyplnené tekutinou v pozdĺžnom smere zdeformujú aspätným pôsobením stlačenia zvolenej tekutiny spôsobiadisipáciu energie. Nevýhodou u tohto uskutočnenia je hmotnosťtlmičov nárazov vyplnených tekutinou.V patentovom spise DE 10015294 C 2 je opísaný reverzibilný deformačný element, ktorý obsahuje zariadenie pre zachytávanie energie nárazu prostredníctvom rúrkového puzdra, ktoré je opatrené elastickou manžetou obklopujúcou rúrku, pozostáva zo zliatiny s tvarovou pamäťou a pôsobí na základe fyzikálneho pamâťového efektu. Pritom sa V pripade pôsobenia nárazu zvonka ležiaca manžeta radiálne rozšíri a v dôsledku vlastnosti zliatiny s tvarovou pamäťou pôsobí efekt materiálovej pamäte proti rozšíreniu manžety s časovým oneskorením, takže deformačná energia sa môže znižovať spomalene. Radiálne a s časovým oneskorením pôsobiaca absorpcia energie vedie celkovo k malej reakcii absorpčnej jednotky energie V prípade nárazu a, V spojení s vysokými cenami materiálu zliatiny s tvarovou pamäťou, nevyhovuje budúcim požiadavkám výrobcovPatentový spis DE 32 32 940 C 2 obsahuje nárazník pres v ohybe pevnými nosnými elementmi a bočne zahnutýmikoncovými oblasťami, pred ktorou je umiestená zvlnená listová pružina. Táto listová pružina vrátane nosnej jednotky jeĎalej je V patentovom spise DE 19806541 Al uvedené nárazníkovê usporiadanie, ktoré obsahuje vrstvy plastovej peny v rôznych hustotách a schopnosť absorpcie energie je realizovaná v dvoch úrovniach sily, to znamená, že nárazspôsobený nehodou sa prevedie do dvoch rôznych úrovni

MPK / Značky

MPK: B60R 19/24

Značky: nárazníkový, absorbér, polymérny, energie, motorové, vozidla, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e3301-polymerny-absorber-energie-pre-motorove-vozidla-a-naraznikovy-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polymérny absorbér energie pre motorové vozidlá a nárazníkový systém</a>

Podobne patenty