Acetály ako odpudzovací prostriedok proti hmyzu

Číslo patentu: E 2168

Dátum: 30.10.2003

Autor: Bencsits Franz

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Acetály ako odpudzovaci prostriedok proti hmyzuVynáleztýka repelentov hmyzu na odpudzovanie Iietavého, bodavého, hiyzavého a cicajúceho hmyzu, ako aj škodlivého hmyzu rodu Acarina (roztoče a kliešte).Repelenty hmyzu sú chemické látky ktoré majú odpudzujúci alebo ničivý účinok na hmyz ahmyz rodu Acarina. Najväčšia ich praktická dôležitosť je V ich použití V humánnej a veterinámej hygiene kde chránia osoby a zvieratá pred útokom krv cicajúceho, hryzúceho,bodąiúceho hmyzu ktorý nielen sužuje, ale je tiež potenciálnym nosičom onemocnení(malária. jarna-letná encefalitída, Lymeho choroba a mnohé ďalšie.) U repelentov voči hmyzu ktoré sa aplikujú priamo na kožu je nevyhnutné aby boli kompatibilné s kožou, aby boli netoxické, odolné voči vlhkosti a svetlu a ktoré nie sú problematické pokiaľ ide o kozmetické aspekty (nenapadajú kožu, nezapríčiňujú vysušenie alebo zvráskavenie ak sa aplikujú zvonku) a farmakologícké zdravotné aspekty (dráždenie, penetráciu hlbších vrstiev kože a v krvnej amiazgovej cirkulácii). Okrem toho ochrana častí liečených častí kože aochrana osôb a zvierat vzhľadom na liečene objekty v okolí (prostredí) mala by byť zachovaná tak dlho ako je to možne a účinne spektrum repelentov hmyzu malo by byt tak veľké ako je to možné, t.j. mali by byt účinné proti rôznemu hmyzu ako je to len možné.V minulosti a v menšej miere v súčasnosti destilované oleje, ako je citronelol a trávový olej, ako aj klinčekový olej, levanduľový olej, aeukalyptový olej a gáfrový olej majú a sú používané repelenty, ale ktoré však vykazujú niektoré nevýhody ako sú napríklad- neístý (otázny) obsah, tak ako eugenol v klínčekovom oleji, pri experimentoch na zvieratách sa zistilo, že je karcinogén, mutagén a kožu dráždiaca látka alebo eukalyptol v oleji z Eukalyptus globulus, ktorý ak sa aplikuje na kožu, je schopný zapríčiniť silnú dráždivú kožnú výražku- len k 1 átky čas účinnosti, pretože destilovane oleje sa rýchlo odparujú vzhľadom na teplotu povrchu kože tela apreto časté sledovanie liečenia (ošetrenia) je nutné na zaručenie ochrany- úplne chýba odolnost voči svetlu a preto existuje stále riziko fotoprecitlivenosti a modifikácie produktu už pred aplikáciou.V nedávnej minulosti tieto zlúčeniny boli preto nahradené takzvanými syntetickými repelentmi. V doterajšom stave techniky aplikované syntetické repelenty sú napríklad,dimetylester kyseliny ftálovej, l,2 ~etylhexán-l,3-diol, n-butyl ester kyseliny 3,4 dihydro-2,2-dimetyl-4-oxo-2 H-pyrán-karboxylovej, dipropylester kyseliny jantárovej,N,N-dietyl-3-metyl-benzamid (DEET - tiež N,N-dietyl-m-toluamid) a di-n-propylester kyseliny pyridín-2,S-díkarboxylovej (Ullmanns Encyclopädie der techn. Chemie, 4 vydanie, časť 13, strana 237, 1977). Nedávno bol používaný V stúpajúcej miere,hydroxyetylbutylpiperídin karboxylát (l-piperidín kyseliny karboxylovej-2-(2 hydroxyetyl)-1-metylpropylester).Často však tieto syntetické repelenty nie sú odolné voči vlhkosti, dráždia mukózne membrány a sú tiež schopné vnikat do povrchových vrstiev kože,hromadenim v tele, pričom vedľajší účinok vyplýva z toho, že neboli úplne skúmane,ale to je oprávnené podozrenie toxického účinku.Podľa toho, predmetom vynálezu je poskytnúť účinný repelent proti hmyzu na použitie priamo na kožu a/alebo na odev a/alebo iné predmety a materiály (posteľná bielizeň), stanovć plachty, stolné tkaniny), atď.) obklopujúce užívateľa vyžadujúceho ochranu pred protivnými, škodlivými alebo nemoc prenášajúcimi uštipnutiami auhryznutiami od hmyzu a roztočov (najmä kliešťov), založený na prírodných nespracovaných látkach alebo látkach identických s prírodnými látkami, s najmenším toxikologickým rizikom, ktorý okrem nárastu a vyššej účinnosti pôsobí počas dlhej doby, tak ako je to len možne.Podrobný opis vynálezu Tento predmet je riešený podľa vynálezu zlúčeninou podľa nároku 1, Výhodneuskutočnenia sú uvedené v závislých nárokoch. Základnou štruktúrou látok podľa vynálezu je acyklický terpén s uhlíkovými atómami, t.j. monoterpény, výhodne jednoduché alebo dvojité nenasýtené. Organické skupiny tvoriace acetál alebo hemiacetál sú v ďalšom označené ako acetálovć alebo hemiacetálovć radikály (skupiny).Nasledujúci opis vysvetľuje tento vynález detailnejšie zmienkou o repelentoch hmyzu podľa vynálezu. Tieto komentáre sa tiež týkajú nárokovaného používania.Účinnosť zlúčenín podľa vynálezu je založená na ich schopnosti tvorenia plno pokrývajúceho, dlhotrvajúceho filmu na koži, ktorý spoľahlivo zabraňuje látkam alebo podnetom (pot, C 02, kyselina močová amaslová, telesná teplota) esenciálnym pre miesto vhodné ako cieľ koristi (ľudia, cicavce) aby sa uvoľníl z kože pre hryzúce,štípajúce a a krv cicajúci hmyz, takže teplokrvný objekt ošetrený so zlúčeninami podľa vynálezu nemôže byť dlhšie identifikovaný a tak nemôže byt ani predmetom útoku. Pri kontakte alebo priamom pôsobení činidlo podľa vynálezu má smrteľný účinok vzhľadom na vlastnosti repelentu hmyzu podľa vynálezu keďže chitínová vrstva hmyzu je modifikované atekutina je vytláčaná z ich tiel. Toto priame pôsobenie je esenciálne čisto fyzikálnej povahy, takže vývoj rezistencie, sa nevyhnutne vyskytuje s chemicky alebo biochemicky účinnými látkami vzhľadom na rýchle striedanie generácií a preto rýchle plynutie vhodných genetických informácií k potomkom je eliminované látkami využívanými podľa vynálezu. Použitie látok podľa vynálezu uvedených v tejto prihláške zaručí dobrý účinok repelentu hmyzu. Aplikácia sa môže uskutočniť buď priamo na kožu ľudí alebo zvierat alebo tiež na šaty alebo iné články,ako je napr. posteľná bielizeň a pod.Prehľad obrázkov na úkresochObrázky l až 63 ukazujú chemické kompozície niektorých zlúčenín uvedených v opise, ktoré sú obzvlášť výhodné pri postupoch podľa vynálezu.Látky podľa vynálezu, ktore sa používajú ako repelenty hmyzu, môžu sa priamo získat ak sú komerčne dostupne alebo sa môžu pripraviť znasledujúcich zlúčenín, pričom najdôležitejšie reakčné kroky sú známe odborníkom v danej oblastiZložky prírodných destilovaných olejov alebo ich synteticky vyrobené náhrady, ako Sú napr.o geraniol (E)-3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1-ol, o linalool 3,7-dimetyl-6-oktadien-3-ol, o nerol (Z)-3,7-dimetyl-2,6-oktadien-l-ol, o ()-citronellol, (-)-citronellol 3,7 ~dimetyl-6-okten-l-ol podľa spôsobov opísaných ďalej k príslušným acetálom.Organické alebo anorganické kyseliny sa používajú ako katalyzátory.V súlade s predloženým vynálezom použiť sa môžu ďalšie látky ako sú nasýtené alebo nenasýtené, alifaticke karboxylové kyseliny s l až 12 atómami uhlíka, výhodne kyselina oktánová alebo kyselina dekánová, ester kyseliny benzénkarboxylovej, p-menta-3,8-díoly,hydroxyoktanály, p-menta-3,8-diylacetályVýhodné zlúčeniny podľa vynálezu obsahujú0,02 až 95,00 hmot. jednej alebo viacerých látok podľa vynálezu, svýhodnými štruktúrami Sa až 24 b (v nasledujúcom (1, 0,00 až 95,00 hmot. prírodných alebo syntetických mastných olejov, v ktorých látky podľa vynálezu sú rozpustnć, výhodne kokosový olej (v ďalšom (11, 0,02 až 50,00 hmot. jednu alebo viacero nasýtených alebo nenasýtených, alifatických karboxylovýcl kyselín s l až 12 atomami uhlíka, výhodne kyselinu oktánovú alebo kyselinu dekánovú (v ďalšom (111, 0,02 až 50,00 hmot. jeden alebo viacero esterov kyseliny benzćnkarboxylovej so štruktúrou 45 až 51 (v ďalšom (IV, 0,00 až 50,00 hmot. p-menta-3,8-diol, výhodne so štruktúrou 52 alebo 53 (v ďalšom (V,0,00 až 50,00 hmot. hydroxyoktanalu, výhodne so štruktúrou 54 alebo 55 (v ďalšom (VI), 0,00 až 20,00 hmot. jeden alebo viacero diylacetálov, výhodne so štruktúrami 56 až 59 (v ďalšom (V 1 I, 0,00 až 50,00 hmot. jeden alebo viacero emulgátorov, výhodne lecitín, PEG-deriváty ricínového oleja a/alebo decylglukozid (v ďalšom (V 1 I 1, 0,00 až 99,88 hmot. Vody (v ďalšom (1 X.Ešte výhodnejšie kompozície podľa vynálezu obsahujú 0,02 až 30,00 hmot. 1 0,05 až 30,00 hmot. 111Obzvlášť výhodne kompozície podľa vynálezu obsahujú 0,02 až 16,00 hmot. IRepelenty hmyzu podľa vynálezu môžu byt zaradené do nasledujúcich typov konečných produktov pre konzumentov s možnosťou výberu vo forme používaných produktov Emulzia, disperzia, kozmetická voda, krém, gél alebo roztok.Všetky bežne spôsoby prípravy sa môžu použiť na výrobu týchto foriem použitia.Podobne sa môžu použit bežné základné materiály a prísady. Tieto obsahujú rozpúšťadlá,urýchľovače rozpúšťadiel, solubilzátory, emulgátory, zmáčadlá, odpeňovacie činidlá,halogćny, pufry, gélové a filmové aktivátory, zahusťovadlá, mastivá, väzbové činidlá. mazacie činidlá, zmáčacie prostriedky, antiadhezívne prostriedky a tekutosť regulujúce prostriedky, prostriedky na zadržanie vlhkosti a vysúšadlá, regulatory kyslćho a alkalického pH, ako sú organické kyseliny a ovocné kyseliny alebo hydroxidy kovov alkalických zemín,amíny a amidy, plnivá a pomocné látky ako sú antioxidanti, konzervačné prostriedky,prostriedky na potlačovanie pachu afarbivá, ktoré sa obyčajne používajú pre chemickotechnické, kozmetické a farmaceutické prípravky.Termín emulzia obsahuje všetky disperzné systémy dvoch alebo viacerých vzájomne nemiešateľných kvapalín, pričom zložky emulzie môžu byť prítomné pri teplote miestnosti ako tuhé alebo amorfné alebo kryštalickć vosky. Tieto emulzie môžu byt makro alebo mikro emulzie. Zvyčajne sa používajú emulzie voda-v-oleji/ alebo olej-vo-vode. Emulgátory sa používajú na zníženie medzifázovej práce (práca sa používa pri emulgácii). Emulgátory sú normálne medzifàzovo aktívne latky, obyčajne s hydrofilnými koncovými skupinami. Typické prípady týchto obsahujú- aniónové emulgátory, t.j. emulgačné činidlá a karboxylátom, sulfonátom, sulfátom,fosfátom, polyfosfáty, laktáty. citráty, vínany, glukózovć alebo polyglukózové koncové skupiny

MPK / Značky

MPK: A01N 61/00, A01N 49/00

Značky: odpudzovací, hmyzu, prostriedok, acetály, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e2168-acetaly-ako-odpudzovaci-prostriedok-proti-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Acetály ako odpudzovací prostriedok proti hmyzu</a>

Podobne patenty