Polymerizovateľný vodný prostriedok na báze polyvinylalkoholu bez obsahu formaldehydu

Číslo patentu: E 17041

Dátum: 02.05.2006

Autori: Tseitlin Alexander, Pisanova Elena, Schmidt Robert

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POLYMERIZOVATEĽNÝ VODNÝ PROSTRIEDOK NA BÁZE POLYVINYLALKOHOLU BEZ OBSAHU FORMALDEHYDUTento vynález sa vztahuje k polymerizovateľným vodným prostriedkom, polymerizovaným materiálom vyrobeným 2 týchto prostriedkov, procesu prípravy polymerizovateľných prostriedkov a ich použitiu ako spojivo pre netkaný materiál a metódeŽivice na báze formaldehydu, napr. fenolformaldehydové (PF),melanín-formaldehydové (MF), urea-formaldehydové (UF) živice majú široké spektrum použitia ako netkané spojivo v rôznych priemyselných aplikáciách ako izolácia laminátu, impregnácia papiera, filtračné média a materiály strešných krytín. Tieto živice na báze formaldehydu sú lacné, majú nízku viskozitu a sú schopné polymerizovať do pevných polymérov, čím vzniká konečnýIzolačné produkty na laminát pozostávajú zo sklenených vlákien viazaných kovalentne zosieťovanými spojivovými živicami. Proces výroby izolácie laminátu všeobecne zahŕňa ťahanie roztavených prúdov skla na kolovrátky, pomocou ktorých sa odstredivou silou vytvárajú tenké vlákna. Tieto vlákna sú potom vzduchom premiestňované do tvarovacej komory, postriekané vodným spojivom a uložené vo forme rohože na prepravný pás. Potom sa potiahnuté rohož prenáša do polymerizaćnej pece, kde je vystavená prúdu horúceho vzduchu. Spojivo tým polymerizuje a pevne k sebe zviažePF živice sa tiež používajú ako spojivo pre netkané filtračné média. Tieto filtrovacie produkty sa typicky vyrábajú mokrým kladením, kedy sú vlákna, napr. sklené alebo celulózové, vložené do vodnej spojivovej suspenzie. Vlákna sa potonx zo spojivovej suspenzie ukladajú na konvenćnú dosku alebo vo forme vlákna vytváraného pomocou Fourdrinierovho prístroja do rohoží, ktoréMF živice sa používajú vo výrobe krycích papierových laminátov. Všeobecne sa impregnuje porézny materiál ako papier alebo tkaninová sieťovina MF živicou a nechá sa vysušiť. Vysušený substrát impregnovaný živicou spolu s dalšími vrstvami je potomobvykle teplom tvarovaný do laminátu.Rohož zo sklených vlákien určená na výrobu strešných krytín sa vyrába aplikáciou spojiva na báze UF na mokrú rohož zo sklenených vlákien a následným sušením a polymerizáciou spojivazávažnou nevýhodou PF, MF a UF živíc je vysoká koncentrácia voľného formaldehydu, ktorá je z ekologických dôvodov nežiaduca. Počas polymerizácie sa do okolitého prostredia zo spojiva uvoľňuje formaldehyd. Pridaním urey do PF živíc dochádza k znižovaniu emisií formaldehydu, súčasne však výrazne narastajú emisie amoniaku a modrého dymu. Z toho dôvodu je stále nutné hľadať alternatívne netkané spojiva, ktoré by pri polymerizáciiBolo vyvinutých niekoľko prostriedkov neobsahujúcich formaldehydurčených na použitie ako spojivo na výrobu netkaných produktov.US 4 076 917 uvádza použitie beta-hydroxyalkylamidov na polymerizáciu polykarboxylových polymérov ako kyseliny polyakrylovej. Takýto systém je však príliš viskózny na použitieako spojiva na sklolaminát.US 5 143 582 popisuje teplu odolný nepletený prostriedok obsahujúci polykarboxylové kyseliny s neutralizovaným amoniakom,monomérne alebo polymérne a beta-hydroxyalkylamidy. Existujú však domnienky, že pri polymerizácii dochádza u týchto zložení spojiva k uvoľňovaniu amoniaku. Regulácia emisií amoniaku sa VUS 6 221 973 a 6 331 350 popisujú sklolaminátové spojivo bez obsahu formaldehydu s polykyselinami ako polyakrylová kyselina a polyol s molekulovou hmotnosťou nižšou než 1 000, ako napr. glycerol, trietanolamín, sorbitol alebo etylénglykol. Naakceleráciu polymerizácie sa používa fosforový katalyzátor.US 5 932 689 popisuje polymerizovateľný vodný prostriedok na izoláciu sklolaminátu, ktorý obsahuje (a) polykyseliny pozostávajúce z aspoň 2 karboxylových skupín, anhydridových skupín alebo ich solí (b) aktívnu zlúčeninu s obsahom vodíka,ako napr. polyol alebo polyamín a (C) kyanamid, dikyanamid alebo kyanoguanidín. Medzi vhodné akcelerátory patria soli fosforuW 0 O 3/104284 popisuje epoxidové izolačné spojivo bez obsahu formaldehydu, ktoré obsahuje vo vode rozpustnú alebo rozptylnú zmes epoxidu a multifunkčného sieťovacieho prostriedku, akoAj napriek vyššie uvedeným produktom narastá potreba novýchvodných prostriedkov bez obsahu formaldehydu vhodných napoužitie ako spojivo na izoláciu sklolaminátu, strešných krytínNiektoré nevýhody a obmedzenia vyššie popísaných systémov zahŕňajú vysokú cenu, vysokú viskozitu, nízke pH vedúce ku korózii kovových dielov na výrobných linkách a vysokú polymerizačnú teplotu. Z toho dôvodu je potrebné vyvinúť nové spojivá bez obsahu formaldehydu s Iiižšími nákladmi a šetrením energie pri polymerizácii, podobné fenol-formaldehydovýmPolyvinylalkohol (PVOH) je vo vode rozpustný polymér známy širším spektrom použitia vďaka svojim excelentným vlastnostiam. PVOH je polymér s vysokou pevnosťou v ťahu, výbornou flexibilitou, dobrou odolnosťou voči vode a vynikajúcou schopnosťou spájať materiály (Finch, CA, Ed., Polyvinylchlorid Alcohol Properties and Applications, John Wiley Sons, 1973,pp. 227-230). Vďaka týmto výhodným vlastnostiam bol PVOH používaný V papiernickom priemysle k povrchovým úpravám a vnútornému dimenzovaniu papiera a na zaisťovanie vode odolnosti papiera. Vodné látky na báze PVOH sa tiež používajú ako poťahovacie roztoky. Takéto systémy sú však všeobecne prílišviskózne na použitie ako spojiva na sklolaminát.Patentová žiadosť US 200300008586 popisuje použitie PVOH ako roztoku bez obsahu formaldehydu na spájanie netkaných vláknových rohoží vhodných na Výrobu drevených laminátov. Spojivo sa vyznačuje vysokou priľnavosťou k drevu a je charakteristické dobrou stabilitou pri skladovaní. Spojivo sa používa V 5US 6 444 750 popisuje polymerizovateľný vodný poťahovací roztok na báze PVOH pre polymérové substráty. Na sieťovanie polymérovsa ako promótory používajú organické kyseliny ako kyselina

MPK / Značky

MPK: C08K 5/07, C08G 8/10, B32B 17/04, D04H 1/64, C08G 4/00, C08K 5/09

Značky: formaldehydu, prostriedok, polymerizovatelný, obsahu, vodný, polyvinylalkoholů, báze

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e17041-polymerizovatelny-vodny-prostriedok-na-baze-polyvinylalkoholu-bez-obsahu-formaldehydu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polymerizovateľný vodný prostriedok na báze polyvinylalkoholu bez obsahu formaldehydu</a>

Podobne patenty