Výsuvný predlžovač, predovšetkým pre prístroje pre domácnosť a príslušný prístroj pre domácnosť

Číslo patentu: E 14665

Dátum: 10.08.2011

Autor: Canale Stefano

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

výsuvný predlžovač, predovšetkým pre prístroje pre domácnosť, a príslušný prístroj pre domácnosť0001 Vynález sa týka teleskopického výsuvného predlžovača, predovšetkým pre prístroje pre domácnosť, ako vysávač, bubnový vysávač, elektrický zametač, čistič kobercov alebo cyklónový vysávač, pre centralizovaný sací systém alebo podobné zariadenie. Vynález sa rovnako týka prístroja predomácnosť, ktorý obsahuje taký výsuvný predlžovač.0002 Teleskopické výsuvné predlžovače pre prístroje pre domácnosť sú známe, pričom také predlžovače obsahujú vnútornú trubicu a vonkajšiu trubicu, ktoré sú utesnene posuvné jedna vo vnútri druhej, objímku, záchytnê ústrojenstvo pre vzájomné pripevnenie (zablokovanie) vnútornej trubice a vonkajšej trubice, stlačiteľnú posuvnú časť, dosadajúce na záchytné ústrojenstvo pomocou pružných prostriedkov, a ovládacie ústrojenstvo, prevádzkovo pripojené k stlačiteľnej posuvnej časti. U týchto známych výsuvných predlžovačov je vnútorná trubica opatrená radom výrezov vopred stanovenéhotvaru, objímka je pripevnená k vonkajšej trubici a záchytnêústrojenstvo a stlačiteľná posuvná časť sú pohyblivo usporiadané vo vnútri objímky. V objímke sú rovnako uložené0003 Stlačiteľná posuvná časť pôsobí na záchytné ústrojenstvo prostredníctvom pružných prostriedkov. Zatláča záchytné ústrojenstvo tak, aby zostával vo vnútri výrezu vo vnútornej trubici pre blokovanie vnútornej trubice vo vnútri0004 ovládacie ústrojenstvo je ďalej usporiadané pre odpojenie stlačiteľnej posuvnej časti od záchytného ústrojenstva pre umožnenie voľného pohybu zâchytnêho ústrojenstva v radiálnom smere a pre výstup von z výrezu vo vnútornej trubici. Týmto spôsobom je vnútorná trubica odpojená od vonkajšej trubice a môže sa posúvať vzhľadom k vonkajšejtrubici za účelom nastavenie dĺžky predlžovača.0005 Za účelom uloženia objímky majú niektoré známe výsuvné predlžovače vonkajšiu trubicu opatrenú lievikovitým rozšírením (rozšírenou časťou). Alternatívne blokovacia a uvoľňovacia posuvná časť je usporiadaná na vyvýšenej časti objímky a je uložená vo vnútri výklenku vo vonkajšej trubicipredlžovač pre prístroj pre domácnosť.0007 V závislosti na smere vysávania výsuvného predlžovača sú identifikované vstupný koniec a Výstupný koniec. Vstupný koniec je obvykle pripevnený odnímateľnýmspôsobom k vysávaciemu nástroju, ako je tak zvaná kefa alebohubica vysávače. Kefa prechádza cez plochu, ktorá má byť čistená, a vysáva pevné látky alebo kvapaliny, ako je prach,nečistoty, drobky alebo vodu. Materiál vysávaný nahor zo zeme vstupuje do výsuvnêho predlžovača cez vstupný koniec a vystupuje z výsuvnêho predlžovača cez Výstupný koniec. Smerom za výsuvným predlžovačom je materiál, vysávaný zo zeme,zhromažďovaný, pričom prechádza v niektorých prípadoch cezďalšiu trubicu, napríklad pevnú alebo ohybnú trubicu vinutého0008 Obdobne v závislosti na smere vysávania je rovnako definovaný vstupný koniec a výstupný koniec pre vnútornú trubicu a vonkajšiu. trubicu. V skutočnosti vstupný koniec vnútornej trubice odpovedá vstupnému koncu výsuvnêho predlžovača, pričom Výstupný koniec vonkajšej trubice jezhodný s výstupným koncom výsuvnêho predlžovača.0009 U známych výsuvných predlžovačov sú objímka,záchytnê ústrojenstvo a príslušné ovládacie ústrojenstvo umiestnené v podstate v blízkosti vstupného konca vonkajšej0010 Vysávač je využívaný pomocou uchopenia výsuvnêho predlžovača v blízkosti jeho výstupného konca a nasmerovania vysávacieho nástroja smerom k čistenému povrchu. Alternatívne u iných modelov je vlastný úchop usporiadaný v blízkosti druhého konca výsuvnêho predlžovača alebo za ním. V tomto prípade je držaný úchop a nie koniec výsuvnêho predlžovača. Za účelom posuvnêho pohybu vnútornej trubice vzhľadom k vonkajšej trubici musí užívateľ držať vnútornú trubicu jednou rukou. Druhou rukou musí užívateľ stláčať (alebo vyťahovať) tlačidloa stláčať (alebo vyťahovať) vonkajšiu trubicu vzhľadom kvnútornej trubici. Vynálezca zistil, že zhora uvedený postuppre predlžovanie alebo skracovanie výsuvného predlžovačavyžaduje používať obe ruky.0011 Okrem toho vynálezca zistil, že zhora uvedenýpostup pre predlžovanie alebo skracovanie výsuvnéhopredlžovača je uskutočňovaný tak, že užívateľ sa musí zohnúťdole, aby bol schopný dosiahnuť na tlačidlo jednou rukou.Alternatívne za účelom odstránenia ohýbania dole je postupuskutočňovaný pomocou zdvihnutia čistiaceho nástroja od zemeza účelom priblíženia tlačidla výsuvného predlžovača k jednej ruke.0012 Používanie oboch rúk je veľmi nepohodlnéa v niektorých prípadoch dokonca nemožné, pokiaľ je jedna(napríklad pridŕža napájací kábel alebo drží nejaký iný predmet, ako telefón)alebo zranená,takže nemôže byť používaná. Rovnako nutnosť ohýbania dole jeV prípade starších ľudí alebo osôb, trpiacich určitými0013 EP 1 875 849 A 2 opisuje tyčové usporiadanie prevysávač. Usporiadanie obsahuje ovládač pre ovládanie úchopua spojovacie prostriedky, prebiehajúce od úchopu k spúšťaču, pričom ovládač je otočný okolo osi a ovládateľný prespojovacích prostriedkov z prvej polohy do druhej polohy, v ktorej je úchop uvoľnený.tyčový úsek, druhý tyčový úsek, tyčový zámok pre pripevnenie

MPK / Značky

MPK: F16B 7/10, A47L 9/24

Značky: prístroj, predovšetkým, prístroje, výsuvný, domácnost, predlžovač, príslušný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e14665-vysuvny-predlzovac-predovsetkym-pre-pristroje-pre-domacnost-a-prislusny-pristroj-pre-domacnost.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výsuvný predlžovač, predovšetkým pre prístroje pre domácnosť a príslušný prístroj pre domácnosť</a>

Podobne patenty