Použitie na čistenie a dezinfekciu v oblasti hygieny v mliekarenskej výrobe

Číslo patentu: E 13206

Dátum: 05.05.2006

Autori: Gougeon-diederichs Sophie, Mourcel Philippe

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka oblasti udržiavania hygieny v mliekarenskej výrobe. Jeho cieľom je zaistiť čo najúplnejšie možné vyčistenie a dezinfekciu materiálov, ktoré prichádzajú do kontaktu so strukmi dojníc. Týka sa najmäčistenia a dezinfekcie utierok používaných na struky kráv pred dojenim a zväzkov dojacich zariadení umožňujúcich strojné dojenie.0002 Povrch strukov a vemien dojníc sa lahko kontaminuje nečistotami pochádzajúcimi z podstielky alebo okolitého prostredia výkalov, kúskov slamy,prachu, hliny, atď. Aby sa predišlo zaneseniu týchto nečistôt do mlieka a tým zníženiu nutričných, organoleptických alebo bakteriologických vlastností,zvyčajne sa pred dojenim struky čistia. Tento postup tiež umožňuje obmedziť prenos infekčných zárodkov z kravy na kravu prostredníctvom dojacich prístrojov. Nedostatočné vyčistenie a/alebo dezinfekcia zvyšujú riziká mastitídy(preneseníe z jednej kravy na druhú) a zvýšeného množstva buniek v mlieku.0003 Čistenie strukov sa zvyčajne uskutočňuje pomocou utierok. V tomto opise a v rámci tohto vynálezu sa pod pojmom utierka rozumie tkaný alebo netkaný materiál, ktorý možno napustiť roztokom čistiaceho a/alebo dezinfekčného produktu. Tkané materiály, ktoré sa najčastejšie používajú pri výrobe utierok určených na použitie na struky kráv, sú na báze bavlny. Netkané utierky tvorené zhlukom vzájomne zlepených vlákien sú v tejto oblasti tiež známe.0004 Pre použitie na čistenie strukov sú utierky napustené roztokom čistiaceho produktu. Utierky môžu byť na jedno použitie a chovateľovi dodané už napustené vhodným roztokom alebo, ako vo väčšine prípadov, používané opakovane - recyklácia utierok je samozrejmým ekonomickým záujmom. Chovatel si teda vo vedre pripraví roztok nariedením produktu vodou na koncentráciu doporučenú výrobcom a v ňom namoči utierky pred začatímdojenia. Okrem vyčistenia kože má masáž struku stimulačný účinok a zrýchli dojenie.0005 Používané čistiace roztoky obsahujú hlavne čistiace činidlá tvorené aniónovými, neionogénnymi alebo amfotérnymi tenzidmi. Môžu tiež obsahovať biocídne činidlá slúžiace na prevenciu množenia baktérií v roztokoch naimpregnáciu utierok, napríklad pomocou bakteriostatického alebo baktericídneho účinku.0006 Z aniónových tenzidov používaných v čistiacich roztokoch možno menovať najmä alkylarylsulfonáty (napriklad dodecylbenzénsulfonát sodný,trietanolamin-dodecylbenzénsuIfonát, izopropylamin-dodecylbenzénsulfonát) sekundárne alkánsulfonáty odvodené z n-parafínov ako HOSTAPUR® SAS 60 predávaný spoločnosťou CLARIANT alfaolefínsulfonáty alkylsulfáty (napríklad dodecylsulfát sodný) alkylétersulfáty odvodené z prírodných mastných alebo syntetických polyetoxylovaných alkoholov sodné alebo draselné mydlá.0007 Neiónogénne tenzidy sú často vybrané z mastných polyetoxylovaných alkoholov získaných reakciou etylénoxidu s mastným alkoholom za prítomnosti katalyzátora, počet jednotiek etylénoxidu pridaných k alkoholu môže byť velmi premenlivý, rovnako ako typ mastného alkoholu Iineárny odvodený z mastnej štruktúry rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, lineárne získaný Zieglerovou reakciou, viac či menej rozvetvený (oxoderiváty alkoholu odvodené od alfaolefínov alebo oligoméry propylénu alebo buténu) alkylaminoxidy, napríklad kokosdimetylaminoxid alkanolamidy mastných kyselín (napríklad dietanolamid mastných kyselín kokosového oleja, monoetanolamid mastných kyselín kokosového oleja) alkylpolyglukozidy.0008 Ako amfotérne tenzidy možno menovať najmä alkyldimetylbetaíny,alkylamidopropylbetaíny, deriváty imidazolínu (alkylamfoacetáty, ), alkyliminodipropionáty, alkylpolyaminokarboxyláty.0009 Biocídne činidlá pridané do výrobkov na čistenie strukov sú často katiónové látky. Možno menovať najmä deriváty guanidínu ako poIy(hexametyIénbiguanid)chIórhydrát, soli chlórhexidínu (napríklad diglukonát chlórhexidínu), 1-kokos-alkylguanidíniumchlorid alkyl(poly)amíny akoIaurylpropyléndiamln alebo bis(3-aminopropyl)dodecyIamín decyloxy-3 hydroxy-2-amino-1-propán chlórhydrát. V tejto úlohe môžu fungovať kvartérne amóniové zlúčeniny, ale tieto zlúčeniny nie sú výhodné kvôli riziku inhibície mliečnej mikroflóry v prípade náhodnej prítomnosti zvyškov v mlieku.0010 Ďalšie biocldy, ktoré možno v tejto súvislosti použiť, zahrňujú najmä 2,4,4-trichlór-2-hydroxydifenyléter, známy pod názvom TRICLOSAN,amfotérne zlúčeniny (Iauryldietyléntriaminoacetát, Iaurylpropyléndiaminoacetát). Biocídna zlúčenina musí byť vybraná tak, aby bola kompatibilná s čistiacimi činidlami a dobre tolerovaná kožou zvierat aj chovateľa.0011 Do kompozícii na čistenie a dezinfekciu strukov možno začleniť ďalšie zložky, ako napriklad zmäkčujúce/hydratačné prostriedky, vône, farbivá,zahusťovadlá, atď.0012 Konkrétne príklady kompozícii určených na čistenie strukov a obsahujúcich aspoň jedno biocldne činidlo sú uvedené v nasledujúcich patentoch Dybas R. a kol. (Merck Co), «Lower alkyl substituted diphenyl polyamine as an antimicrobial agent», US 4,311,709 Laroche B. a kol.,«Procédé pour le traitement des pis des mammifěres, notamment des pis des vaches ainsi que composition pour la misie en oeuvre de ce procédé», FR 2 633 308 Zighelboim R.J., «Method of milking cows», US 5,366,732 Collin, A. a kol., «Compositions destinées au traitement des trayons des mammífěres avantet aprěs la traite», EP 0 772 973 B 1 Dyer D.L., «Compositions and methods for the treatment and prevention of bovine mastitis», US 6,525,071.0013 V tejto oblasti je bežné riediť výrobok, ktorý je dodávam výrobcom, na koncentráciu od 0,5 do 1 jeho pôvodnej koncentrácie, aby sa dosiahla koncentrácia vhodná na namáčanie utierok.0014 Ako bolo uvedené vyššie, z ekonomických dôvodov chcú chovatelia v mliekarenskej oblasti recyklovať čo možno najviac utierok používaných na čistenie a dezinfekciu strukov kráv. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné,aby bolo možné odstrániť všetky nečistoty, ktoré môžu byť prenesené na utierky, ked sú po namočení do roztoku na čistenie a dezinfekciu účinne aplikované na struky kráv. Niektoré nečistoty je obzvlášť ťažké odstrániť, najmäzvyšky kravských výkalov zaznamenané v niektorých obdobiach roka, pretože stravovací režim sa mení, ako napríklad pri začatí pastvy na jar. V túto dobu je trávenie menej kompletné a/alebo spôsobí podstatnejšiu sekréciu tráviacich žliaz a čreva.0015 Zatiaľ je obvyklý postup používaný mnohými chovateľmi uchovať utierky použité na čistenie a dezinfekciu strukov, najmä medzi dvoma po sebe nasledujúcimi dojeniami kráv (ako je ranné a večerné dojenie) v rovnakom druhu kompozície, ako je tá umožňujúca čistenie a dezinfekciu strukov. Tento postup je prirodzene jednoduchý na použitie v teréne, pretože chovateľ môže jednoducho pripraviť dve nádoby, obe s obsahom rovnakej kompozície na čistenie a dezinfekciu strukov, z ktorých jedna slúži na namáčanie utierok pred ich aplikáciou na struky kráv a druhá na zhromaždenie použitých utierok pred0016 Bolo však zistené, že kompozície obvykle používané na čistenie a dezinfekciu strukov neumožňujú do hĺbky vyčistiť a vydezinñkovať utierky a tie nemôžu byť recyklované tolkokrát, ako by chovateľ chcel zo zrejmých ekonomických dôvodov. Presnejšie, utierky, všeobecne spočiatku biele,získavajú pri použití rýchlo šedé sfarbenie. Navyše bakteriálna populácia na utierkach je len slabo potlačená, a to aj napriek prítomnosti biocidov. Navrhovateľka postuluje, bez detinitívneho výkladu a obmedzovania rozsahu tohto vynálezu, že obvyklé biocidy sú adsorbované na vlákna utierok, čo vediek zníženiu ich reálnej dezinfekčnej účinnosti.0017 Problém riešený v rámci tohto vynálezu tak spočíva vo vývoji kompozícii na čistenie a dezinfekciu utierok, ktoré umožnia úplné vyčistenie utierok, rovnako ako uspokojivú dezinfekciu. Kompozicie umožňujúce hĺbkové vyčistenie a dezinfekciu utierok, vzhladom na znečistenie, ktoré je potrebné odstrániť v mliekarenskej výrobe, by umožnili recykláciu utierok.0018 Okrem toho je veľmi výhodné, nielen z dôvodov ekonomických, ale aj z dôvodov praktickej aplikácie v teréne, môcť dosiahnuť kompletné vyčistenie a dezinfekciu pri okolitej teplote, bez nutnosti ohrevu.0019 Je však tiež žiaduce mať kompozície, ktoré i pri nízkych zostatkových

MPK / Značky

MPK: A01J 7/04, A61L 2/18

Značky: čistenie, dezinfekciu, hygieny, oblastí, výrobe, mliekarenskej, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/30-e13206-pouzitie-na-cistenie-a-dezinfekciu-v-oblasti-hygieny-v-mliekarenskej-vyrobe.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie na čistenie a dezinfekciu v oblasti hygieny v mliekarenskej výrobe</a>

Podobne patenty