Skrutka s kombinovanou hlavou

Číslo patentu: U 7480

Dátum: 01.07.2016

Autor: Horváth Tomáš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 9. 7. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority F 16 B 35/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 2. 2016 FlóB 23/00 Vestník UPV SR Č. 02/2016(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 7. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 07/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 18. 5. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihláškySkrutka s kombinovanou hlavou je vybavená šesťhrannou hlavou a súčasne vnútorným manipulačným otvorom, ktorým môže byť vnútorný šesťhran (imbus), vnútomá hviez da, vnútorný štvorhran atď.Technické riešenie sa týka skrutky s kombinovanou hlavou, najmä na rozoberateľné spájanie.V súčasnosti sú známe rôzne typy skmtiek s rôznymi typmi hláv. Najčastejšie sú skrutky so šesťhrannou hlavou, skrutky s krížovým otvorom, skrutky s vnútorným šesťhranom (imbusové), skmtky s hviezdičkovým otvorom atď. Pri použití skutky je potrebné vždy mať správny typ skrutkovača alebo kľúča.Ďalším problémom v súčasnosti je, že sa hlava skrutky, resp. imbusový otvor, poškodí pri manipulácii so skrutkovačom alebo kľúčom a už je nie je možné znova použiť.Úlohou technického riešenia je vytvoriť takú slcrutku, ktorá by minimalizovala tieto problémy.Skrutka s kombinovanou hlavou podľa tohto technického riešenia je vybavená šesťhrannou hlavou, ktorá umožňuje manipuláciu štandardným kľúčom, ale súčasne obsahuje aj vnútorný manipulačný otvor, výhodne vnútorný šesťhran (imbus), vnútornú hviezdicu (torX), vnútorný štvorhran, klasický zárez alebo krížový otvor, určený na manipuláciu so skrutkovačom, imbusovým kľúčom atd.Veľkou výhodou technického riešenia je, že skrutkou s kombinovanou hlavou je možné manipulovať dvoma rôznymi nástrojmi, takže je väčšia pravdepodobnosť, že správny nástroj je dostupný ako aj skutočnosť, že ak sa pri manipulácii poškodí jeden druh manipulačného tvaru, je k dispozícii druhý.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je vyobrazený príklad skrutky s kombinovanou hlavou.Oceľová skrutka s kombinovanou hlavou má šestlirannú hlavu so šírkou 10 mm, hrúbkou 4 mm a vnútorný šesťhranný imbusový štandardný otvor s priemerom 5 mm. Celková dĺžka skrutky je 60 mm. le vybavená závitom.Manipulácia je teda možná klasickým kľúčom, ako aj imbusovým kľúčom.Príklad 2 Plastová slctutka s kombinovanou hlavou ,má šesťhrannú hlavu so šírkou 7,66 mm, hrúbkou 2,8 mm a vnútorný štandardný krížový otvor. Celková dlžka skrutky je 50 mm. Je vybavená závitom. Manipulácia je teda možná klasickým kľúčom, ako aj krížovým skrutkovačom.Príklad 3 Hliníková skrutka s kombinovanou hlavou má šesťhrannú hlavu so šírkou 6,0 l mm, hrúbkou 2 mm a vnútorný štandardný zárez. Celková dlžka skrutky je 50 mm. Je vybavená závitom. Manipulácia je teda možná klasickým kľúčom, ako aj skrutkovačom.l. Skmtka s kombinovanou hlavou, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že hlava skutky je šesťhranná a súčasne obsahuje vnútorný manipulačný otvor.Z. Skrutka s kombinovanou hlavou podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vnútorný manipulačný otvor je bud vnútorný šesťhran (imbus), vnútorná hviezdica (torx), vnútorný štvorhran, klasickýzárez alebo krížový otvor.

MPK / Značky

MPK: F16B 35/04, F16B 35/06, F16B 23/00

Značky: skrutka, hlavou, kombinovanou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u7480-skrutka-s-kombinovanou-hlavou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skrutka s kombinovanou hlavou</a>

Podobne patenty