Plnenie cukríkov, bonbónov a čokolády plástovým včelím medom

Číslo patentu: U 7162

Dátum: 02.06.2015

Autor: Mika Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 30. 5. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority A 23 G 3/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 1. 2015 A 23 G 1/ 00 Vestník UPV SR č. 01/2015 A 23 L 1/00(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 2. 6. 2015 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 06/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 4. 5. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky V prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(54) Názov Plnenie cukríkov, bonbónov a čokolády plástovým včelím medomPlnenie cukríkov, bonbónov a čokolády náplňou z plástového včelieho medu, ktoré sa po schladení alebo zmrazení porciujú a následne obalia čokoládou, želatínou, včelímvoskom alebo inou požívatinou.Technické riešenie sa týka spôsobu plnenia cukríkov, bonbónov a čokolády včelím medom, medom a peľom, poprípade peľom, ktoré umožní priame použitie plastového medu, ktoré sa dosiahne jeho schladením alebo zmrazením, náväzným porcovaním a obalením tejto náplne.Plnené cukríky, bonbóny a čokoláda sú doteraz plnené náplňami, kde spotrebiteľovi nie je jednoznačne možné sa presvedčiť, či k náplní je použitý včelí med. Aj pre výrobcu finálneho produktu je pomerne zložité presne rozborom zisťovať, či použitou surovinou je včelí med, bez ďalších prímesí. Okrem toho, aj pri používaní včelieho medu sa používa med vytočený z plástov, výnimočne med získaný lisovaním, pričom je známe, že pre človeka je najkvalitnejší med, ktorý sa nachádza V plástoch pred jeho vytočením alebo vylisovan 1 m.Nevýhody doterajšieho stavu riešenia napĺňania cukríkov, bonbónov a čokolády medom alebo zmesí s medom odstraňuje spôsob použitia priamo plástového medu, ktorá je najkvalitnejšia a najzdravšia forma medu, kde konzument sa k takému medu dostáva využívaním týchto častí medových plástov. Je dokázané a známe, že konzumácia takéhoto plástového medu má pre konzumenta aj ďalšie pozitívne účinky. Riešenie umožňuje použitie medových plástov alebo využitie čiste peľových častí plástov, prípadne kombináciu medu a peľu podľa voľby výrobcu. Prípadné ďalšie príchute a zložky je možné aplikovať do obalov, či už z čokolády, želatíny alebo iných požívatín.Uvedené riešenie sa dosiahne schladením alebo zmrazením medových plastov tak, aby pri náváznom porcovanĺ nedochádzalo k nadmernému stekaniu medu, čo umožní obalenie tejto náplne čokoládou alebo želatínou, prípadne iným obalom.Celý výlučne medový plást tak, ako ho samotné včely zaviečkovali, dáme zmraziť. Po zmrazení ho rozporcujeme na požadovanú veľkosť a tvar budúcej náplne bonbónov najjednoduchšie takzvaným teplým nožom alebo horúcou formou tak, aby nedošlo k rozmrazeniu takto sformovaných samotných častí náplne bonbónov. Tieto zmrazené náplne bonbónov krátko ponoríme do rozpustenej čokolády. Krátke ponorenie zmrazenej náplne je dostatočné na to, aby čokoláda po zatuhnutí vytvorila obal bonbónu, pričom sa ani neporuší štruktúra pôvodných voskových buniek a stuhnutá čokoláda následne po rozrnrazení náplne zamedzí vytekaniu medu z čiastočne formovaním porušených buniek. Konzument takýchto bonbónov má možnosť sa jednoducho presvedčiť, že med sa stále nachádza vo voskových včelích bunkách, to znamená, že náplň bonbónu je včelí med a nie sladká pančovaná náplň, ktorá sa na med iba podobá. Bonbóny sa konzumujú cmúľaním a následným vyžúvaním obdobne ako pri konzumácii plastikového medu, s tým rozdielom, že veľkosť bonbónu ako jednohubka nespôsobí konzumentovi zalepenie sa medom tak, ako sa to často stáva pri konzumácii plastikového medu.Celé včelie plásty s medom a peľom dáme schladiť na takú teplom, aby počas následného porcovania na požadovaný tvar a veľkosť náplne a ani počas následného umiestnenia náplne do culcríka takto schladený med nevytekal. Schladené a sformované náplne, pri ktorých sa neporušila pôvodná štruktúra včelích buniek s medom a peľom sa vložia do formičiek, ktoré sú zvnútra vystlané vrstvou polotuhého včelieho vosku a zakryjú sa ďalšou formičkou s vrstvou včelieho vosku tak, aby po spojení oboch formičiek vytvorili kompaktný obal náplne. Vzniknú cukríky, ktoré okrem prírodného včelieho medu, peľu a včelieho vosku neobsahujú žiadne ďalšie látky. Z týchto cukríkov sa med a peľ vyžuváva, samotný vosk sa nekonzumuje, ale ani v prípade neúmyselného prehltnutia časti vosku to zdravie konzumenta neohrozí. Takéto medové cukríky sú skoro totožné s tým, ako naši dávni predkovia med konzumovali, ale forma cukríkov umožňuje hygienickú konzumáciu originálne pôvodnej kvality medu.Spôsob výroby je určený pre potravinársky priemysel. Jednoduchosť realizácie riešenia umožňuje využitie V malovýrobe, dokonca aj pri väčšom zapojení ľudskej práce.l. Spôsob plnenia cukríkov, bonbónov a čokolády plnených náplňou z včelieho medu a/alebo peľu nachádzajúcich sa priamo vo včelích plástoch, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že včelí med a/alebo peľ nachádzajúci sa priamo vo včelích plástoch sa schladí alebo zmrazí, následne sa porciuje do požadovaného tvaru a veľkosti a obaľuje sa čokoládou alebo želatínou, alebo včelím voskom, alebo inou požívatinou.2. Spôsob podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že obal náplne sa môže rôzne ochutiť.

MPK / Značky

MPK: A23G 3/36, A23L 1/08, A23L 1/076, A23G 1/54, A23G 3/34, A23G 3/54

Značky: bonbónov, plnenie, medom, čokolády, cukríkov, plášťovým, včelím

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u7162-plnenie-cukrikov-bonbonov-a-cokolady-plastovym-vcelim-medom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plnenie cukríkov, bonbónov a čokolády plástovým včelím medom</a>

Podobne patenty