Komponenty na sedacie súpravy a spôsob ich výroby

Číslo patentu: U 7116

Dátum: 05.05.2015

Autor: Vranský Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 24. 3. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority A 47 C 17/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 10. 2014 A 47 C 31/00 Vestník UPV sR č. 10/2014 B 68 G 5/00(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru s. 5. 2015 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV sR č. 05/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 23. 3. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Komponenty na sedacie súpravy a spôsob ich výrobyOpisujú sa komponenty na sedacie súpravy, ktoré sú tvorené spodnou vrstvou z netkanej textílie s hustotou 40 g/mz,ďalej vrstvou polyuretánových tyčiniek alebo vrstvou polyuretánovej drviny alebo drviny z peria, prenášacou netkanou textíliou s hustotou 12 g/mz, vrstvou polyesterovej striže z dutých vlákien alebo guľočok, polyesterového rúna alebo peria a vrchnou vrstvou z netkanej textílie s hustotou 40 ym 2. Všetky vrstvy sú navzájom prešité do tvaru štvor cov alebo obdlžnikov.Technické riešenie sa týka komponentov určených na výrobu sedacích súprav s ležérnym Vzhľadom, pohoviek, kresiel, sedačiek a podobne.Doteraz známe prvky - komponenty, používané pri výrobe sedacích súprav sú väčšinou na báze rôznych prešívaných vrstiev s rozmanitou výplňou. Známe sú aj komponenty, kde sa ako výplň používa čisté perie.Nedostatkom doterajších riešení je prácne zhotovovanie týchto komponentov, pričom sa používa často len ručné šitie a pri aplikácii viacerých vrstiev prichádza k ich vzájonmému premiešavaniu a nerovnomernému rozloženiu, čo je na úkor kvality a estetického vzhľadu týchto prvkov, a tým aj sedacích súprav. Doterajšie spôsoby ich výroby sú často založené najskôr na príprave tzv. tunelov vznikajúcich prešívaním pevnej vrstvy, do ktorých sa následne fúkajú náplne - perie alebo iné izolačné vrstvy.Výhodou komponentov podľa tohto riešenia sú vynikajúce vzhľadové vlastnosti, ale najmä komfortné sedenie pri zachovaní ostatných dobrých fyzikálno-mechanických parametrov a priaznivá ekonomika, prejavujúca sa najmä pri spôsobe výroby.Komponenty na sedacie súpravy podľa tohto riešenia sú tvorené spodnou vrstvou z netkanej textílie na báze syntetických materiálov s hustotou 40 g/mz, vrstvou polyuretánových tyčiniek alebo vrstvou polyuretánovej drviny alebo drviny z peria umiestnenou na spodnej netkanej textílii, prenášacou netkanou textíliou na báze syntetických materiálov s hustotou 12 g/mz, vrstvou polyesterovej striže na báze dutých vlákien alebo guliek alebo polyesterového nina alebo peria a vrchnou vrstvou z netkanej textílie na báze syntetických materiálov s hustotou 40 g/mz, pričom všetky vrstvy sú navzájom prešité po obvode fixačným šitím a po ploche do tvaru štvorcov alebo obdĺžnikov. Vrstva polyuretánových tyčiniek alebo vrstva polyuretánovej drviny je v množstve od 1,00 hmotnostných do 99,00 hmotnostných v pomere k vrstve polyesterovej striže na báze dutých vlákien alebo polyesterového rúna a opačne.Spôsob výroby komponentov do sedacích súprav podľa tohto riešenia spočíva v tom, že na netkanú textíliu na báze syntetických materiálov s hustotou 40 g/mz, upevnenú v ráme, sa šitím pomocou počítačom riadeného prešívacieho stroja (CNC) vyznačia rozmery komponentu, do takto vyznačenej plochy sa rovnomerne nasype vopred odvážená vrstva polyuretánových tyčiniek alebo vrstva polyuretánovej drviny alebo drviny z peria, následne sa vrstva prikryje prenášacou netkanou textíliou na báze syntetických materiálov s hustotou 12 g/mz, na ktorú sa nanesie vrstva polyesterovej striže na báze dutých vlákien alebo v tvare guličiek, polyesterového rúna alebo peria a následne sa prekryje netkanou textíliou na báze syntetických materiálov s hustotou 40 g/mz, všetky vrstvy sa zošijú spolu pomocou počítačom riadeného prešívacieho stroja (CNC) po obvode aj po celej ploche do podoby štvorcových alebo obdĺžnikových útvarov.Komponenty na sedacie súpravy pozostávajú zo spodnej vrstvy z netkanej textílie na báze syntetických materiálov s hustotou 40 g/mz, na ktorej je nasypaná vrstva polyuretánových tyčiniek alebo vrstva polyuretánovej drviny. Táto vrstva je prekrytá prenášacou netkanou textíliou na báze syntetických materiálov s hustotou 12 g/mz, ktorá slúži na to, aby sa dve náplňové vrstvy nemiešali a zabezpečilo sa ich rovnomerné rozloženie. Na prenášaciu textíliu je uložená vrstva polyesterovej striže na báze dutých vlákien (hollow fibres) alebo polyesterových guličiek, alebo polyesterového rúna, alebo peria a nakoniec je na vrchu vrstva z netkanej textílie na báze syntetických materiálov o hustote 40 g/mz. Všetky vrstvy sú navzájom prešité fixačným šitím po obvode a po ploche do tvaru štvorcov alebo obdĺžnikov. Vrstva polyuretánových tyčiniek alebo vrstva polyuretánovej drviny je v množstve od 1,00 hmotnostných do 99,00 hmotnostných v pomere k vrstve polyesterovej striže na báze dutých vlákien alebo polyesterového rúna a opačne.Spôsob výroby komponentov na sedacie súpravy prebieha tak, že na netkanú textíliu na báze syntetických materiálov s hustotou 40 g/mz, upevnenú napríklad v drevenom ráme, sa šitím pomocou počítačom riadeného prešívacieho stroja (CNC) vyznačia potrebne rozmery vyrábaného komponent podľa toho, č o pohovku, kres 10lo, taburetku a podobne. Na takto vyznačenú plochu sa rovnomerne nasype vopred odvážená vrstva polyuretánových tyčiniek alebo vrstva polyuretánovej drviny, prípadne drviny peria, následne sa vrstva prikryje prenášacou netkanou textíliou na báze syntetických materiálov s hustotou 12 g/mz, na ktorú sa nanesie vrstva polyesterovej striže na báze dutých vlákien alebo guliek, polyesterového rúna alebo peria a následne sa prekryje netkanou textíliou na báze syntetických materiálov s hustotou 40 g/mz. Všetky vrstvy sú potom zošité spolu pomocou počítačom riadeného prešívacieho stroja (CNC) po obvode aj po celej ploche v podobe štvorcových alebo obdlžnikových útvarov.Komponenty na výrobu sedacích súprav s ležernym vzhľadom možno využiť pri výrobe pohoviek, kresiel, sedačiek, taburetiek a podobne. Uplatnia sa v domácnostiach, aj ubytovacích zariadeniach a hoteloch.1. Komponenty na sedacie súpravy, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že sú tvorené spodnou vrstvou z netkanej textílie na báze syntetických materiálov s hustotou 40 g/m, vrstvou polyuretánových tyčiniek alebo vrstvou polyuretánovej drviny alebo drviny z peria umiestnenou na spodnej netkanej textílii, prenášacou netkanou textíliou na báze syntetických materiálov s hustotou 12 g/mz, vrstvou polyesterovej striže na báze dutých vlákien alebo polyesterových guličiek, alebo polyesteroveho rúna, alebo peria a vrchnou vrstvou z netkanej textílie na báze syntetických materiálov s hustotou 40 g/mz, pričom všetky vrstvy sú navzájom prešité fixačným šitím po obvode a po ploche do tvaru štvorcov alebo obdĺžnikov.2. Komponenty na sedacie súpravy podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vrstva polyuretánových tyčiniek alebo vrstva polyuretánovej drviny alebo drviny z peria je V množstve od 1,00 hmotnostných do 99,00 hmotnostných V pomere k vrstve polyesterovej striže na báze dutých vlákien alebo polyesterového rúna a opačne.3. Spôsob výroby komponentov na sedacie súpravy podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú ci S a t ý m , že na netkanú textíliu na báze syntetických materiálov s hustotou 40 g/mz, upevnenú v ráme sa šitím pomocou počítačom riadeného prešívacieho stroja vyznačia rozmery vyrábanej komponenty, do takto vyznačenej plochy sa rovnomerne nasype vopred odvážená vrstva polyuretánových tyčiniek alebo vrstvou polyuretánovej drviny alebo drviny z peria, následne sa vrstva prikryje prenášacou netkanou textíliou na báze syntetických materiálov s hustotou 12 g/mz, na ktorú sa nanesie vrstva polyesterovej striže na báze dutých vlákien alebo guliek, alebo polyesterového rúna, alebo peria a následne sa prekryje netkanou textíliou na báze syntetických materiálov s hustotou 40 g/ml, všetky vrstvy sa následne zošijú spolu pomocou počítačom riadenćho prešívacieho stroja po obvode aj po celej ploche do podoby štvorcových alebo obdĺžnikových útvarov.

MPK / Značky

MPK: A47C 17/86, B68G 5/02, A47C 31/02

Značky: výroby, sedacie, súpravy, spôsob, komponenty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u7116-komponenty-na-sedacie-supravy-a-sposob-ich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Komponenty na sedacie súpravy a spôsob ich výroby</a>

Podobne patenty