Zariadenie na meranie a uvoľnenie tlaku hydraulickej energie

Číslo patentu: U 7069

Dátum: 01.04.2015

Autor: Németh František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 28. 4. 2014 Člslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 4. 11. 2014 Vestník UPV SR č. 11/2014Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 1. 4. 2015 Vestník UPV SR č. 04/2015Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 12. 2. 2015 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyNázov Zariadenie na meranie a uvoľnenie tlaku hydraulickej energie AnotáciaZariadenie na meranie a uvoľňovanie tlaku hydraulickej energie sa používa v hydraulických obvodoch strojov a zariadení na bezpečné uvoľňovanie tlakovej energie v hydraulickom obvode. Bezpečné uvoľnenie tlakovej energie sa vykonáva, ak je potrebné zasiahnuť do hydraulického tlakového obvodu pri opravách a pod.Stroje a zariadenia, kde sa využíva hydraulická energia V hydraulických obvodoch.Pri uvoľňovaní tlaku hydraulickej energie v hydraulických obvodoch zamestnanec uvoľní niektorý zo spojov a takto uvoľní tlak hydraulickej energie. Pritom hrozí, že tlak oleja ho zasiahne a časť oleja vytečie do priestoru.Pri uvoľňovaní tlaku hydraulickej energie v hydraulickom obvode zariadením na meranie a uvoľnenie tlaku sa zariadenie napojí na meraciu prípojku, pričom zamestnanec bezpečne zmeria tlak oleja a uvoľní ho do nádoby.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je schematicky zobrazené zariadenie na meranie a uvoľnenie tlaku hydraulickej energie.Zariadenie na meranie a uvoľnenie tlaku hydraulickej energie podľa úžitkového vzoru sa skladá z oceľovej uzavretej nádrže 1, na telese ktorej sú návarky na naskrutkovanie vypúšťacieho ventilu g, stavoznaku g a odvzdušňovacej zátky 1. V návarku na hornej časti telesa nádrže l je naskrutkované Vysokotlakové hydraulické potrubie 2, v ktorom je zapojený manometer Q, manometrický ventil á, a na jeho konci je naskrutkovaná meracia prípojka 1 na napojenie jedného konca vysokotlakovej hadičky §. Po pripojení druhého konca vysokotlakovej hadičky 8 na hydraulický obvod stroja alebo zariadenia sa otvorením manometrického ventilu § bezpečne uvoľnení tlak hydraulickej energie v hydraulickom obvode stroja alebo zariadenia, a to vypustením hydraulickej kvapaliny alebo jej časti vysokotlakovým hydraulickým potrubím 2 do nádrže l, až kým ručička manometra Q neukazuje nulovú hodnotu.Zariadenie na meranie a uvoľnenie tlaku hydraulickej energie, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z uzavretej nádrže (l), v telese ktorej je naskrutkovaný vypúšťaci ventil (2), stavoznak (3) a odvzdušňovacia zátka (4), pričom k uzavretej nádrži (l) je tiež naslcrutkované Vysokotlakové hydraulické potrubie (9) s naskrutkovaným manometrickým ventilom (5) a manomelrom (6), spolu s meracou prípojkou (7) k jednému koncu vysokotlakovej hadičky (8), ktorá má na druhom konci vnútomý pripoj ovací závit.

MPK / Značky

MPK: F15B 1/26

Značky: energie, meranie, tlaku, hydraulickej, zariadenie, uvolnenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u7069-zariadenie-na-meranie-a-uvolnenie-tlaku-hydraulickej-energie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na meranie a uvoľnenie tlaku hydraulickej energie</a>

Podobne patenty