Plastová skriňa na elektrické rozvody

Číslo patentu: U 7064

Dátum: 03.03.2015

Autori: Chorovský Peter, Kandrik Daniel, Jenčík Imrich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLHCA v r (l l) Číslo dokumentu UZITKOVY VZOR SK 7 064(22) Dátum podania prihlášky 30. 4. 2014 (13) Druh dokumentu Y(32) Dátum podania priorimej prihlášky (51) Int. C 1. 0015.01)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority H 02 B 1/ 00(43) Dáttun zverejnenia prihlášky 3. 10. 2014 Vestník UPV SR č. 10/2014 r (45) Dátum oznámenia o zápise URAD úžitkového vzoru 3. 3. 2015 PRIEMYSELNEHO Vestník UPV SR č. 03/2015 VLASTNÍCTVA (47) Dátum zápisu a spristupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 28. 1. 201 S(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(8 7) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČlslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Plastová skriňa na elektrické rozvody(57) Anotácia Úžitkový vzor sa týka plastových skríň určených na elektrické rozvody, ktoré majú vytvorenú odvetrávaciu štrbinu po obvode homej časti skrine a nasávaciu štrbinu v spodnom priestore skrine.Úžitkový vzor sa týka plastových skríň v elektrotechnike určených pre elektrické rozvody, ako napr. elektromerové a rozvodné skrineV súčasnosti sa v elektrických rozvodoch najčastejšie používajú skrine z rôznych termoplastových materiálov. Konštrukčne sú realizované ako diely vzájomne spojené do celku. V elektrických prístrojoch a rozvodoch v skriniach dochádza k otepľovaniu vnútri skrine. Pri zvýšených výkonoch a vplyvom vyšších vonkajších teplôt dochádza k prehrievanju vnútomćho priestoru skrine nad dovolené hodnoty.Nové technické riešenie plastovej skrine vylepšuje súčasný stav a využíva prirodzené odvetrávanie prostredníctvom odvetrávacích štrbin vytvorených medzi jednotlivými dielcami skrine nachádzajúcej sa v hornej a dolnej časti skrine. Uvedeným riešením je zabezpečená dostatočné ventilácia skrine a zníženie vnútomejPrehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je znázomené na obrázku 1. Na obrázku 1 je znázomený čelný pohľad na plastovú skriňu s čiastočným rezom vľavo.Na obrázku 1 je znázornená plastová skriňa V zatvorenom stave s čiastočným rezom vľavo skladajúca sa zo vzájomne do seba zapadajúcich dielcov. Plastová skriňaje tvorená spodným dielom l, ku ktorému sa pripája bočný diel g z ľavej a pravej strany pomocou skrutiek. K spodnému dielu l a bočným dielom g sa následne prípájajú dvere s, zadná časť i a strieška 5. Skompletovaním skrine vzniká v priestore medzi bočným dielom g, strieškou Q, dverami 3 a zadným dielom i po obvode skrine odvetrávacia štrbina g, ktorá plní ñmkciu prirodzeného odvetrávania. Lepšiernu odvetrávaniu napomáha nasávacia štrbina 1 nachádzajúca sa v priestore medzi spodným dielom l a bočným dielom g, pričom jej ústie je vyvedené do skrine. Technickým riešením je teplo vznikajúce v priestore skrine odvádzané odvetrávacou štrbinou Q.Úžítkový vzor nachádza svoje uplatnenie pri použití napr. v káblových rozvodných skriniach s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov alebo poistkových lištových odpínačov. NÁROKY NA OCHRANUPlastová skriňa pre elektrické rozvody skladajúca sa zo spodného dielu, bočného dielu, dverí, zadného dielu, Striešky spojená pomocou skrutiek a kovových záliskov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že medzibočným dielom 2, strieškou 5, dverami 3, zadným dielom 4, spodným dielom 1 je odvetrávacia štrbina 6 a nasávacia štrbina 7.

MPK / Značky

MPK: H02B 1/56

Značky: elektrické, plastová, rozvody, skriňa

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u7064-plastova-skrina-na-elektricke-rozvody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plastová skriňa na elektrické rozvody</a>

Podobne patenty