Použitie škrupín vlašských orechov

Číslo patentu: U 6919

Dátum: 03.10.2014

Autor: Toporková Tatiana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Pátum podania prihlášky 15. 10. 2013 (3) Druh dokumentu Y(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺnľ- C 1- (2014-001(33) Kraj ina alebo regionálna organizácia priority A 011( 1/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 6. 5. 2014 A 011( 29/00 Vestník UPV SR č. 05/2014 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO ÚŽÍÉKOVČlIO VZOľlĽ 3. 10. 2014 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č. 10/2014 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dámm Zápis a SPTÍSWPHEHŤH úžitkového vzoru verejnosti 25. 8. 2014(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Čislo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenía(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Použitie škrupin vlašských orechovOpisuje sa použitie škrupin vlašských orechov ako podstielka pre mačky, pričom škrupiny vlašských orechov nie sú kalibrované a/alebo sú kalibrované na veľkosť 0,1 mmTechnické riešenie sa týka použitia škrupín vlašských orechov ako podstielka pre mačky, pričom zachytávajú zápach, absorbujú tekutiny a hrudkujú moč.Do dnešného dňa sú známe zariadenia na triedenie jadier orechov od škrupín orechov, ktoré sú založené na ručnom, gravitačnom, ultrazvukovom, aerodynamíckom princípe alebo na optickom snímaní zmesi jadier orechov a škrupín s následným triedením, kde škrupiny orechov boli odstraňované ako odpad. Nevýhodou uvedených riešení je zložitosť, vysoká prácnosť, nízka efektívita a náklady spojené s likvidáciou odpadu.Ďalšie známe použitie škrupín vlašských orechov je ako tuhé palivo, určené na výrobu tepla spaľovaním.Ďalšie známe technicke riešenie je opísané v zapísanom slovenskom úžitkovom vzore č. 1520 s názvom Hlboká podstielka na chov hospodárskych zvierat, ktorá je tvorená slamou a/alebo dreveným odpadom v hrúbke od 30 cm do 55 cm, ktorý obsahuje nasávací materiál, ktorého súčasťou je kombinovaný enzým v dávke do 0,5 litra na 1 m 2 plochy. Nevýhodou tohto technického riešenia je jej malá absorpčná. schopnosť tekutín a pachov.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v slovenskom zapísanom úžitkovom vzore č. 5431 s názvom Stelivo na zachytenie tekutých výkalov, kde je opísané stelivo, tvorené zmesou bentonítu a surového kaolínu,ktoré majú zrnitosť 0,5 mm až 5 mm. Nevýhodou tohto technického riešenia je jeho malá absorpčná schopnosť tekutín a pachov.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v českom zapísanom úžitkovom vzore č. 7555 s názvom Podstielka pre drobné zvieratá, ktorá je tvorená viac ako 50 hmotn. celulózy, 0,1 hmotn. až l hmotn. absorbéra, 5 hmotn. až 17 hmotn. sadrovca a 3 hmotn. až 15 hmotn. polyofelínu. Nevýhodou tohto technického riešenia je jeho malá absorpčná schopnosť tekutín a pachov.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v českom zapísanom úžitkovom vzore č. 2702 s názvom Látka na zachytávanie tekutých výkalov domácich zvierat, najmä mačiek, ktorá je tvorená minimálne z 50 hmotn. napúšťaných ílov. Nevýhodou tohto technického riešenia je jeho malá absorpčná schopnosť tekutín a pachov. .Ďalšie známe technické riešenie je opísané v českom zapísanom úžitkovom vzore č. 10405 s názvom Ste 1 ivo na báze bentonítu, kde je oplsané stelívo, tvorené z 25 hmotn. až 50 hmotn. bentonitových granúl s veľkosťou do 2 mm a 65 hmotn. až 75 hmotn. bentonitových granúl s veľkosťou nad 2 mm. Nevýhodou tohto technického riešenia je jeho malá absorpčná schopnosť tekutín a pachov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje použitie škrupín vlašských orechov podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že sa použijú ako podstielka pre mačky. Je výhodné, že škrupiny vlašských orechov sú kalibrované na veľkosť 0,1 mm až 10 mm.Príklad č. l Použitie škrupín vlašských orechov ako podstielky pre mačky, kde nie sú škrupíny vlašských orechov kalibrované, pričom zachytávajú zápach, absorbujú tekutiny a hrudkujú moč.Príklad č. 2 Použitie škrupín vlašských orechov ako podstielky pre mačky, kde sú škrupiny vlašských orechov kalibrované na veľkosť 0,1 mm, pričom zachytávajú zápach, absorbujú tekutiny a hrudkujú moč.Príklad č. 3 Použitie škrupín vlašských orechov ako podstielky pre mačky, kde sú šlcmpiny vlašských orechov kalibrované na veľkosť 10 mm, pričom zachytávajú zápach, absorbujú tekutiny a hrudkujú moč.Technické riešenie je možné využiť ako podstielku a/alebo toaletu pre domáce zvieratá, ako sú mačky,hlodavce a hospodárske zvieratá, ktorá zachytáva zápach, absorbuje tekutiny a hrudkuje moč. NÁROKY NA OCHRANU l. Použitie škrupín vlašských orechov ako podstielka pre mačky.2. Použitie škrupín vlašských orechov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že škrupiny vlašských orechov sú kalibrované na veľkosť 0,1 mm až 10 mm.

MPK / Značky

MPK: A01K 29/00, A01K 1/015, A01K 1/00

Značky: orechov, použitie, vlašských, škrupín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u6919-pouzitie-skrupin-vlasskych-orechov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie škrupín vlašských orechov</a>

Podobne patenty