Stavebné prvky s komponentmi z recyklovaných materiálov

Číslo patentu: U 6697

Dátum: 04.03.2014

Autor: Kozmér Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 4. 3. 2014 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č.2 03/2014 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 21. 1. 2014(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patcntovcj prihlášky(54) Názov Stavebné prvky s komponentmi z recyklovaných materiálovDátum podania prihlášky 6. 3. 2013 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 9. 2013 Vestník UPV SR č. 9/2013Stavebné prvky s komponentní z recyklovaných materiálov pozostávajú z 45,0 až 87,0 objemových mletého triedeného použitého papiera, 1,0 až 10,0 objemových mletćho triedeného použitého textilu, 4,0 až 15,0 objemových cementu, 4,5 až 24,0 objemových vody, 3,0 až 5,0 objemových xantánovej gumy a 0,5 až 1,0 objemových aditlv do stavebných prvkov, výhodne stearanu vápenatćho alebo zinočnatćho. Stavebné prvky sú výhodne povrchovo upravené hydrofobizačným prípravkom.Technické riešenie sa týka stavebných prvkov, hranolov, dosiek, kaziet a podobne, ktoré obsahujú komponenty na báze recyklovaných materiálov, a patrí do oblasti stavebníctva.V súčasnosti sú známe rôzne typy stavebných materiálov, pričom najznámejšie sú na báze cementu, štrku alebo piesku a vody. Ich nevýhodou je najmä vysoká hmotnosť. Ako ľahké stavebné hmoty sú známe rôzne pórobetónové tvárnice, ich výroba a doprava je však dosť energeticky náročná a prácna. Známe sú aj zmesi s prísadou odpadov z gumy alebo plastov. Niektoré stavebné zmesi obsahujú aj celulózové zmesi, pripadne aj z odpadných produktov, avšak iba v menšom objemovom pomere.Výhodou stavebných prvkov podľa tohto riešenia oproti bežným stavebným prvkom je, že disponujú lepšími tepelne a zvukovo izolačnými vlastnosťami, majú podstatne nižšiu špecifickú hmotnosť a využívajú aj druhotné suroviny. Výhodou je použitie xantánovej gumy, ktorá dobre viaže vodu v stavebných prvkoch.Stavebné prvky s komponentrni z recyldovaných materiálov podľa tohto riešenia pozostávajú z 45,0 až 87,0 objemových mletého triedeného použitého papiera, 1,0 až 10,0 objemových mletého triedeného použitého textilu, 4,0 až 15,0 objemových ccmentu, 4,5 až 24,0 objemových vody, 3,0 až 5,0 objemových xantánovej gumy a 0,5 až 1,0 objemových aditív do stavebných prvkov, výhodne stearanu vápenatého alebo zínočnatého. Stavebné prvky sú výhodne povrchovo upravené hydrofobizačným prípravkom.Príklady uskutočnenia slúžia na ilustráciu uskutočnenia technického riešenia a neobmedzujú rozsah použitia.Zmieša sa 84,0 objemových mletého triedeného použitého papiera, 1,5 objemových mletého triedeného použitého textilu, 6,0 objemových ccmentu, 5,0 objemových vody, 3 objemové práškovej xantánovej gumy a 0,5 objemových stearanu vápenatého. Zmes sa po vibrácií a zatuhnutí tvaruje vo formách na tehly, hranoly, dosky alebo kazety, pripadne iné tvárnice.Zmieša sa 53,0 objemových mletého triedeného použitého papiera, 9,0 objemových mletého triedeného použitého textilu, 10,0 objemových ccmentu, 23,0 objemových vody, 4 objemové práškovej xantánovej gumy a 1,0 objemových stearanu zinočnatého. Zmes sa po vibrácií a zatuhnutí tvaruje vo formách na tehly, hranoly, dosky alebo kazety, prípadne iné tvárnice.Hotové prvky sa po zaschnutí namáčajú v hydrofobizačnom roztoku, a potom sa nechajú zaschnúť.Zmieša sa 70,0 objemových mletého triedeného použitého papiera, 5,0 objemových mletého triedeného použitého textilu, 9,0 objemových ccmentu, 10,9 objemových vody, 4,6 objemových práškovej xantánovej gumy a 0,5 objemových stearanu vápenatého. Zmes sa po vibrácií a zatuhnutí tvaruje vo formách na tehly, hranoly, dosky alebo kazety, pripadne iné tvárnice.Priemyselná využiteľnosť Stavebné prvky podľa tohto riešenia možno využiť v stavebníctve pri stavbe múrov, priečok, obklado vých a stropných panelov v interiéroch budov a po povrchovej úprave hydrofobizačným roztokom aj v exteriéri.1. Stavebné prvky s komponentmi z recyklovaných materiálov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostávajú z 45,0 až 87,0 objemových mletého triedeného použitého papiera, 1,0 až 10,0 objemových mletého triedeného použitého textilu, 4,0 až 15,0 objemových cementu, 4,5 až 24,0 objemových vody,3,0 až 5,0 objemových xantánovej gumy a 0,5 až 1,0 objemových aditív do stavebných prvkov, výhodne stearanu vápenatého alebo zinočnatého.2. Stavebné prvky s komponentmi z recyklovaných materiálov podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stavebné prvky sú výhodne povrchovo upravené hydrofobizačným prípravkom.

MPK / Značky

MPK: C04B 18/24, E04C 2/00, C04B 18/04

Značky: komponentmi, recyklovaných, materiálov, stavebné, prvky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u6697-stavebne-prvky-s-komponentmi-z-recyklovanych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavebné prvky s komponentmi z recyklovaných materiálov</a>

Podobne patenty