Kuchynská vodoodolná drevená doska

Číslo patentu: U 6189

Dátum: 03.07.2012

Autori: Vaculík Jiří, Kopřiva Vladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 8. 9. 2011Číslo prioritnej prihlášky cz 2010-23245 U Dátum podania prioritnej prihlášky 22. 9. 2010 Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 2. 2012 Vestník UPV SR č. 2/2012Vestník UPV SR č. 7/2012Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 28. 5. 2012 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Kuchynská vodoodolná drevená doskaDoska (l) obsahuje jadro (2), ktoré pozostáva z aspoň troch nad sebou usporiadaných vrstiev (21) dýh, ktoré sú vzájomne spojené melamínovým lepidlom (4), pričom kjadru (2) sú k jeho obom vonkajším plochám (22), lepidlom (4) na báze melamínu, pripevnené krajné vrstvenéTechnické riešenie sa týka kuchynskej, vodoodolnej drevenej dosky, najmä na krájanie alebo naklepávanie potravín.Doteraz sa na krájaníe alebo naklepávanie potravín používajú rôzne druhy kuchynských dosiek. Sú to jednak výrobky doskovitého vyhotovenia, vyrobené z masívneho dreva alebo lisovaním a lepením drevených hranolov, prípadne sú vytvorené aj kombináciou týchto materiálov. Nevýhodou dosiek vyrobených z dreva je ich nízka odolnosť proti pôsobeniu vody, keď dochádza k navlhnutiu dreva, následnému popraskaniu dosky a k jej znehodnoteníu. Ďalšou nevýhodou je, že drevené dosky nemožno čistiť v umývačke riadu.Uvedené nevýhody známych kuchynských dosiek do značnej miery odstraňuje kuchynská, vodoodolná drevená doska podľa tohto technického riešenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že doska obsahuje jadro, ktoré pozostáva z aspoň troch nad sebou usporiadaných vrstiev vrstvených dýh, ktoré sú vzájomne spojené lepidlom na báze melamínu. K takto vytvorenému jadru sú k jeho obom vonkajším plochám melamínovým lepidlom prípevnené krajné vrstvené dyhy. Vrstvy tvoriace jadro sú vyhotovené z lúpanej bukovej dyhy a krajné vrstvené dyhy sú vyhotovené z tenkej krájanej dyhy alebo z dyhy so zvýšenou odolnosťou proti oteru a pôsobeniu vody.Výhodou kuchynskej dosky podľa tohto technického riešenia je vyššia odolnosť proti pôsobeniu vody a dosku možno tiež čistiť v umývačke riadu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na pripojených výkresoch, kde obr. l znázorňuje kuchynskú dosku, vytvorenú z piatich vrstiev bukovej dyhy obr. 2 znázorňuje schematické usporiadanie vrstiev dyhy a lepidla.Kuchynská, vodoodolná drevená doska 1 obsahuje jadro 2, ktoré pozostáva aspoň z troch nad sebou usporiadaných vrstiev 21 vrstvených dýh, ktoré sú vyhotovené z lúpanej bukovej dyhy. Tieto vrstvy Q lúpanej bukovej dyhy sú na k sebe priliehajúcich plochách vzájomne zlepené lepidlom g na báze melamínu. Minimálne tri vnútomé vrstvy jadra g sú Volené najmä z dôvodu požadovanej tuhosti a pevnosti dosky l. K jadru g sú k jeho obom vonkajším plochám Q prípevnené krajné vrstvené dyhy g, pričom ako spojovací prostriedok je použité lepidlo na báze melamínu i. Krajné vrstvené dyhy g sú vyhotovené z tenkej krájanej dyhy. Druh dreva krajnej vrstvenej dyhy g musí mať zvýšenú odolnosť proti oteru a pôsobeniu vody, a to aj v umývačke riadu a je obvykle volený podľa požadovaného dizajnu dosky 1. Zlepenie jednotlivých vrstiev jadra g a tiež pripojenie krajných vrstvených dýh g je vykonané lisovaním. Z dôvodu lepšej manipulácie je doska 1 na jednej strane vybavená rukoväť ou g.l. Kuchynská, vodoodolná drevená doska (l), v y z n a č uj ú c a s a tý m , že obsahuje jadro(2), ktoré pozostáva z aspoň troch nad sebou usporiadaných vrstiev (21) vrstvených dýh, ktoré sú vzájomne spojené melamínovým lepidlom (4), pričom k jadru (2) sú k jeho obom vonkajším plochám (22), lepidlom(4) na báze melamínu, prípevnené kraj né vrstvené dyhy (3).2. Kuchynská, vodoodolná drevená doska (l) podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vrstvy (21) vrstvenej dyhy tvoriace jadro (2) sú vyhotovené z lúpanej bukovej dyhy a krajne vrstvené dyhy(3) sú vyhotovené z tenkej krájanej dyhy alebo z dyhy so zvýšenou odolnosťou proti oteru a pôsobeniu vody.

MPK / Značky

MPK: A47J 47/01

Značky: kuchyňská, doska, vodoodolná, drevená

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u6189-kuchynska-vodoodolna-drevena-doska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kuchynská vodoodolná drevená doska</a>

Podobne patenty