Kompenzátor spätného pohybu

Číslo patentu: U 6172

Dátum: 03.07.2012

Autor: Gejdoš Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 27. 4. 20 ll Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 2. 2012 Vestník UPV SR č. 2/2012Vestník UPV SR č. 7/2012Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 21. 5. 2012 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyKompenzátor spätného pohybu pozostáva z vrchnej podstavy, bežca, spodnej podstavy. Šikmé plochy (6) spodnej podstavy (4) zvierajú uhol od 1 ° do 89 ° so šikmými plochami (5) vrchnej podstavy (l), pričom do týchto plôch zapadajú ramená bežca (2), ktoré kopírujú hodnoty uhlovTechnické riešenie sa týka spätného kompenzátora pohybu, ktorý je možné využiť vo všetkých odvetviach, v ktorých je potrebná kompenzácia pohybu jednej súčiastky pohybom inej súčiastky v opačnom smere.Podobnú funkciu vykonáva zariadenie, ktoré obsahuje dva ozubené hrebene a medzi nimi je ozubené koleso. Vplyvom otáčania sa kolesa sa ozubené hrebene rovnobežne posúvajú proti sebe. Toto riešenie je drahe a technicky náročné. Podobným spôsobom takúto ftmkciu vykonáva aj úsťová brzda - zariadenie namontované na ústí hlavní strelných zbraní, ktore odvádza časť povýstrelových plynov od osi alebo proti osi hlavne a tak sčasti kompenzuje vplyv výstrelu na záver strelnej zbrane a tiež aj na telo strelca. Úsťová brzda však nekompenzuje kinetickú energiu dodanú záveru vplyvom výstrelu potrebnú na otvorenie záverového mechanizmu na účely vyhodenia práznej nábojnice a posunutia nového náboja. Taktiež nekompenzuje vplyv posunutia ť ažiska vplyvom výstrelu.Medzi vrchnou a spodnou podstavou sú vyfrézované plochy, ktoré vzájomne zvierajú uhol od 1 ° do 89 °. Do týchto plôch zasahujú ramená bežca, pričom povrch ramien tvorí v priereze rovnaký uhol ako medzi sebou zvierajú vrchná a spodná podstava. Posunutím vrchnej podstavy sa hodnota vzájomne zvieraného uhla nemení, zmenšuje sa iba medzera medzi uhlom vrchnej podstavy a uhlom spodnej podstavy, čo vyvoláva pohyb bežca. Podobný systém funguje pri tupých nožniciach.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je nakreslený bokorys spätného kompenzátora pohybu v reze a na obr. 2 je nárys spätného kompenzátora pohybu.Spätný kompenzátor pohybu pozostáva z troch častí vrchnej podstavy l, spodnej podstavy A a bežca g. Medzi šikmou plochou vrchnej podstavy l a šikmou plochou Q spodnej podstavy sa nachádza rameno g bežca. Vplyvom pohybu vrchnej podstavy L proti spodnej podstave i sa mení poloha bežca 3 v opačnom smere proti pohybu vrchnej podstavy l. Hodnota vzájomne zvieraného uhla je od 1 ° do 89 °.Spätný kompenzátor pohybu sa proti obdobnému riešeniu dvoch ozubených hrebeňov a ozubenému kolesu umiestnenému medzi ich ozubeniami líši svojou výrobnou jednoduchosťou a z toho aj vyplývajúcou nižšou cenou. Očakáva sa ich zakomponovanie do konštrukcií samo nabíjacích a automatických strelných zbraní, v ktorých by kompenzovali negatívne účinky spätného povýstrelového spätného rázu.Kompenzátor spätného pohybu pozostávajúci z vrchnej podstavy, z bežca a zo spodnej podstavy,v y z n a č u j ú ci s a tý m , že šikmé plochy (6) spodnej podstavy (4) zvierajú uhol so šikmými plochami (5) vrchnej podstavy (l) V rozsahu od 1 ° do 89 °, pričom do týchto plôch zapadajú ramená (2) bežca(3), ktoré kopírujú hodnoty uhlov oboch podstáv.

MPK / Značky

MPK: F41C 27/22, F16H 25/12, F41A 21/26

Značky: pohybu, kompenzátor, spätného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u6172-kompenzator-spatneho-pohybu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompenzátor spätného pohybu</a>

Podobne patenty