Výživová podporná zložka na ľudskú výživu

Číslo patentu: U 5780

Dátum: 06.06.2011

Autor: Zima Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 153-2010 Dátum podania prihlášky 18. 10. 2010Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 3. 5. 2011Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum zverejnenia prihlášky 4. 1. 2011 Vestník UPV SR č. 1/2011Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 6. 6. 2011 Vestník UPV SR č. 6/2011Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 3. 5. 2011 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihláškyČíslo podania európskej patentovej prihláškyVýživová podporná zložka na ľudskú výživuOpísaná je výživová podporná zložka na ľudskú výživu na báze jódovaného rybieho tuku, ktorá pozostáva zrybíeho oleja v množstve 99,999 až 99,997 hmotu., obohateného organícky viazaným jódom vmnožstve 0,001 až 0,003 hmotn., navíazaným na podskupinu Omega-S viac nenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. Takýmito kyselinami sú eikosapentaénová kyselinaTechnické riešenie sa týka jódovaného rybieho oleja podpornej výživovej zložky na ľudskú výživu.V súčasnosti používaná podpomá zložka na ľudskú výživu, pozostávajúca z rastlinného oleja obohateného organicky viazaným jódom naviazaným na nenasýtené mastné kyseliny sa používa samostatne alebo V kombinácii s inou podpomou výživovou zložkou na prevenciu osteornalácii a prevenciu zubného kazu. Používaná výživová podporná zložka sa vyznačuje chemíckou väzbou jódu na nenasýtené mastné kyseliny rastlinného pôvodu. Rastlinné tuky obsahujú zmes mono a viac ncnasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca do 18 atómov uhlíka a s vysokou prevahou omega-ó viac ncnasýtených mastných kyselín. Konzumácia doteraz používanej podpomej výživovej zložky obohatenej organicky viazaným jódom s prevahou obsahu omega-ó ncnasýtených mastných kyselín pochádzajúcej z rastlinných tukov a súčasne nedostatočná konzumácía omega-3 viac ncnasýtených mastných kyselín môže podľa mnohých vedeckých publikácií zvyšovať zdravotné riziko pre stimuláciu nadmemej tvorby prozápalových cytokinov.Výhodou a prínosom tohto technického riešenia je, že podávanie novej podpornej výživovej zložky znižuje výskyt srdcovo-cievnych ochorení, auto imunitných ochorení, malignít (rakoviny).Predmetom tohto riešenia je výživová podporná zložka na ľudskú výživu na báze jódovaného rybieho tuku pozostávajúca z rybieho oleja v množstve 99,999 až 99,997 hmotn., obohateného organicky viazaným jódom v množstve 0,001 až 0,003 hmotn., naviazaným na podskupinu omega-3 viac ncnasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka. Takýmito kyselinami sú eikosapentaénová kyselina EPA s dĺžkou reťazca 20 atómov uhlíka a dokosahexaénová kyselina - DHA s dĺžkou reťazca 22 atómov uhlíka. Tieto kyseliny sa vyskytujú v tukoch živočíšneho pôvodu, typicky v rybom oleji. Viac nenasýtené mastné kyseliny EPA a DHA sa v rastlinných olejoch nevyskytujú.Novú podporná výžívovú zložku je možné pripraviť adiciou elementámeho jódu so živočíšnym tukom. Pri adícii jódu dochádza k väzbe atómov jódu na omega-3 viac nenasýtené mastné kyseliny EPA a DHA v miestach ich dvoj itých väzieb.Dávkovanie podpomej výživovej zložky v ľudskej výžive sa riadi všeobecne známymi odporúčanýrni dennými dávkami jednotlivých výživových zložiek.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNasledovné príklady uskutočnenia slúžia na ilustráciu uskutočnenia technického riešenia a neobmedzujú rozsah použitia.Výživová podpomá zložka sa pripraví zmiešaním 99,999 hmotn. dezodorizovaného rybieho oleja a 0,001 hmotn. elementámeho jódu. Zmes sa nechá zreagovať aby prebehla adičná reakcia jódu s nenasýtenýmí mastnými kyselinami. Po prebehnutí adície jódu sa podáva výživový prostriedok dospelým v dávke 5 g denne, čím sa zabezpečí denný príjem 50 meg jódu a súčasne 900 mg EPA, 650 mg DHA. Uvedená podporná zložka slúži na prevenciu srdcovo-cievnych a autoimunitných ochorení, ako suplementácia pri nedostatočnom príjme jódu u dospelých.Výživové podporná zložka sa pripraví zrniešanírn 99,999 hmotn. dezodorizovaného rybieho oleja a 0,001 hmotn. elementárneho jódu. Zmes sa nechá zreagovať aby prebehla adičná reakcia jódu s nenasýtenýrni masmými kyselinami. Po prebehnutí adície jódu sa podáva výživový prostriedok deťom od 6 rokov V dávke 2 g denne, čím sa zabezpečí denný príjem 20 mcg jódu a súčasne 360 mg EPA, 260 mg DHA. Uvedená podporná zložka slúži na prevenciu autoimunitných ochorení, alergií, atopickej dermatitídy ako aj suplementácia pri nedostatočnom príjme jódu z bežnej potravy u detí.Výživová podpomá zložka sa pripraví zmiešaním 99,997 hmotn. dezodorizovaného rybieho oleja a 0,003 hmotu. elementámeho jódu. Zmes sa nechá zreagovať aby prebehla adičná reakcia jódu s nenasýtenýrni mastnými kyselinarni. Po prebehnutí adície jódu sa podáva výživový prostriedok dospelým v dávke 5 g denne, čím sa zabezpečí denný príjem 150 meg jódu a súčasne 900 mg EPA, 650 mg DHA. Uvedená podpomá zložka slúži na podpornú výživovú liečbu ochorení nedostatočnej funkcie štítnej žľazy - hypotyreózy a podpomú liečbu onkologických ochorení u dospelých.Využitie predmetu tohto technického riešenia je v oblasti ľudskej výživy, a to jej podporných doplnkov.l. Výživová podpomá zložka pre ľudskú výživu na báze jódovaného rybieho tuku, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z rybieho oleja v množstve 99,999 až 99,997 hmotn., obohateuého organicky viazaným jódom v množstve 0,001 až 0,003 hmotn., navíazaným na podskupinu omega-3 viac nenasýtených mastných kyselín s dĺžkou reťazca 20 a viac atómov uhlíka.2. Výživová podporná zložka na ľudskú výživu na báze jódovaného rybieho tuku podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že nenasýtenými kyselinarni sú eíkosapentaénová kyselina s dĺžkou reťazca 20 atómov uhlíka a dokosahexaénová kyselina s dĺžkou reťazca 22 atómov uhlíka.

MPK / Značky

MPK: A23L 1/304, A23D 9/00, A23L 1/30, A23L 1/325

Značky: výživu, výživová, ľudskú, zložka, podporná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u5780-vyzivova-podporna-zlozka-na-ludsku-vyzivu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výživová podporná zložka na ľudskú výživu</a>

Podobne patenty