Zmes na prípravu nápoja a nápoj

Číslo patentu: U 5579

Dátum: 07.10.2010

Autor: Gróf Lucian

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 2. 11. 2009 (13) Druh dokumentu yl(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 2. 9. 2010 (51) Int. Cl. (2010)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 5. 2010ÚRAD , Vestník ÚPV SR e. 5/2010 PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 7. 10. 2010 Vestník UPV SR č. 10/2010(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 2. 9. 2010(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zmes na prípravu nápoja a nápojZmes na prípravu nesýteného nápoja s upokojujúcimi účinkami na ľudský organizmus obsahuje 0,412 - 0,42 hmotnostných extraktu zo šípky (Rosa canina), 0,136 - 0,15 hmomostných levanduľového extraktu (Lavandula angustifolia), 0,55 - 0,06 hmotnostných prirodne - identickej arómy Cactus ñg a 0,016 - 0,017 hmotnostných melatonínu, 95 - 96,507 hmotnostných fruktózy,2,463 - 2,5 hmotnostných kyseliny citrónovej, 0,411 - 0,5 hmotnostných cítranu sodného. Nápoj sa získa pridaním uvedenej zmesi do pitnej vody v pomere od 70 do 80 gramov na liter.Technické riešenie sa týka zmesi na prípravu nápoja, ktorá je rozpustná vo vode a má upokojujúce účinky.Na trhu existuje viac druhov nealkoholických nápojov, ktoré sú zaradené do skupiny povzbudzujúcich takzvaných energetických nápojov. Tieto nápoje obsahujú značné rrmožstvo sacharidov a látok, ktoré povzbudzujú ľudský organizmus ako napríklad kofeín. Po požití tieto nápoje udržujú človeka V bdelom stave a nedovoľujú mu oddychovať. Tieto nápoje sú v značnej miere užívané hlavne vodičmi, aby si udržali alebo predĺžili stav bdelostí, niektorými športovcami v domnení, že po požití môžu podať zvýšený výkon ale v poslednej dobe aj študentmi na zvýšenie a udržanie potrebnej koncentrácie pri štúdiu. V úžitkovom vzore SK 1869 je opísaný reminalizačno-energeticko-regeneračný nápoj, ktorý obsahuje širokú škálu látok prospešných pre ľudský organizmus, Tento nápoj je stavaný na báze doplňovania vhodných minerálov, energie, aminokyselín a vitamínov. V ďalšom slovenskom úžitkovom vzore SK 2831 je opísaný energetickoremínalizačno-regeneračný nápoj na báze vhodných zdrojov energie, minerálov, aminokyselín, peptidov a ďalších látok ako sú karnítín, taurín, kyselina askorbová a kyselina citrónová. Hlavným znakom týchto opísaných nápojov je, že povzbudzujú organizmus.Podstatou technického riešenia je zmes na prípravu nesýteného nápoja s upokojujúcimi účinkami na ľudský organizmus, ktorá obsahuje 0,412 - 0,42 hmotnostných extraktu zo šípky (Rosa canína), 0,136 - 0,15 hmotnostných levanduľového extraktu (Lavandula angustifolia), 0,055 - 0,06 hmotnostných prírodne-identickej arómy Cactus ñg a 0,016 - 0,017 hmotnostných melatonínu, 95 - 96,507 hmotnostných fruktózy, 2,463 - 2,5 hmotnostných kyseliny citrónovej, 0,411 ~ 0,5 hmotnostných citranu sodného. Nápoj sa získa pridaním zmesi do pitnej vody.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZmes na prípravu nesýteného nápoja s upokojujúcimi účinkami na ľudský organizmus obsahuje 0,412 - 0,42 hmotnostných extraktu zo šípky (Rosa canína), 0,136 - 0,15 hmotnostných levandulového extraktu (Lavandula angustifolia), 0,055 - 0,06 hmotnostných prirodne - identickej arómy Cactus ñg a 0,016 - 0,017 hmotnostných melatonínu 95 - 96,507 hmotnostných fruktózy, 2,463 - 2,5 hmotnostných kyseliny citrónovej, 0,411 - 0,5 hmotnostných citranu sodného. Nápoj sa získa pridaním uvedenej zmesi do pitnej vody v pomere od 70 do 80 gramov na liter.V konkrétnom príklade zmes na prípravu nesýtenćho nápoja s upokojujúcimi účinkami na ľudský organizmus obsahuje 0,4 l 2 hmotnostných extraktu zo šípky (Rosa canina), 0,136 hmotnostných levanduľového extraktu (Lavandula angustifolía), 0,055 hmotnostných prírodne-identickej arómy Cactus ñg, 0,016 hmotnostných melatonínu, 96,507 ) hmotnostných fruktózy, 2,463 ) hmotnostných kyseliny citrónovej a 0,411 hmotnostných citranu sodného. Nápoj sa získa pridaním uvedenej zmesi do pitnej vody v pomere 73,052 gramu na liter.Na 1000 litrov pitnej vody sa použije0,1 kg extraktu zo šípky (Rosa canina), 0,3 kg levanduľového extraktu (Lavandula angustifolia),0,04 kg prírodne-identickej arómy Cactus ñg1. Zmes na pripravu nápoja, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že obsahuje 0,412 - 0,42 hmotnostných extraktu zo šípky (Rosa canina), 0,136 - 0,15 hmotnostných levanduľového extraktu (Lavandula an 10gustifolia), 0,055 - 0,06 hmotnostných prírodne-identickej arómy Cactus fig a 0,016 - 0,017 hmotnostných melatonínu, 95 - 96,507 hmotnostných fruktózy, 2,463 - 2,5 hmotnostných kyseliny citrónovej,0,411 - 0,5 hmotnostných citranu sodného.2. Zmes na pripravu nápoja podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a tý m, že obsahuje 0,412 hmotnostných extraktu zo šípky (Rosa canína), 0,136 hmotnostných levanduľového extraktu (Lavandula angustifolia), 0,055 hmotnostných prirodne-identickej arómy Cactus ñg, 0,016 hmotnostných melatonínu, 96,507 hmotnostných fruktózy, 2,463 hmotnostných kyseliny citrónovej a 0,411 hmotnostných citranu sodného.3. Nápoj, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že obsahuje zmes podľa nároku 1 alebo 2 a pitnú vodu V pomere od 70 do 80 gramov na liter pitnej vody.4. Nápoj podľa nároku 3, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje zmes podľa nároku 1 alebo 2 a pitnú vodu v pomere 73,052 gramu na liter pitnej vody.

MPK / Značky

MPK: A23L 2/00

Značky: nápoja, nápoj, přípravu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u5579-zmes-na-pripravu-napoja-a-napoj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zmes na prípravu nápoja a nápoj</a>

Podobne patenty