Prípravok na odstránenie nežiaducich bradavíc, určený na medicínske použitie

Číslo patentu: U 5467

Dátum: 07.06.2010

Autor: Cilik Daniel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 24. 11. 2008 (13) Druh dokumentu yl(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 28. 4. 2010 (51) Int. Cl. (2010)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky A 611( 9/06(33) Krajina alebo regionálna A 611( 31/60 organizácia priority AGIP 17/00, (43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 12. 2009 ÚRAD , Vestník UPV SR č. 12/2009 PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 7. 6. 2010 Vestník UPV SR č. 6/2010(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 28. 4. 2010(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Prípravok na odstránenie nežiaducich bradavíc, určený na medicínske použitiePrípravok na odstránenie nežiaducich bradavic, určený na medicínske použitie, je tvorený zmesou kyseliny salicylovej V množstve 60 až 90 hmotn. a pridavnou látkou v množstve 10 až 40 hmotn., pričom pridavnou látkou je lekársky vazelín alebo tuk.Technické riešenie sa týka prípravku na odstránenie nežiaducich bradavic, určeného na medicínske použitie, najmä na liečbu ľudí.Do dnešného dňa sú známe rôzne prípravky na odstránenie bradavíc a rôznych kožných defektov a zápalových procesov kože, a to na rôznych bázach, či už v 0 forme tekutých, práškových alebo gélových prípravkov.Ďalšie známe technické riešenie je uvedené v zapísanom slovenskom úžitkovom vzore UV č. 3836 s názvom Kozmetický prostriedok na zlepšenie stavu kože pri liečení zápalových procesov kože, kde kozmetický prípravok obsahuje zmes vytopeného pštrosieho tuku v množstve 5 až 99,9999 hmotn. a j ód v množstve 0,0001 až 0,1 hmotn., pričom rozdiel do 100 hmotn. tvori rastlinný olej a/alebo rafinovaný živočíšny tuk sa aplikuje na problematické miesta na koži alebo sliznici, tak, že sa nauesie tenká vrstva prostriedku. Nevýhodou tohto technického riešenia je nemožnosť jeho použitia na bradavice.Ďalšie známe technické riešenie je uvedené v zapísanom slovenskom úžitkovom vzore UV č. 3633 s názvom Kozmetický prostriedok na zlepšenie stavu kože pri liečení zápalových procesov kože, kde kozmetický prípravok obsahujúci zmes živočíšneho tuku v množstve 80 až 98 hmotn. a rastlinného oleja v množstve 1,9 až 19,96 hmotn. a jódu v množstve 0,04 až 0,1 hmotn. sa aplikuje tenkou vrstvou na problematické miesta na koži alebo sliznici. Nevýhodou tohto technického riešenia je nemožnosť jeho použitia na bradavice.Ďalšie známe technické riešenie je uvedené v zapísanom slovenskom úžitkovom vzore UV č. 4910 s názvom Hojivá masť, kde zmesou je tvorená masťou z údenej bravčovej slaniny v množstve 18 až 25 hmotn. a čerstvým máslom v množstve 18 až 25 hmotn. a včelím voskom v množstve 25 až 35 hmotn. a smrekovou živicou v množstva 26 až 33 hmotn. Nevýhodou tohto technického riešenia je nemožnosť jeho použitia na bradavice.Ďalšie známe technické riešenie je uvedené v zapísanom slovenskom úžitkovom vzore UV č. 4930 s názvom Liečivá emulzia na kožu a sliznice, kde emulzia obsahuje zmes a 30 propolisovej tinktúry v pomere objemové diely 1 0,04, ďalej glycerínový olej a kajeputový olej a základnej tinktúry obsahujúcej cibuľu V množstve 15 objemových dielov, cesnaku v množstve 15 objemových dielov, aloe v nmožstve 15 objemových dielov, kapucínky v množstve 15 objemových dielov, 40 až 55 liehu v množstve 15 objemových dielov, glycerinový olej v množstve 1,5 obj emového dielu, pričom základná tinktúra v množstve 1 objemového dielu v emulzii obsahuje kajeputový olej v množstve 0,005 objemového dielu. Nevýhodou tohto technického riešenia je, že táto emulzia má príliš veľa rôznych substaucií, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a tak znižujú konečný liečivý účinok.Uvedené nedostatky do značnej miery odsnaňuje prípravok na odstránenie nežiaducich bradavic, určený na medicínske použitie, podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený zmesou kyseliny salicylovej v množstve 60 až 90 hmotn. a prídavnou látkou v množstve 10 až 40 hmotn.Je výhodné, že prídavnou látkou je lekársky vazelín alebo tuk.Prípravok aplikovaný na nežiaducu bradavicu sa prelepí na 48 hodin leukoplastom. Po uplynutí aplikačného času v prípade odumretia nežiaducej bradavice je táto uchopená a odlúpnutá pinzetou, resp. po uplynutí aplikačného času sa skontroluje množstvo prípravku a po jeho doplnení sa opät prelepí na 48 hodín leukoplastom. Po uplynutí aplikačného času v prípade neúplného odstránenia nežiaducej bradavice pomocou pinzety sa opäť nanesie prípravok na zostatok bradavice a prelepí sa na 48 hodín leukoplastom. Ak po uplynutí aplikačného času sa odstráni leukoplast a ak po nežíaducej bradavici zostane kráter, tento sa nesmie dostať do priameho styku s vodou alebo inými tekutinami a jeho liečba trvá asi 12 až 18 dní.Prípravok na odstránenie nežiaducich bradavic, určený na medicínske použitie je tvorený zmesou kyseliny salicylovej v množstve 90 hmotn., ktorá je liečivom a prídavnou látkou v množstve 10 hmotn., ktorou je lekársky vazelín.Prípravok na odstránenie nežiaducich bradavíc, určený na medicínske použitie je tvorený zmesou kyseliny salicylovej V množstve 60 hmotn., ktorá je liečivom a prídavnou látkou v množstve 40 hmotn., ktorou je tuk.Prípravok na odstránenie nežiaducich bradavíc, určený na medicínske použitie, podľa technického riešenia, je využiteľný hlavne pri liečbe kožných ochorení, pričom jeho hlavná liečivá zložka, ktorou je kyselina salicylová výrazne ovplyvňuje kožu a pôsobí aj proti choroboplodným zárodkom a prídavná látka vo forme lekárskeho vazelínu alebo t 11 ku nielen že chráni pokožku pred nežiaducou vlhkosťou alebo ohladom, ale aj zabezpečuje dôkladne premastenie pokožky.Technicke riešenie v nízkych koncentráciách pôsobí tzv. keratoplastickým účinkom, pričom zmäkčuje kožu a napomáha pôsobeniu iných liekov a vo vyšších koncentráciách pôsobí tzv. keratolytickým účinkom,pričom rozpúšťa kožu.Technicke riešenie je možné ďalej použiť na liečbu kurích očí a otlakov, ako aj k prernasťovaniu stvrdnutej a suchej kože.1. Prípravok na odstránenie nežiaducich bradavíc, určený na medicínske použitie, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený zmesou kyseliny salicylovej V množstve 60 až 90 hmotn. a prídavnou látkou v množstve 10 až 40 hmotn.2. Prípravok na odstránenie nežiaducich bradavíc, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že prídavnou látkou je lekársky vazelín alebo tuk.

MPK / Značky

MPK: A61P 17/00, A61K 9/06, A61K 31/60

Značky: bradavíc, medicínske, nežiadúcich, odstránenie, použitie, prípravok, určený

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u5467-pripravok-na-odstranenie-neziaducich-bradavic-urceny-na-medicinske-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravok na odstránenie nežiaducich bradavíc, určený na medicínske použitie</a>

Podobne patenty