Detský hubový prírodný potravinový doplnok v podobe sirupu

Číslo patentu: U 5003

Dátum: 05.02.2008

Autor: Svátová Terézia

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (1 ) Či d°kmem ÚŽITKOVÝ VZOR 5003(22) Dátum podania prihlášky 15. 11. 2007 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 20. 12. 2007 (Sl) Im C 1. (2006)(31) Číslo prioritnej prihlášky CZ 2007-19184 U(32) Dátum podania príoritnej prihlášky o. 9. 2 on 7 A 23 L 1/28(33) Krajina alebo regionálna A 611( 36/06 organizácia priority CZ URAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 5. 2. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR či 2/2003(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 20. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky V pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Detský hubový prírodný potravinový doplnok v podobe sirupuRiešenie sa týka prírodného hubového potravinového doplnku v podobe sirupu, určeného najmä pre deti.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti nie je známy žiadny hubový potravínový doplnok s nižšie uvedeným zložením a v podobe sirupu, určený pre deti. Sú známe niektore hubové potravinové doplnky, nie však v danej kombinácii a pomere jednotlivých zložiek húb a ostatných látok, ktoré tento potravinový doplnok obsahuje.Hlavnú nevýhodu existujúcich potravinových doplnkov resp. detských sirupov možno vidieť v nižšej účinnosti s ohľadom na zdravotné účinky a neexistenciu obsahu liečivých húb.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje prírodný hubový potravinový doplnok V podobe sirupu podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje ako účinnú látku l až 90 hmotn. dielov PLEUROTUS OSTREATUS (hliva ustricovitá) a 1 až 90 hmotn. dielov ovocného koncentrátu.Hlavnú výhodu hubového doplnku podľa tohto riešenia možno vidieť v tom, že napomáha zvyšovať obranyschopnosť organizmu, znižovať poruchy metabolizmu cukru a tuku, zmierňovat chronické infekcie, zápaly a únavu, zmierňovať strnulost šliach a končatín, odstraňovať bradavice vírusového pôvodu, regulovať peristaltiku čriev, jeho užívanie je vhodné pri úprave krvného tlaku, pomáha zlepšovať funkciu cievneho systému, je vhodný pri alergii, strese a záťaži organizmu a je vhodný pre deti do troch rokov.Kvôli správnej funkcii a kvôli chuti sirupu je Výhodné, že prírodný hubový potravinový doplnok V podobe sirupu ďalej obsahuje l až 50 hmotrl. dielov fruktózového sirupu a že ovocným koncentrátom je jablkový a/alebo višňový koncentrát.PLEUROTQS OSTREATUS (Hliva ustricovitá) 20 hmotn. dielov JABLKOVY KONCENTRAT 45 lnnotn. dielovPLEUROTUS OSTREATUS (Hliva ustricovitá) 10 hmotn. dielov JABLKOVÝ KONCENIRÁT 30 hmotn. dielov VIŠŇOVÝ KOl/ICETRAT 50 hmotn. dielov FRUKTÓZOVY SIRUP 10 hmotn. dielov Príklad 3PLEUROTUS OSTREATUS (Hliva ustricovitá) 15 hmotn. dielov JABLKOVÝ KONCENTRAT 35 hmotn. dielov VIŠŇOVÝ KONCETRAT 50 hmotn. dielov Príklad 4PLEUROTUS OSTREATUS (Hliva ustricovitá) 10 hmotn. dielov IABLKOVÝ KONCENTRAT 50 hmotn. dielov HRUŠKOVÝ KONCETRÁT 30 hmotn. dielov FRUKTÓZOVÝ SIRUP 10 hmotn. dielovUvedené príklady sú len ilustratívne a nevyjadrujú celú škálu možných uskutočnení.Tento prírodný hubový potravinový doplnok je vhodný ako doplnok stravy, ktorý svojim unikátnym zložením pomáha zvyšovať obranyschopnosť organizmu a zlepšovať celkový zdravotný stav,najmä u detí.l. Prírodný hubový potravinový doplnok v podobe sirupu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje ako účinnú látku l až 90 hmotn. dielov PLEUROTUS OSTREATUS - hlivy ustricovitej a 1 až 90 hmotn. dielov ovocného koncentrátu.2. Prírodný hubový potravinový d 0 pl 110 k v podobe sirupu podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ďalej obsahuje 1 až 50 hmotn. dielov fruktózového sirupu.3. Prírodný hubový potravinový doplnok v podobe sirupu podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že ovocným koncentrátom je jablkový koncentrát a/alebo višňový koncentrát a/alebo hruškový koncentrát.

MPK / Značky

MPK: A61K 36/06, A23L 1/28

Značky: sirupu, potravinový, detský, hubový, prírodný, doplnok, podobě

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u5003-detsky-hubovy-prirodny-potravinovy-doplnok-v-podobe-sirupu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Detský hubový prírodný potravinový doplnok v podobe sirupu</a>

Podobne patenty