Ľahčená izolačná platňa alebo panel

Číslo patentu: U 4999

Dátum: 05.02.2008

Autori: Fegyes Radoslav, Janega Pavel, Višňovský Ivan, Kružliak Marian

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 4999(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 20. 12. 2007(32) Dátum podania prioritnej prihlášky B 29 B 17/00(33) Krajina alebo regionálna B 321 27/40 organizácia priority ÚRAD . . , . PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznamema o zapise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 5. 2. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č. 2/2008(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 20. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenía(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Ľahčená izolačná platňa alebo panelTechnické riešenie sa týka ľahčenej izolačnej platne alebo panelu. Patrí do spracovania plastických hmôt v oblasti ich spätného získavania z odpadových materiálov, obsahujúcich tieto hmoty.Doteraj ši stav technikyPri likvidácii ojazdených vozidiel, bielej techniky, nábytku a pod. vzniká popri ľahko zhodnotiteľnej časti železných a neželezných kovov, dreva a i. aj veľké nmožstvo - z pohľadu recyklácie neatraktívnych materiálov, medzi ktore patria sedadlá autovrakov na báze polyuretánových pien a časti vnútomého vybavenia výrobkov, kde sa účelne používajú penové polyuretánové materiály. Ich použitie je zväčša kombinované s inými materiálmi, napr. s textilom a plastmi. Tieto materiály končia v prevažnej miere na skládkach odpadu, prípadne sa energeticky zužitkovávajú spálením pri nebezpečenstve vzniku kyanovodika a radu ďalších environmentálne škodlivých produktov.Uvedené nedostatky eliminuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že ľahčená izolačná platňa alebo panel je vyrobená(ý) zo zhomogenizovanej zmesi, ktorá obsahuje 5 až 90 hmotnostných drviny z polyuretánovej peny dielcov autovrakov, mrazničiek, chladničiek, nábytku a iných likvidovaných výrobkov, 5 - 90 hmotnostných diviny z poťahov sedadiel autovrakov a 5 - 10 hmotnostných spoj iva na báze tekutých vytvrdzovateľných polyrnérov a ktorá je vytvrdená v tlakovej forme prefukovanej plynným médiom o teplote 25 - 80 °C a vlhkosti 50 - 100 . Po vytvrdnutí zmesi je z fonny vybratý kompaktný výrobok s nízkou hustotou a dobrými tepelnoízolačnými, zvukovoizolačnými a antívibračnými vlastnosťami, použiteľný v stavebníctve a V iných oblastiach, kde sa tieto vlastnosti využívajú.Zmes zo 60 hmotn. PUR - peny zo sedačiek autovrakov rozdrvenej na veľkosť cca 20 cm 3 a 30 hmotn. rozdrvených poťahov z autosedačiek na veľkost okolo 15 cms je za stáleho miešania v trvaní aspoň 15 minút a pomalého pridávania 10 hmotn. spojiva na zaklade polyméru s voľnýrni-NCO skupinami zhomogenizovaná. Zmes je potom vypustená do formy s perforovanou dolnou a hornou stenou, zarovnaná na približne rovnakú hrúbku a stlačená na 30 pôvodnej hrúbky. Do takto stlačeného obsahu formy je cez spodnú perforovanú stenu počas 40 minút vháñaný vzduch o teplote 50 °C a relatívnej vlhkosti 90 , ktorý cez perforáciu hornej steny vychádza. Teplota a vlhkosť privádzaného vzduchu spôsobia zosieťovanie (vytvrdnutie) obsiahnutého spojiva. Tým vznikne kompaktné platňa alebo panel nízkej hustoty s dobrými tepelnoizolačnými, zvukovoizolačnými a antivibračnými vlastnosťami.Priemyselná využiteľnosť Výrobok podľa technického riešenia je priemyselne využiteľný v stavebníctve ako ľahčený streš ný, stropný, stenový a podlahový tepelný a zvukový izolant, v cestnom staviteľstve ako zvukozábrana a v automobilovom priemysle na diely znižujúce šírenie hluku a vibrácií.Ľahčená izolačná platňa alebo panel, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je vyrobená(ý) zo zhomogenizovanej zmesi, ktorá obsahuje 5 až 90 hmotnostnej drviny z polyuretánovej peny dielcov autovrakov, mamičiek, chladničiek, nábytku a iných likvidovaných výrobkov, 5 - 90 hmotnostných drvíny z poťahov sedadiel autovrakov a 5 - 10 hmotnostných spojiva na báze tekutých vytvrdzovateľných polymérov a ktorá je vytvrdená v tlakovej forme prefukovanej plynným médiom o teplote 25 - 80 °C a vlhkosti 50 - 100 .

MPK / Značky

MPK: B32B 27/40, B29B 17/00

Značky: ľahčená, izolačná, plátna, panel

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4999-lahcena-izolacna-platna-alebo-panel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ľahčená izolačná platňa alebo panel</a>

Podobne patenty