Protipožiarny vypeňovací náter

Číslo patentu: U 4984

Dátum: 05.02.2008

Autor: Štepita Rastislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(22) Dátum podania prihlášky 12. 11. 2007(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 12. 12. 2007(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 5. 2. 2008 Vestník UPV SR č. 2/2008(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 12. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka zloženia protipožiarneho Vypeňovacieho náteru na ochranu oceľových a drevených konštrukčných prvkov stavebných objektov.Známe protipožiame nátery zložené zo sekundámych fosforečnanov amónnych a močovíny ako retardérov horenia, sú značne hygroskopické. Môžu sa použiť len do priestorov s nízkou relatívnou vlhkosťou. Nie sú vhodné napríklad pre požiarnu ochranu oceľových a drevených konštrukčných prvkov pri dokončovacích prácach stavebných objektov, kde relatívna vlhkosť vzduchu prevyšuje 70 .Protípožiamy vypeňovací náter podľa úžitkového vzoru odstraňuje vyššie uvedené nevýhody. Skladá sa z amóniumpolyfosfátov V rrmožstve od 2 do 10 hmotn., melamínu od 5 do 20 hmotn., pentaeritritolu od 5 do 20 hmotn., mastenca mletého od 1 do 5 hmotn., diamóníumfosfátu od 15 do 35 hmotn., titanovej beloby od 3 do 9 hmotn., karboxymetylcelulózy od 0,1 do 5 hmotn., protipliesňovej prísady od 0,05 do 0,5 hmotn., vodnej disperzíe syntetickej živice napr. polyvinylacetátu, alebo vínylacetátbutylalcrylátu od 10 do 25 hmotn., povrchovo aktívnej látky od 0,1 do 1 hmotn., a vody od 15 do 35 hmotn.Boli pripravené nasledujúce zmesiVoda 30 hmotn. Diamóniumfosfát 24 hmotn. Titanová beloba 7 hmotn. Protipliesňová prísada 0,2 hmotn. Karboxymetylcelulóza 0,8 hmotn. Amóniumpolyfosfát 3 hmotn. Melamín 8,5 hmotn. Pentaeritritol 10 hmotn. Mastenec mletý 1 hmotn. Vodná disperzia polyvínylacetátu 15 hmotn. Povrchovo aktívna látka 0,5 Vo hmotn. Príklad 2Voda 29 hmotn. Diamóniumfosfát 20 hmotn. Titanová beloba 6 hmotn. Protípliesňová prísada 0,3 hmotn. Karboxymetylcelulóza 0,9 hmotn. Amóníurnpolyfosfát 4 hmotn. Melamín 11,4 hmotn. Pentaeritritol 14 hmotn. Mastenec rnletý 2 hmotn. Vodná disperzía vinylacetátbutyl akrylátu 12 hmotn. Povrchovo aktívna látka 0,4 hmotn. Príklad 3Karboxymetylcelulóza 2 hmotn. Amóniumpolyfosfát 5 hmotn. Melamín 8 hmotn. Pentaeritritol 9 hmotn. Mastenec mletý 3 hmotn. Vodná disperzia polyvinylacetátu 18 hmotn. Povrchovo aktívna látka 0,6 hmotn.Technické riešenie podľa úžitkového vzoru je možne s výhodami využívať V oblasti protipožiarnej ochrany ocele a dreva.Protipožiarny vypeňovací náter, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z amóniumpolyfosfátov v množstve od 2 do 10 hmotn., melamínu od 5 do 20 hmotn., pentaeritritolu od 5 do 20 hmotn., triastenca mletého od 1 do 5 hmotn., diamóniumfosfátu od 15 do 35 hmotn., titanovej beloby od 3 do 9 hmotn., karboxymetylcelulózy od 0,1 do 5 hmotn., protipliesňovej prísady od 0,05 do 0,5 hmotn., vodnej disperzíe syntetickej živice napr. polyvinylacetátu, alebo vinylacetátbutylakrylátu od 10 do 25 hmotn.,povrchovo aktívnej látky od 0,1 do 1 hmotn. a vody od 15 do 35 hmotn.

MPK / Značky

MPK: C09D 5/18

Značky: protipožiarny, nátěr, vypeňovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4984-protipoziarny-vypenovaci-nater.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Protipožiarny vypeňovací náter</a>

Podobne patenty