Prírodný hubový potravinový doplnok

Číslo patentu: U 4978

Dátum: 05.02.2008

Autor: Svátová Terézia

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 27. 9. 2007 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia ťłčinkov úžitkového vzoru 4. 12. 2007 (Sl) m C 1 (2006)(31) Cislo príorítnej prihlášky CZ 2007-18536(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 7. 2. 2007 A 23 L 1/28(33) Krajina alebo regionálna A 611( 36/06 organizácia priority CZ ÚRAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 5. 2. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č. 2/2008(47) Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 4. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu V prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Prírodný hubový potravinový doplnokRiešenie sa týka prírodného hubového potravinového doplnku.Doteraj ší stav technikyV súčasnej dobe nie je známy žiadny hubový potravinový doplnok s nižšie uvedeným zložením. Sú známe niektoré hubové potravinové doplnky, nie však v danej kombinácii a pomere jednotlivých zložiek húb,ktoré tento potravinový doplnok obsahuje.Hlavnú nevýhodu existujúcich hubových prípravkov možno vidiet v nižšej účinnosti s ohľadom na zdravotné účinky.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje prírodný hubový potravinový doplnok podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje ako účinnú zložku l až 90 hmotn. dielov koralovca ježovitého (HERICIUM ERTNACEUS) a 1 až 90 hmotn. dielov lesklokôrovky obyčajnej (GANODERMA LUCIDUM).Hlavnú výhodu hubového doplnku podľa tohto riešenia možno vidieť v tom, že napomáha posilňovať imunitný systém, pomáha pri migréne, pri nespavosti, pomáha zmierňovat následky chemoterapie a následky používania antibiotík, pomáha odstraňovať poruchy krvného obehu, pri padaní vlasov, pomáha znižovať hladinu cholesterolu a cukru v krvi, pomáha zmierňovat zápaly žalúdočnej sliznice, jeho používanie znižuje riziko nádorového bujnenia, pomáha pri posilňovaní srdca, pomáha pri zápaloch ľadvín, pomáha zmierňovať následky žltačky, jeho užívanie je vhodné pri liečbe hemoroidov, pomáha obnovovať chuť do jedla a na zvýšenie narušenej potencie.Ďalej je účinnou látkou pri liečbe chrípky, zápalu pľúc, neuralgie, krátkozrakostí, vodnateľnosti, dny, zápalu kĺbov, reumatizmu, rôznych alergií, bolestí žalúdka, žalúdočných vredov, zápchy, artetiosklerózy, sexuálnych porúch, astmy, chronickej bronchitídy, nespavosti, vyčerpanosti.Kvôli správnej funkcii je výhodné, že prírodný hubový potravinový doplnok ďalej obsahuje l až 90 hmotn. dielov hnojníka obyčajného (COPRINUS COMATUS) a/alebo l až 50 hmotn. dielov SHII-TAKE - húževnatca jedlého (LENTINULA EDODES).Jednotlivé huby obsiahnuté v tomto potravinovom doplnku sa sušía lyoñlizáciou (najčistejšia forma sušenia) a pomelú sa, vďaka čomu sa jednotlive účinné látky lepšie vstrebávajú do ľudského organizmu.Lesklokôrovka obyčajná (GANODERMALUCIDUM) 10 hmotn. die.ov Húževnatec jedlý - SHII-TAKE (LENTINULA EDODES) 40 hmotn. die ov Uvedené príklady sú len ilustračné a nevyjadrujú celú škálu možných uskutočnení, 10Tento prírodný hubový potravinový doplnok je vhodný ako doplnok stravy, ktorý napomáha liečbe rôznych ľudských chorôb.l. Prírodný hubový potravinový doplnok, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že obsahuje ako účinnú zložku 1 až 90 hmotn. dielov koralovca ježovitého (HERICIUM ERINACEUS) a l až 90 hmotn. dielov lesklokôrovky obyčajnej (GANODERMA LUCIDUM).2. Prírodný hubový potravinový doplnok podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ďalej obsahuje 1 až 90 hmotn. dielov hnojníka obyčajného (COPRINUS COMATUS).3. Prírodný hubový potravinový doplnok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ďalej obsahuje 1 až 50 hmotn. dielov húževnatca jedlćho - SHII-TAKE (LENTINULA EDODES).

MPK / Značky

MPK: A23L 1/28, A61K 36/06

Značky: hubový, doplnok, potravinový, prírodný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4978-prirodny-hubovy-potravinovy-doplnok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prírodný hubový potravinový doplnok</a>

Podobne patenty