Bezpečnostná páska

Číslo patentu: U 4361

Dátum: 05.01.2006

Autor: Šimko Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 5. 5. 2005 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 24. ll. 2005 (51 ) Int Clřzooe(32) Dátum podania priorítnej prihlášky A 411) 13/01(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority , . . , . pRIEMYSELNEHO (45) Datum oznamenia 0 zapise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 5. l. 2006 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vesmlk ÚPV SR Č-ľ 1/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenía úžitkového vzoru verejnosti 24. ll. 2005(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka bezpečnostnej pásky z elastického materiálu s reflexnou vrstvou na lícnej strane, ktorú je vhodne používat pri zníženej víditeľnosti pre bezpečnost chodcov i cyklistov i V iných situáciách na zviditeľnenie.V súčasnosti sa používajú rôzne odrazky, blikátka. Tieto sa často znehodnocujú zlomenim, spadnutím, ľahko sa vybijú baterky a človek to mnohokrát nepostrehne. Najmä pre chodca je jednoduchšie použiť bezpečnostnú pásku z elastického materiálu s reflexnou vrstvou, aby bol videný,nakoľko je malá, môže sa vložiť do vrecka i do peňaženky,takže ju človek má sústavne pri sebe a v prípade potreby ju použije.Na bezpečnostnú pásku z elastického materiálu s reflexnou vrstvou na lícnej strane sú našité spojovacie prvky suchý zips, bielizňová guma, spojovacie háčiky. Uvedené spojovacie prvky uľahčia navliekanie na rukáv, pripevnenie na hodinky, Opasky, nosidlá, kočíky, vozíky, vôdzky. Pomocou spojovacích prvkov sa bezpečnostná páska dá i rozširovať a zužovat.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obrázku je znázomená nezapnutá bezpečnostná páska.Príklady uskutočnenia technického riešeniaBezpečnostná páska pozostáva z elastického materiálu s reflexnou vrstvou na lícnej strane l, na koncoch je našitý suchý zips, alebo guma, alebo háčiky ako spojovací prvok 2.l. Bezpečnostná páska na zviditeľnenie chodcov a cyk 1 istov,vyznačuj ú ca sa tým,žepozostávaz elastického materiálu s reflexnou vrstvou na lícnej strane(l), pričom na koncoch sú našité spojovacie prvky (2).2. Bezpečnostná páska podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že spojovacími prvkami (2) sú suchý zips alebo guma alebo háčiky.

MPK / Značky

MPK: A41D 13/01

Značky: bezpečnostná, páska

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4361-bezpecnostna-paska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostná páska</a>

Podobne patenty