Nátierka, ktorej základ tvorí sója

Číslo patentu: U 4225

Dátum: 04.08.2005

Autori: Lunter Ján, Dittrichová Helena

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSIELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 78-2005 Dátum podania prihlášky 31. 3. 2005Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 16. 6. 2005Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 4. 8. 2005 Vestník UPV SR č. 8/2005úžitkového vzoru verejnosti 16. 6. 2005 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTNátierka, ktorej základ tvorí sójaTechnické riešenie sa týka potravinárskeho výrobku,konkrétne nátierky, ktorej základ tvoria extrakty sóje a droždie.V súčasnosti sa na potravinárskom trhu nachádza množstvo nemäsových nátierok, ktorých základ je tvorený bud mliečnyrni produktmi a to syrom alebo smotanou, do ktorých sú pridávané rôzne koreniny, ochucovadlá, bylinky, zelenina prípadne hríby. V slovenskom úžitkovom vzore 1761 je opísaná maslová nátierka, ktorá je vyrobená z pasterizovanej, homogenizovanej, fermentovanej a následne termizovanej zmesi smotany, mlieka, rastlinného tuku,vody, emulgátorov, stabilizátorov a voliteľných prídavkov maslovej arómy a korenín. Tak isto sa vyrábajú sójové nátierky alebo nátierky z tofu, do ktorých je pridávaná zelenina prípadne iné potraviny ako hríby resp. syry a tiež sa vyrábajú sójové nátierky s príchuťou mäsa.Podstatu technického riešenia tvorí nátierka so základom sóje, pričom ide o zmes bieleho tofu 20 - 71,4 hmotn., ktorá môže byť čiastočne alebo úplne nahradená okarou, pričom tofu je produkt vyrobený zo sójových bôbov, vody a prírodných zrážadiel a okara je vlastne sójová drvina, ktorá je vedľajším produktom pri výrobe sójového mlieka s vysokým obsahom vlákniny a iných zložiek a so zvyškovým obsahom rastlinných bielkovín, rastlinného oleja 9 - 14 hmom., pitnej vody 17 - 25 hmotn., droždia 0,5 - 10 hmotn., upravenej zeleniny 0,1 - 10 hmotn., škrobu 0,1 - 1 hmotn., soli 0,8 - 1,5 hmotn. a korenín 1,1 - 3 hmotn., pričom v každom prípade ide o hmotnostné percentá. Ako korenie môže byt použité napriklad paprika, horčica, čierne korenie, chilly a ako zelenina môže byt použitá napriklad restovaná cibuľa. Používané droždie, ktoré dodáva mäsovú prichuť je neaktivne, V prípade, že je aktívne, vopred sa musi prepražiť na oleji. Uvedená zmes ingredientov miešanim, prečerpávanim a cirkuláciou v zubovom mlyne vytvorí homogénnu nátierkovú hmotu, ktorá sa následne plni do polyamidoveho čreva a uzatvára sa zaklipsovaním. Výrobok sa potom pasterízuje a pre vyrovnanie chute temperuje v chladiarenskom boxe určitý čas. Vo výhodnom riešení sa uvedená homogćnna nátierková hmota plni do konzervárenských plechoviek a uzatvára otváracím viečkom. Následne sa sterilizuje 50 min. pri teplote viac ako 120 °C.Príklady uskutočnenia technického riešenia PlNátierka je tvorená zmesou bieleho tofu a/alebo okary 20 - 71,4 hmotn., rastlinného oleja 9 - 14 hmotn., pitnej vody 17 - 25 hmotn., droždia 0,5 - 10 hmotn.,upravenej zeleniny 0,1 - 10 hmotn., škrobu 0,1 - 1 hmotn., soli 0,8 - 1,5 hmotn. a korenín 1,1 - 3 hmotn.Nátierka sa skladá z bieleho tofu 37 hmotn., okary 24 hmom. čo je vlastne sójová drvina, ktorá je vedľajším produktom pri výrobe sójového mlieka, rastlinného oleja 9 hmotn., pitnej vody 17 hmotn., droždia 5 hmotn.,restovanej cibule 6 hmotn., škrobu 0,1 hmotn., soli 0,8 hmotn. a korenín 1,1 hmotn., pričom koreniny môžu tvorit horčica, čierne korenie, alebo paprika, prípadne chilli korenie. Táto zmes sa ako hmota dokonale mieša prečerpávaním a cirkuláciou v zubovom mlyne a následne sa plní do polyamidového čreva a uzatvára sa zaklipsovaním. Výrobok sa potom pasterízuje 30 - 55 min. pri teplote 80 - 95 °C a pre vyrovnanie chute temperuje 24 - 48 hod. v chladiarenskom boxe pri teplote do 10 °C.Nátierka sa skladá z bieleho tofu 61 hmotn., rastlinného oleja 10 hmotn., pitnej vody 17 hmotn., droždia 4 hmotn., restovanej cibule 6 hmotn., škrobu 0,1 hmotn., soli 0,8 hmotn. a korenín 1,1 hmom. pričom koreniny môžu tvorit horčica, čieme korenie, alebo paprika, prípadne chilli korenie. Táto zrnes sa ako hmota dokonale mieša a prečerpávanim a cirkuláciou v zubovom mlyne a následne sa plní do konzervárenských plechoviek a uzatvára otváracim viečkom. Následne sa sterilizuje 50 min. pri teplote viac ako 120 °C. Výrobok sa potom pasterízuje od 45 - 60 min. pri teplote 110 - 130 °C.Nátierka sa skladá z okary 50 hmotn., čo je vlastne sójová drvina, ktorá je vedľajším produktom pri výrobe sójového mlieka, rastlinného oleja 14 hmotn., pitnej vody 17 hmotn., droždia 7 hmotn., restovanej cibule 10 hmotn., škrobu 0,1 hmotn., soli 0,8 hmotn. a korenín 1,1 hmotn. pričom koreniny môžu tvoriť horčica,čieme korenie, alebo paprika, prípadne chilli korenie. Táto zmes sa ako hmota dokonale mieša a prečerpávanim a cirkuláciou v zubovom mlyne a následne sa plní do konzervárenských plechoviek a uzatvára otváracim viečkom. Následne sa sterilizuje 50 min. pri teplote viac ako 120 °C. Výrobok sa potom pasterízuje od 45 - 60 min. pri teplote l 10 - 130 °C.Pričom v každom prípade ide o hmotnostné percentá.Technické riešenie je možné využiť v potravinárskom priemysle pri príprave nátierok s vynikajúcimi chuťovými vlastnosťami, s vysokým obsahom kvalitnej vlákniny potrebnej pre ľudský organizmus. Súčasne jednotlivé zložky nátierky obsahujú zvyškové rastlinné bielkoviny a taktiež ostatné výťažky zo sóje (izotlavóny, esenciálne aminokyseliny, lecitín, fytáty, saponiny,), pričom droždie dodáva nátierke mäsovú prichuť.1. Nátierka, ktorej základ tvoria extrakty sóje, v y značuj úca sa tým,žejetvorenázmesoubieleho tofu a/alebo okary 20 - 71,4 hmotn., rastlinného oleja 9 - 14 hmotn., pitnej vody 17 - 25 hmotn., droždia 0,5 - 10 hmotn., upravenej zeleniny 0,1 - 10 hmotn., SK 4225 U2. Nátierka, ktorej základ tvoria extrakty sóje podľa nárokuhvyznačuj úca sa tým,žekoreninysú horčica a čieme korenie.3. Nátierka, ktorej základ tvorí sója podľa nároku l,vyznačuj úca sa tým,žekorenínoujechilli korenie.4. Nátierka, ktorej základ tvoria extrakty sóje podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že upravená zelenina je restovaná cibuľa.

MPK / Značky

MPK: A23D 7/005

Značky: sója, tvorí, ktorej, základ, nátierka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4225-natierka-ktorej-zaklad-tvori-soja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nátierka, ktorej základ tvorí sója</a>

Podobne patenty