Nádoba v tvare kolka, najmä na potravinársky výrobok

Číslo patentu: U 4058

Dátum: 04.02.2005

Autor: Miklušičák Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 38-2004 Dátum podania prihlášky 23. 2. 2004Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 10. 12. 2004Dátum podania príoritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityVestník UPV SR č. 2/2005úžitkového vzoru verejnosti 10. 12. 2004 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTNádoba v tvare kolka, najmä na potravinársky výrobokTechnické riešenie sa týka nádoby v tvare kolku vhodnej najmä na potravinárske výrobky, ktorá je určená po skonzumovani obsahu na zábavu deti. Jej súčasťou je guľôčka na zrážanie kolkov.Doterajšie obaly nie sú tak lákavé pre detské oko a po spotrebovani potravinárskeho výrobku sa musia vyhodiť a neponúkajú možnosť využitia obalu po spotrebovaní potravinárskeho výrobku na zábavu.V súčasnosti neexistuje nádoba v tvare kolku, ktorá sa skladá z dvoch častí a jej cieľom je využít ju na uskladnenie potravinárskeho výrobku.Doteraz sú používané nádoby na potravinárske výrobky, ktoré majú otvor prekrytý alobalovou vrstvou, ktorú keď odstránime a vypijeme nápoj, ostane prázdna nádoba určená na vyhodenie prip. recykláciu.Predmetom riešenia je nádoba v tvare kolku, najmä na potravinárske výrobky, ktorá pozostáva z dvoch časti, z podlhovastého tela opatreného spojovacou časťou a hlavičky. Uvedené časti sú navzájom spojene odklápacím mechanizmom so zaisťovacím systémom alebo nasunutím alebo naskrutkovaním alebo lepeným spojom.Nádoba môže mat hlavičku v tvare guľôčky alebo v tvare rozprávkovej bytosti, Hlavička nádoby môže byť dutá alebo plná. Nádoba môže byt vyrobená z plastu alebo čokolády.Tiež je možné vyrobit nádobu ako jeden kus, pričom v hlavičke nádoby bude otvor na slamku.Súčasťou uvedených nádob v tvare kolku je aj guľôčka na zrážanie kolkov, pri nádobách zhotovených z čokolády je guľôčka na zrážanie kolkov taktiež z čokolády (nie je podmienkou).Prehľad obrázkov na výkresochObrázok znázorňuje schematícké zobrazenie nádoby v tvare kolku pozostávajúcej z podlhovastćho tela opatreného spojovacou časťou a hlavičky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNádoba V tvare kolku, najmä na potravinárske výrobky,pozostáva z dvoch častí z podlhovastého tela 1 opatreného spojovacou časťou 2 a hlavičky 1. Uvedené časti sú navzájom spojené odklápacím mechanizmom so zaisťovacím systémom alebo nasunutím alebo naskrutkovanim alebo lepeným spojom.Nádoba môže mat hlavičku v tvare guľôčky alebo v tvare rozprávkovej bytosti. Hlavička l nádoby môže byt dutá alebo plná. Nádoba môže byť vyrobená z plastu alebo čokolády.Nádoba môže byť vytvorená ako jeden kus, pričom v hlavičke 1 nádoby bude otvor na slamku.Súčasťou uvedených nádob V tvare kolku je aj guľôčka na zrážanie kolkov, pri nádobách zhotovených z čokolády je guľôčka na zrážanie kolkov taktiež z čokolády.V potravinárskom priemysle, slúži ako detskými očami lákavý obal na potravinárske výrobky, ktorého prednosťou je možné zvýšenie záujmu o daný potravinársky výrobok a kombináciou s možnosťou d°alšieho využitia ako zábavnej hračky.l. Nádoba v tvare kolku, najmä na potravinárske výrobky, vyznačuj úca sa tým, žepozostava z dvoch časti, podlhovastého tela (3) opatreného spojovacou časťou (2) a hlavičky (l), ktoré sú navzájom spojené odklápacím mechanizmom so zaisťovacim systémom alebo nasunutím alebo naskrutkovanim alebo lepeným spojom.2. Nádoba podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že hlavička (l) je V tvare guľôčky alebo v tvare rozprávkovej bytosti.3. Nádoba podľa nároku l a 2, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že hlavička (l)je dutá alebo plná.4. Nádoba podľa nároku l až 3, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že je vytvorená z plastu alebo z čokolády.5. Nádobapodľanároku 1 až 4, v y z n a č. uj ú c a s a t ý m , že je vytvorená ako jedna časť, pričom hlavička (l) obsahuje otvor na slamku.6. Nádobapodľa nároku l až 5, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že jej súčasťou je čokoládová guľôčka na zrážanie kolkov.

MPK / Značky

MPK: A63D 9/00

Značky: výrobok, nádoba, najmä, kolka, tvare, potravinářský

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u4058-nadoba-v-tvare-kolka-najma-na-potravinarsky-vyrobok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nádoba v tvare kolka, najmä na potravinársky výrobok</a>

Podobne patenty