Nosič bremien

Číslo patentu: U 3709

Dátum: 03.02.2004

Autor: Takáč Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 203-2003 Dátum podania prihlášky 27. 8. 2003Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzom 8. 12. 2003Číslo prioritnej prihlášky Dátum podania prioritnej prihláškyKrajina alebo regionálna organizácia priorityVestník UPV SR č. 2/2004úžitkového vzoru verejnosti 8. 12. 2003 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnicke riešenie sa týka ručného nosenia bremien do hmotnosti 25 kg, najmä na prenos ťažko držateľných bremien, ktorý pozostáva z pása opatrenćho mkoväťami.V súčasnosti na trhu nie je k dispozícii žiadny ručný nosič bremien. Ak sa jedná o väčšie bremeno, napr. počítačový monitor do veľkosti 17, tak toto sa nám nezmestí ani do najväčšej cestovnej tašky. Je všeobecne známe, že pri klasickom nosení väčšieho bremena uchopíme bremeno oboma rukami, zodvihneme pred seba a prenesieme ho postupne cez prekážky na nové požadované miesto. Napríklad pri otváraní dverí musime bremeno položiť na podlahu, otvoriť dvere preniesť bremeno, položiť ho opäť na podlahu,zavrieť dvere zodvihnúť bremeno a preniesť ho ďalej na nové miesto. Ďalšou z nevýhod, klasického nosenia bremien obojručne pred sebou, je nadmemá záťaž na kríže človeka a to aj nesprávnym zdvíhaním a nosením pred sebou. Okrem toho starým spôsobom môžeme preniesť maximálne naraz lenjedno bremeno.Pri vývoji nosiča bremien, ktorý bude tvoriť podstatu úžitkového vzoru bol kladený dôraz na bezpečný, produktívny, ľahký a zdraviu neškodný prenos bremien, ktorý dovolí pohodlne preniesť v každej ruke aj viac bremien naraz.Uvedené nedostatky v úplnej miere odstraňuje nosič bremien, ktorého pomocou ľahko a rýchlo prenesieme bremeno, jeho podstata spočíva v tom, že na ľahký spevnený pás opatrený rukoväťami položíme do jeho stredu bremeno,ktoré opášeme pásom zodvihneme a prenesieme. Nosič bremien podľa úžitkového vzoru umožňuje rýchlo zdvihnúť a bezpečne preniesť nad zemou bremeno na potrebné miesto, je malý, ľahký a nezaberá veľa miesta.Prehľad obrázku na výkreseNosič bremien podľa obrázku l, pozostáva z ľahkého pása l, ktorý je na obidvoch koncoch spevnený s otvormi na ruku 3, rukoväťami 4 a výstuhami rukoväte 5.Nosič bremien je zhotovený z ľahkého pása l, ktorýje na obidvoch koncoch spevnený v dostatočnej dĺžke, tieto časti slúžia na vytvorenie otvorov na ruku 3 a rukoväte 4, v ktorej sú výstuhy rukovätí 5.Manipulácia s nosičom bremien je jednoduchá a ľahká. Na ľahký pás 1 zhruba do stredu položíme bremeno, ktoré opášeme pásom 1 a za rukoväte 4 zodvíhneme a prenesieme.Nosič bremien podľa úžitkového vzoru je možné využiť všade tam, kde je potrebné prenášať bremená, napr. osobne počítače, monitory, autobatérie, pneumatiky, prepravky ovocia a zeleniny, balíky a rôzne iné bremená.l. Nosič bremien, vyznačujúci sa tým, že ľahký pás (l) je po obidvoch koncoch spevnený a v spevnenej časti sú vytvorené otvory na ruku (3) a otvory na rukoväte (4), príčom otvory na rukoväte (4) sú opatrenć výstuhami (5).

MPK / Značky

MPK: B66F 19/00

Značky: nosič, bremien

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3709-nosic-bremien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosič bremien</a>

Podobne patenty