Toaletná hygienická nálepka

Číslo patentu: U 3706

Dátum: 03.02.2004

Autor: Herchl Marek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 7. 7. 2003 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia fičinkov úžitkového vzoru 8. 12. 2003 (Sl) Im C 11(32) Dátum podania priorítnej prihlášky A 471( 13/14(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 3. 2. 2004 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č. 2/2004(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 8. 12. 2003(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(57) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu V prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Toaletná hygienická nálepkaTechnicke riešenie sa týka výrobku, ktorý slúži na časť riešenia zlého stavu čistoty sociálnych zariadení. Zabezpečuje hygienický kontakt intímneho miesta ľudí, hlavne na verejných sociálnych zariadeniach.Doteraz sociálne verejne zariadenia nie sú dostatočne udržiavaná V čistote. Prakticky sa nedá alebo len s ťažkosťami sa dá vytvoriť hygienicky pohodlný kontakt pri vykonaní potrieb na sociálnych zariadeniach. Takýto stav je situáciou na prenos rôznych infekčných, kožných a pohlavných chorôb. Doteraz neexistuje žiadny spôsob, alebo výrobok, ktorý by tento stav riešil.Uvedenú situáciu a nedostatky do značnej miery odstraňuje toaletná hygienická nálepka, tvorená z vlhko izolačného materiálu, ktorý zabráni kontaktu prípadných tekutín a vlhkosti nachádzajúcich sa na sedadle WC. Pohodlnosť a dobrý pocit zabezpečí ku nej prilepený určitý druh papiera V tom istom tvare, vhodnej kvality a tvrdosti. Vlhko izolačný materiál a papier sú spojené tenkou vrstvou lepidla tak, že tvoria jeden celok. Lepidlo nachádzajúce sa z druhej strany vlhko izolačného materiálu, čiže na spodku nálepky,má za úlohu uchytenie nálepky o sedadlo WC.Vzhľadom na viac druhov dosiek sociálnych zariadení sa môžu rozmery toaletnej hygienickej nálepky deliť do skupín podľa rozmerov dosiek, aby bola dostatočne pokrytá toaletnou hygienickou nálepkou. Pre jednu rozmerovo si podobnú skupinu jedna univerzálna veľkosť a pre ďalšie prípadné skupiny inú veľkosť. Taktiež môžu byť vrstvy toaletnej hygienickej nálepky spojene iným spôsobom.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. l tvar toaletnej hygienickej nálepky, obr. 2 sled vrstiev, z ktorých je zložená a obr. 3 preloženie toaletnej hygienickej nálepky pred použitím.Toaletná hygienická nálepka lobr. 1/ má nakreslený tvar vhodný na pokrytie potrebnej časti dosky toalety. Vrstvy podľa obr. 2 majú takéto poradie prvá vrstva je zhotovená z vhodného papiera 1 ekologicky nezávadnćho. Druhá vrstva je spojovacia vrstva, vytvorená lepidlom 2 ekologicky nezávadného, ktoré spája papier a vlhko izolačný materiál ďalšej vrstvy. Treťou vrstvou je vlhko izolačný materiál 3 ekologicky nezávadný a po určitom čase rozpustný. Nasleduje lepiaca vrstva 4, ktorej lepidlo spôsobuje celkom jemné prilepenie alebo len dobrú priľnavosť, proti pošmyknutiu, taktiež ekologicky nezávadné. Podľa obr. 3 zloženie pred použitím, lepiaca časť na polovicu o seba.s a tý m , že je vytvorená zo štyroch vrstiev, kde prvá vrstva je z ekologicky nezávadnćho papiera / 1/, druhú vrstvu tvori lepidlo /2/, na spojenie prvej a tretej vrstvy, tretia vrstva je vytvorená z vlhko izolačného materiálu /3/ a štvrtou vrstvou je lepiaca vrstva /4/ určená na jemné prilepenie nálepky na sedadlo toaletného zariadenia, pričom nálepka má tvar zhodný s tvarom sedadla.

MPK / Značky

MPK: A47K 13/14

Značky: toaletná, hygienická, nálepka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3706-toaletna-hygienicka-nalepka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Toaletná hygienická nálepka</a>

Podobne patenty