Systém vykurovania viacpodlažných budov z centrálneho zdroja

Číslo patentu: U 3461

Dátum: 04.03.2003

Autori: Gregor Ivan, Medvecký Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(l 9) SK Číslo prihlášky ss-2002 Dátum podania prihlášky 14. 3. 2002 Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 22. l. 2003 Čislo prioritnej prihlášky Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD PRIEMYSELNÉHO Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 4. 3. 2003Vestník Upv SR c. 03/2003Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 22. l. 2003 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihláškypodľa PCT Čislo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Majiteľ Gregor Ivan, Bratislava, SK Medvecký Vladimír, Bratislava, SK Pôvodca Gregor Ivan, Bratislava, SK Medvecký Vladimír, Bratislava, SK Zástupca Názov Systém vykurovania viacpodlažných budov z centrálneho zdrojaTechnické riešenie sa zaoberá vykurovaním viacpodlažnýeh budov, ktoré sú zásobované z centrálneho zdroja.V súčasnosti vykurovanie viacpodlažnýeh budov z centrálneho zdroja sa realizuje 2 spôsobmi. Vykurovacia voda po vstupe do objektu sa rozdeľuje a prechádza stúpačkamí cez podlahy k jednotlivým radiátorom. Odbočky vykurovacej vody zo stúpačky sú napojené do vrchnej časti radiátora a vystupujú zo spodu. Na vstupe do radiatora je uzatváracia ručná armatúra prípadne termostatický ventil.Vykurovacia voda prechádza poschodiami centrálnou stúpačkou z ktorej sú samostatné vývody pre jednotlivé byty. Tepelné rozvody sú vedené po obvode bytu v podlahe, kde sú zabetónovanć v drážke stropného panelu. Vetvy bytových rozvodov na centrálnu stúpačku sú napojené tak, že prívodne potrubie je o poschodie nižšie, vstupuje do vrchnej časti radiátora a vratné potrubie - vystupujúce je o poschodie vyššie.Doteraz sa málo používali termostatická ventily a radiátory boli vybavené len ručnými ventilmi. Týmto sa stáva že byty hlavne pri vyšších budovách sú nerovnomerne vykurovanć. Kým byty na stredných poschodiach sú prekúrené na spodných a vrchných poschodiach sú nedostatočne vykurovanć. V spodných bytoch bráni prietoku vody cez radiátory vysoký tlak vratnej vody z vyšších poschodí. Vo vrchných bytoch je zase malý tlak vstupnej vykurovacej vody.V súčasnosti sa zavádza podľa ustanovenia § 36 Zákona č. 70/1998 zbierky zákonov o energetike riešenie ktoré ukladá odberateľovi tepla na každom tepelnom spotrebiči namontovať termostatická ventily a v závislosti od teploty v miestnostiach s následným meraním spotreby tepla. Termostatickć ventily sa montujú na vstupe do radiátora. Toto riešenie je nedostatočné. Radiátor je v podstate výmenník tepla. Každý výmenník má najväčšiu účinnosť ak sa médium reguluje na výstupe.Pri súčasnom namontovaní termostatických ventilov pri miemom pootvorení neprechádza voda všetkými článkami radiátora. Radiátor má nerovnomernú teplotu. Ak sa termostatický ventil otvorí viacej, radiátor sa prehreje, ale regulácia nieje plynulá a kolíše tlak v sieti. Meracie zariadenie na spotrebu tepla sa umiestňuje v strede radiátora, čím je meranie značne neobjektívne. Pri podlahovom kúrení z centrálnej stúpačky sú vetvy napojené tak, že prívodne potrubie je umiestnené o poschodie nižšie a vratné o poschodie vyššie. V potrubí dochádza k usadzovaniu kalov. Pri úplnom zanesení potrubia musí prísť rekonštrukcia. Samozrejme že v byte sa musí rátať so značnými stavebnými úpravami a nákladmi.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zapojenie, ktoré spočíva v opačnom prúdení vykurovacej vody, cez stúpačky a radiátory. Realizácia sa uskutoční tak, že potrubie na vstupe do objektu tzv. päta domu sa prepojí čím nastane opačné prúdenie. Prepojenie potrubia sa môže uskutočniť i vo výmenníkovej stanici. Vykurovacia voda bude vstupovať do spodu radiátora a výstup bude navrchu. Týmto bude termostatický ventil namontovaný na výstupe,čím nastane dokonalá regulácia. Radiátor bude sústavnezaplavený teplou vodou ,čím sa zvýši účinnosť vyhrievania. Termostatický ventil bude jemne a plynulé regulovať, čím nenastanú výkyvy tlaku .Taktiež radiátor bude mať rovnomernú teplotu a tým aj meranie bude objektívne.Pri rozvode podlahového kúrenia sa nebude zanášať prívodnć potrubie kalmi. Na vstupnom potrubí bude vyšší tlak a kaly sa nebudú tak usadzovať. Výstupné potrubie bude o poschodie nižšie čím sa usadeniny lepšie odplavia prípadne odkalia.Prehľad obrázkov na výkreseZapojenie systemu vykurovania viacpodlažnýeh budov z centrálneho zdroja je znázornene na obr.l, ktorý zobrazuje jeden radiátor a stúpačky.Realizácia zapojenia systému vykurovania viacpodlažných budov z centrálneho zdroja sa uskutoční tak, že potrubia na vstupe do objektu tzv. päta domu sa medzi sebou navzájom prehodia, čím nastane cez stúpačky a radiátory opačné prúdenie. Zámená potrubia sa môže realizovať aj vo výmenníkovej stanici.Voda z výmenníkovej stanice zo vstupnej stúpačky 5 vstupom 2 vchádza do spodnej časti radiátora l. Výstup 3 vody je v hornej časti radiátora 1, prechádza termostatickým ventilom 4 a výstupnou stúpačkou 6 prúdi do výmenníkovej stanice.Zapojenie vykurovania objektov možno využiť v každom obežnom systéme.System vykurovania viacpodlažnýeh budov z centrálneho zdroja, vyznačujúce sa tým, že vstupná stúpaćka (5) je napojená na vstup (2) do spodnej časti radiátora (l), pričom v homej časti radiátora (l) na výstupe (3)je umiestnený termostatický ventil (4) napojený do výstupnej stúpačky (6).

MPK / Značky

MPK: F24D 3/00, F24D 19/10, F24D 3/12

Značky: zdroja, viacpodlažných, budov, centrálneho, systém, vykurovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u3461-system-vykurovania-viacpodlaznych-budov-z-centralneho-zdroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém vykurovania viacpodlažných budov z centrálneho zdroja</a>

Podobne patenty