Trvanlivý polotovar, najmä na výrobu klobás

Číslo patentu: U 1112

Dátum: 06.03.1996

Autori: Calzolari Oreste, Fúsková Klaudia

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA , ,(19) Číslo prihlášky 383-95 Dátum podania 10. l 1.1995 Číslo priorilnej prihlášky Dátum priority Krajina priority ÚRAD . Dátum oznámenia o zápise vo Vestníku 06.03.96 PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYRiešenie sa týka obalov prírodných čriev vo forme trvanlivých polotovarov, ktoré potom slúžia napríklad na výrobu klobas, prípadne iných potravinárskych výrobkov.Prírodne čreva sa doteraz dodavali na trh prevažne v nebalenej forme, pričom manipulácia s nimi a ich uskladnenie si vyžadovali zvláštne hýgienicke podmienky. Rovnako ich predaj bol obmedzený lenPodstatou technického riešenia je vyhotovenie trvanliveho polotovaru najmä na výrobu klobas, ktore sa vyznačuje tým, že pozostava z polymerneho fúlioveho obalu alebo polymérnej zmrašťovacej fólie a prírodných čriev s obsahom najmenej 1 Z hmotn. soli vzhľadom na ich celkovú hmotnosť, pričom čreva sú v obale uložené vakuovo alebo zmraštením. Výhodou takto upraveného balenia prírodných čriev je hygienicka manipulacia s nimi, pričom sú bez zapachu a vlastnosti upravených čriev zostavajú nezmenene pomernedlhú dobu. Zaroveň je možný ich predaj aj v bežných samoobsluhach. Ec 1 kLmLJnüudxĽneniaVyčistene prírodné čreva upravene soľou V množstve 5 Z hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosťlpotrebnej dÍžký,ądožia do vrecka z polýetylénu a pomocou zariadenia na vakuové balenie sa odsaje vzduch, okraje vrecka zvaria, pričom vrecko zostava v nezmenenomVyčistene prírodné čreva upravené soľou v množstve 2 Z hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosť sa namerajú na požadované dĺžky,vložia do polýpropylénovej folie a v príslušnom zariadenísa vytvorí z fólie zmrašťovací obal, ktorý tesne obopína čreva, pričomvzduch z obalu unika pri zmraštení.Trvanlivý polotovar, najmä na výrobu klobás. vyznačujúci sa tým, že pozoetáva z polymérneho Ťóliového obalu-alebo zmrašťovacej polymérnej fólie a prírodných čriev 5 obsahom najmenej 1 Z hmotn.soli vzhľadom na ich celkovú hmotnosť, pričom čreva sú v obaleuložené vakuovo alebo zmraštením.

MPK / Značky

MPK: B65B 31/04, B65B 25/06, B65D 81/20, A23L 3/358

Značky: klobás, polotovar, výrobu, trvanlivý, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-u1112-trvanlivy-polotovar-najma-na-vyrobu-klobas.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Trvanlivý polotovar, najmä na výrobu klobás</a>

Podobne patenty