Ovocné a zeleninové šťavy so zvýšenou stabilitou a predĺženou životnosťou

Číslo patentu: 288272

Dátum: 16.04.2015

Autori: Káčerík Peter, Mariassyová Magda, Káčerík Samuel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Čerstvé ovocné a zeleninové šťavy alebo ich zmesi so zvýšenou stabilitou a predĺženou životnosťou obsahujú 2 až 5 ml 4 % vodného roztoku polyfenolov získaných z hroznových výliskov na 1 liter vylisovanej šťavy.

Text

Pozerať všetko

Číslo podania európskej patentovej prihláškyOvocné a zeleninové šťavy so zvýšenou stabilitou a predĺženou životnosťouDátum podania prihlášky 30. 10. 2012 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 6. 5. 2014 Vestník UPV SR č. 05/2014Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoruČíslo podania medzinárodnej prihláškyČíslo zverejnenia medzinárodnej prihláškyÚRAD j PRIEMYSELNEHO Číslo pôvodnej prihlášky VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v prípade odbočenia podľa PCT podľa PCTČerstvé ovocné a zeleninové šťavy alebo ich zmesi so zvýšenou stabilitou a predĺženou životnosťou obsahujú 2 až 5 ml 4 vodného roztoku polyfenolov získaných z hroznových výliskov na l liter vylisovanej šťavy.Technické riešenie patrí do oblasti potravinárskeho priemyslu a týka sa predĺženia životnosti a zvýšenia stability čerstvých ovocných a zeleninových štiav alebo ich zmesí. Doterajší stav technikyČerstvé šťavy sú bohaté na prírodné farbivá, vitamíny, antioXidanty a iné zdraviu prospešné zlúčeniny,ktoré sú však termolabilné. Doterajšie postupy predlženia životnosti - minimálne opracovanie - studená sterilizácia, UHT ohrev, ultrafiltrácia, pôsobenie ultrazvuku, prídavok chemických konzervačných látok - nepriaznivo vplývajú na kvalitu a obsah biologicky účinných látok.Neopracované šťavy majú odporúčanú dobu životnosti 1 až 3 dni pri teplote skladovania 1 - 4 °C.Nedostatky uvedených metód eliminuje spôsob podľa tohto riešenia, ktoré nevyžaduje dodatočné technické ani technologické úpravy výrobného postupu.Tabuľka č. 1 Výsledky testovania antimikrobiálnej konzervácieV , 1 deň 2 deň 3 deň 8 deň . 9 mm km KTJ/O 1 ml KTJ/0 1 ml KTJ/O 1 ml KTJ/O 1 ml łmdmmnle Aggregatibacter actinomycetemcomitans 600 0 0 0 vyhovuje CCM 6053 E t b t . CĚÍ/ĺozsaâleľ aemgenes 90 14 0 0 vyhovuje E h h li . CĚGNÍSÄCO 400 20 0 0 vyhovuje Klebsiella pneumoniae subp. . Pneumoniae CCM 4415 450 140 20 O vyhovuJe St t l t CCM . 6123 ococcus aga ac iae 4 O O O Vyhovuje St t t . Cěĺą Ěąącus mu aus 7 0 0 0 vyhovujeVyhovuje vo vykonaných skúškach požiadavkám Ph Eur. 5.0 čl. 5.1.3 Testovanie antimikrobiálnej konzervácie.Predmetom patentu sú čerstvé ovocné a zeleninové šťavy alebo ich zmesi so zvýšenou stabilitou a predĺženou životnosťou, ktoré (doplnené) obsahujú 2 až 5 ml 4 vodného roztoku polyfenolov získaných z hroznových výliskov na 1 liter vylisovanej šťavy.K 1 litru čerstvo vylisovanej jablčnej šťavy sa za stáleho miešania pridá 4 vodný roztok polyfenolov hrozna V množstve 2 ml. Sťavu je potrebné skladovať pri teplote 1 až 5 °C. Stabilizačný účinok dokumentuje tabuľka 2. Sťava aj po 8 dňoch skladovania splňa podmienku obchodnej sterility.Tabuľka č. 2 Mikrobiologické parametre čerstvej a stabilizovanej jablčnej šťavy počas skladovania pri 5 °C.erstvá šťava CPM Koliformné Plesne KvasinkyK 1 litru čerstvo vylisovanej cviklovej šťavy sa za stáleho miešania pridá 4 vodný roztok polyfenolov hrozna V množstve 5 ml. Sťavu je potrebné skladovať pri teplote 1 až 5 °C. stabilizačný účinok dokumentuje tabuľka 3. Sťava aj po 8 dňoch skladovania splňa podmienku obchodnej sterility.Tabuľka č. 3 Mikrobiologické parametre čerstvej a stabilizovanej cviklovej šťavy počas skladovania pri 5 °C.Cerstvá šťava CPM Koliformné Plesne KvasinkyVynalez je využiteľný vo všetkých podnikoch, ktoré vyrábajú čerstvé ovocné a zeleninové šťavy.Ovocné a zeleninové šťavy alebo ich zmesi so zvýšenou stabilitou a predĺženou údržnosťou, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahujú 2 až 5 ml 4 vodného roztoku polyfenolov získaných z hroznových výliskov na 1 liter vylisovanej šťavy.

MPK / Značky

MPK: A23L 2/52, A23L 2/02, A23L 2/44

Značky: zeleninové, predĺženou, životnosťou, zvýšenou, ovocně, stabilitou, stavy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-288272-ovocne-a-zeleninove-stavy-so-zvysenou-stabilitou-a-predlzenou-zivotnostou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ovocné a zeleninové šťavy so zvýšenou stabilitou a predĺženou životnosťou</a>

Podobne patenty