Použitie kompozície obsahujúcej predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny ako repelentu proti hmyzu

Číslo patentu: 281189

Dátum: 11.07.1995

Autor: Bencsits Franz

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Použitie zmesi, ktorá obsahuje prírodný alebo syntetický predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny a olej alebo tuk vybraný zo skupiny zahrnujúcej repkový olej, slnečnicový olej, arašidový olej, arašidové maslo, sójový olej, saflorový olej, kokosový olej, palmovojadrový olej, palmový olej, hovädzí loj, bravčovú masť, baraní tuk a rybí olej, ako repelentného prostriedku proti hmyzu, ktorý sa aplikuje na kožu ľudí alebo zvierat alebo na odev.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania 27.07.1993 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo priorimej prihlášky v 42 zs 581.9 (51) Int. C 17 Dátum priority 11.08.1992 A 01 N 37/02 Krajina priority DE Dátum zverejnenia 11.07.1995ÚRAD Dátum zverejnenia udeleniaPRIEMYSELNÉHO vo Vestníku 18.01.2001SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT PCT/EP 93/02003, 27.07.1993(73) Majiteľ patentu Bencsits Franz, Zürich, CH Perycut-Chemíe AG, Zürich, CH(72) Pôvodca vynálezu Bencsits Franz, Zürich, CH(54) Názov vynálezu Použitie kompozície obsnhujúcej predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny ako repelentu proti hmyzuPoužitie zmesi, ktorá obsahuje prírodný alebo syntetický predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny a olej alebo tuk vybraný zo skupiny zahmujúcej repkový olej,slnečnicový olej, arašidový olej, arašidovć maslo, sójo~ vý olej, saflorový olej, kokosový olej, palmovojadrový olej, palmový olej, hovädzí loj, bravčovú masť, baraní tuk a rybí olej, ako repelenmého prostriedku proti hmy~ zu, ktorý sa aplikuje na kožu ľudí alebo zvierat alebo na odev.Vynález sa týka použitia kompozície obsahujúcej predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny ako repelentného prostriedku proti hmyzu, najmä proti lietajúcemu, bodavému a cicavému hmyzu.Repelenty sú chemické látky, ktoré majú odpudzujúci účinok proti hmyzu. Ich použitie v humánnej a veterinámej hygiene je z praktického hľadiska veľmi dôležité, pretože chránia ľudí a zvieratá proti útokom hmyzu cicajúceho krv,bodajúceho alebo ináč dotíeravého hmyzu. Od repelentov,ktoré sa aplikujú priamo na kožu, sa požaduje, aby boli nedráždivé, netoxické, odolné proti prenikaníu kožou, svetlostálc a dokonalé z kozmetického hľadiska. Okrem toho ochrana ošetrenej plochy pokožky má vydržať čo možno najdlhší čas a spektrum účinku repelentov má byť čo možno najširšie, t. j. mali by účinkovať proti čo možno najväčšiemu množstvu škodlivého a dotieravého hmyzu.V minulosti sa používali ako repelenty hlavne éterické oleje, ako citronclový olej, gáfrový a eukalyptový olej ale kvôli ich nevýhodám boli nahradenć prevažne syntetickýmí repelentmi. Doteraz používané syntetické repelenty, sú napríklad dimetylester kyseliny ñalovej, LZ-etyl-hexán-l,3-diol, n-butylester kyseliny 3,4-dihydro-2,2-dimetyl-4-oxo-Zl-l-pyrán-ő-karboxylovej, dipropylester kyseliny jantárovej, amid kyseliny N,N-dietyl-B-metylbenzoovej a n-propylester kyseliny pyridín-LS-dikarboxylovej (Ullmans,Encyklopädie der technischcn Chemie, 4. vydanie, vol. 13,str. 237 a nasl., 1997). Ale takéto syntetické repelenty často nie sú odolné proti prenikaníu kožou a dráždia mukózne(slizničné) membrány. Každý syntetický repelent sa musí v prvom rade skontrolovať, čí je nedráždivý, a najnovšie tiež či je biodegradabilný.Preto si predložený vynález kladie za úlohu poskytnúť účinný repelentný prostriedok proti hmyzu aplikovateľný na kožu, na báze prírodných a pseudoprírodných surovín s čo najmenším toxíkologickým rizikom, ktorý má aj dlhodobú vysokú účinnosť.Podľa predloženého vynálezu túto úlohu spĺňa použitie prírodných alebo syntetických predkondenzatov kokosovej mastnej kyseliny ako repelentného prostriedku proti hmyzu.Akje predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny použitý podľa vynálezu v repelente proti hmyzu, môže sa pridať ako ďalšia aktívna látka olej alebo tuk vybraný zo skupiny obsahujúcej repkový olej, slnečnicový olej, arašidový olej, arašidové maslo, sójový olej, satlorový olej, kufeový olej, kokosový olej, palmovojadrový olej, palmový olej,hovädzí loj, bravčovú masť, barani tuk a rybí olej.Prírodný, pseudoprírodný alebo syntetický mastný alkohol, ktorý má výhodne 5 až 18 atómov uhlíka, nasýtený alebo s l až 3 nenasýtenými väzbami v molekule, sa pridá ako ďalšia aktívna látka. Prírodné mastné alkoholy sú napríklad získané z rastlinných a/alebo živočíšnych olejov, a/alebo mastných kyselín, a/alebo alkylesterov mastnýchkyselín, ktoré sa môžu získať z nich. Pseudoprírodné a/alebo syntetické mastné alkoholy sa môžu napriklad získať z parafínu a/alebo eténu.Repelent proti hmyzu, ktorý obsahuje predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny použitý podľa vynálezu sám alebo tiež v kombinácii s ďalšími aktívnymi látkami, môže byť prítomný ako vodná emulzia, s alkylsulfátmi, alkyl aryl sulfónanmi a alkoxylátmi prírodného alebo syntetického pôvodu, ktoré sú upravené na použitie ako emulgátory.Obzvlášť účinný je repelent proti hmyzu obsahujúci 5 až 99 hmotn. predkondenzátu kokosovej mastnej kyseliny a l až 95 hmotn. aspoň jedného mastného oleja. Ďalší repelent proti hmyzu obsahuje 5 až 99 hmotn. predkondenzátu kokosovej mastnej kyseliny a l až 95 hmotn. aspoň jedného mastného alkoholu.Okrem toho najúčinnejší repelent proti hmyzu obsahuje 10 až 98 hmotn. predkondenzátu kokosovej mastnej kyseliny, l až 89 hmotn. aspoň jedného mastnćho oleja a l až 89 hmotn. aspoň jedného mastnćho alkoholu.Iný repelent proti hmyzu obsahujúci predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny použitý podľa vynálezu obsahuje 10 až 90 hmotn. predkondenzátu kokosovej mastnej kyseliny, 8 až 88 hmotn. aspoň jedného emulgátora a 2 až 82 hmotn. vody, alebo 8 až 89 hmotn. predkondenzátu kokosovej mastnej kyseliny, l až 79 hmotn. aspoň jedného mastného oleja, 8 až 88 hmotn. aspoň jedného emulgátora a 2 až 82 hmotn. vody, alebo 8 až 88 hmotn. predkondenzátu kokosovej mastnej kyseliny, l až 79 hmotn. aspoň jedného mastného oleja, 8 až 88 hmotn. Vo aspoň jedného emulgátora, l až 78 hmotn. aspoň jedného mastného alkoholu a 2 až 82 hmotn. vody.Vhodné sú tiež repelenty proti hmyzu, ktoré obsahujú 10 až 90 hmotn. predkondenzátu kokosovej mastnej kyseliny a 10 až 90 hmotn. aspoň jedného nižšieho alkoholu, ktorý má l až 4 uhlíkové atómy, napríklad etyl, metyl, propyl, izopropyl alebo butyl alkohol, nebo l 0 až 90 hmotn. predkondenzátu kokosovej mastnej kyseliny, 10 až 89 hmotn. aspoň jedného nižšieho alkoholu a l až 80 hmotn. vody, alebo 9 až 89 hmotn. predkondenzátu kokosovej mastnej kyseliny, 2 až 82 hmotn. aspoň jedného nižšieho alkoholu, 8 až 79 hmotn. aspoň jedného emulgátora a l až 80 hmotn. vody.Vodné formulácie takýchto repelentov proti hmyzu výhodne obsahujú 0,001 až 15 hmotn. zásady, napríklad hydroxidu sodného, hydroxidu draselného a/alebo tríetanolamínu.Prírodne alebo syntetické predkondenzáty kokosovej mastnej kyseliny používané podľa vynálezu sa môžu získať jednoduchou chemickou reakciou z prírodných alebo pseudoprírodných, toxikologicky neškodných surovín, napríklad hydrolýzou, precsteriñkáciou, hydrogenáciou, vysokotlakovou hydrogenáciou, stužovaním a/alebo dehydratáciou, tak ako je známe zo stavu techniky. Mastné oleje podľa možnosti použité v kombinácii s nimi sa môžu tiež získať bežnými postupmi z materiálov poskytujúcich olej,ako sú rastlinné semená a živočíšne tuky. Preto repelent proti hmyzu pripravený z uvedených látok obsahuje absolúme spoľahlivé syntetické (pseudoprírodné) alebo prírodné zložky, a následne, má najmenšie toxikologické a dráždive riziko pri vynikajúcom repelentnom účinku. Predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny sa výhodne používa aplikáciou na kožu alebo odev človeka alebo zvierat na odpudenie líetajúceho, bodavého a cicavého hmyzu.Vynález je bližšie vysvetlený nasledujúcími príkladrni.l. Príklady použitia predkondenzátu kokosovej mastnej ky seliny v repelentoch proti hmyzul. 30 hmotn. predkondenzátu kokosovej mastnej kyseliny (C 5 až C 12),l 5 hmotn. mastného alkoholu etoxylátu s 9 mólmi EO,55 hmotn. vody, II. 30 hmotn. predkondenzátu kokosovej mastnej kyseliny (C 5 až C 12),15 hmotn. mastnćho alkoholu etoxylátu s 9 mólmi EO,10 hmotu. izopropanolu,45 hmotn. vody, III 30 hmotn. predkondenzátu kokosovej mastnej kyseliny (C 5 až Cn),15 hmotn. mastného alkoholu etoxylátu s 9 mólmi EO,l 0 hmotu. ízopropanolu, 2 hmotn. hydroxidu draselnćbo, 43 hmotn. vody.2. Príklady použitia Repelenty proti hmyzu II a III sa testovali na rozličných osobách.Predlaktie testovanej osoby bolo ošetrenć zodpovedajúcim množstvom testovacej látky I, resp. III na ploche s priemerom cca 250 cmz. Príslušné testovaná substancia v množstve 2 ml sa rovnomeme naniesla. Ošetrená plocha predlaktia bola pevne uzavretá na obidvoch koncoch lepiacou páskou neprepúšťajúcou kornáre a krátkou plastickou ohybnou rúrkou. Neošetrená ruka sa príkryla hrubou rukavicou a slúžila rovnaký čas ako kontrola bodajúcej aktivity testovaných živočíchov.Približne 300 až 400 žltých tropických komárov (Aedes aegypti), skoro výlučne samičiek, sa umiestnila ako testovacie živočíchy do chovnej klietky s rozmermi 40 x 40 x 40 cm.Predlaktie a ruka sa držali v klietke s komármi počas každej testovacej hodiny a po IO min. sa zaznamenal počet komárov, ktoré sa a) pokúšali bodnúť cez rukavicu (pozitívna kontrola), b) priblížili k ošetrenej ploche na vzdialenosť kratšiu ako 3 cm, (stanovené na začiatku, v strede a na konci testu), c) zotrvali na ošetrenej ploche dlhšie ako 2 sekundy aHodnoty a) a b) sú odhadnuté hodnoty pretože presné stanovenie nie je možné.Čas Zotwanie Bodnutie h je) 1 d) l 8 O 2,25 l 0 3,5 0 0a) Priemer testovacej fázy na rukavici 100 b) Priblíženie 10 - 9 - 5Čas Zotrvanie Bodnutie h (c) (d)a) Priemer testovacej fázy na rukavici 100) Tieto dva komáre boli V okrajovej časti testovaného povrchu, oblasti ktorá bola pravdepodobne bez repelentného prostriedku počas ochranného pôsobenia.Čas Zotrvanie Bodnutie h (c (d) l O O 2 0 0 3 0 0 4 0 0a) Priemer testovacej fázy na rukavici 100 b) Priblíženie 2 - 2 - 2Účinnosť testovaných látok II a Ill je vynikajúca vzhľadom na všetky hodnoty. Obidve látky ukazujú dobrý repelentný účinok V priebehu celého testu. (Priblíženie komárov na začiatku, v strede a na konci testu pozri b. Ochrana proti poštípartiu komármí je vynikajúca, pretože ani jedna testované osoba nebola poštípaná v priebehu celej testovacej periódy, ktorá trvala najmenej 8 hodín.Účinnosť látok vyplýva predovšetkým z podielu komarov, ktoré zotrvávajú na rukavici a sú pripravené bodnúť, k ďalším hodnotám. Množstvo štípajúcich komárov je rozhodujúcim faktorom trvania účinku, a preto v tropických krajinách nepriamo tiež rizikom nákazy. Testované látky zaručujú ochranu počas najmenej 8 hodín. Ako vyplýva z parametrov b) a c), je tu tiež určitý počet približujúcich sa a zotrvávajúcich (sediaeich) komárov, keď sa použil predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny tieto komáre však neštípu. Z tohto dôvodu môže byt všetkým testovaným látkam priradený silný repelentný účinok.l. Použitie kompozície obsahujúcej prírodný alebo syntetický predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny a olej alebo tuk vybraný zo skupiny zahrnujúcej repkový olej,slnečnicový olej, arašidový olej, arašidové maslo, sójový olej, saflorový olej, kufeový olej, kokosový olej, palmovojadrový olej, palmový olej, hovädzí loj, bravčovú masť, bar-ani tuk a rybí olej ako repelentnćho prostriedku proti hmyzu.2. Použitie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že repelentný prostriedok proti hmyzu sa aplikuje na kožu ľudí alebo zvierat alebo na odev.

MPK / Značky

MPK: A01N 37/02

Značky: kompozície, repelentu, použitie, obsahujúcej, mastnej, kokosovej, kyseliny, predkondenzát, hmyzu, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-281189-pouzitie-kompozicie-obsahujucej-predkondenzat-kokosovej-mastnej-kyseliny-ako-repelentu-proti-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie kompozície obsahujúcej predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny ako repelentu proti hmyzu</a>

Podobne patenty