Jednostranná klietka vysokootáčkového ložiska

Číslo patentu: 278863

Dátum: 14.10.1992

Autori: Kříž František, Smatana Jozef, Rajsigl Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka jednostrannej klietky vysokootáčkového ložiska zloženého z puzdra (2) i hriadeľa (5) s obežnými dráhami a vodiacimi plochami, a z valivých teliesok (6) umiestnených v klietke (1), kde na vnútornej vodiacej ploche (4) puzdra (2) a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche (3) klietky (1) je vytvorený od valivých teliesok (6) kužeľový sklon pod uhlom (alfa) väčším ako 0 a menším, najviac sa rovnajúcim 5 uhlovým stupňom, pričom vnútorný vodiaci otvor (7) klietky (1) má valcový tvar.

Text

Pozerať všetko

Číslo priorimej prihlášky (Sl) Im C 16 Dátum priority F 16 C 33/38 F 16 C 33/40 Krajina priority F 16 C 33/46 F 16 C 33/58 ÚRAD Dátum zverejnenia 14.10.92 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 08.04.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(72) Pôvodca vynálezu Rajsigl Zdeněk, Ing., Brno, CZ Kříž František, Ing., Brno, CZ Smatana Jozef, Ing., Bytča, SK(54) Názov vynálezu Jednostranná klietka vysokootàčkového ložiska(57) Anotácia Vynàlez sa týka jednostrannej klietky vysokootáčkového ložiska zloženého z puzdra (2) i hriadeľa (5) s obežnými dráhami a vodiacimi plochami, a z valivých teliesok (6) umiestnených v klietke (l), kde na vnútomej vodiacej ploche (4) puzdra (2) a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche (3) klietky (I) je vytvorený od valivých teliesok (6) kužeľový sklon pod uhlom (ot) väčším ako 0 a menším, najviac sa rovnajúcim 5 uhlovým stupňom,pričom vnútorný vodiaci otvor (7) klietky (l) má valcový tvar.Vynález sa týka jednostrarmej klietky vysokootáčkoveho ložiska, určeného najmä na osadenie spriadacieho rotora textilného stroja s otáčkami presahujúcimi 8.104 min..Na osadenie hriadeľa spriadacieho rotora textilného stroja sa používa špeciálne dvojradove ložisko zložené z puzdra, hriadeľa, v ktorých sú vytvorené obežné dráhy,ďalej z valivých teliesok, napriklad guliek, vedených klietkami a z okrajových krytov. Na takéto ložisko je možné použiť len jednostranné klietky vedené buď v puzdre alebo na hriadeli. Pri vysokých otáčkach dochádza k opotrebovaniu klietok, čo sa v ich otvorenej časti prejaví zväčšením Zámkov, Tým je umožnené vysunutie klietky z venca guliek s následnou haváriou ložiska.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje jednostranná klietka vysokootačkového ložiska podľa vynálezu. Takéto ložisko je zložené z vonkajšieho i vnútomćho krúžku s obežnými dráhami a vodiacimi plochami, kde vonkajší krúžok je vytvorený puzdrom a vnútomý krúžok hriadeľom a z valivých teliesok umiestnených v klietke. Podstatou vynálezu je, že na vnútornej vodiacej ploche puzdra a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche klietky je vytvorený od valivých teliesok kužeľový sklon pod uhlom Ot väčším ako O a menším najviac sa rovnajúcim 5 uhlovýmstupňom, pričom vnútomý vodiaci otvor klietky má valcový tvar.Výhody tohto riešenia sú v tom, že V jednostrannej klietke vysokootáčkového ložiska vznikne sila pôsobiaca v osovom smere na klietku a to v smere uzatvorenej strany na valivé telieska. Tým jednostranné klietka čiastočne získava vlastností obojstranne uzatvorenej klietky, čim je zabezpečenájej spoľahlivosť pri vysokých otáčkach.Prehľad obrázkov na výkresochJednostranná klietka vysokootáčkového ložiska podľa vynálezu je znázornená na pripojenom výkrese, zobrazujúcom prierez ložiska, ktoré má na vnútomej vodiacej ploche puzdra vytvorený kužeľový sklon pod uhlom U. od valivých teliesok, pričom vonkajšia vodiaca plocha klietky a vnútorný vodiaci otvor klietky má valcový tvar.Ložisko sa skladá z puzdra 2, z hriadeľa 5, z klietky l valivých teliesok 6, napríklad guľky a z neznázornenýeh okrajových krytov. V zobrazenom príklade uskutočnenia je na vnútornej vodíacej ploche 4 puzdra 2 od valivých teliesok 6 vytvorený sklon pod uhlom o. 5 uhlovým stupňom,pričom vonkajšia vodiaca plocha 3 klietky l a vnútomý vodiaci otvor 7 klietky 1 má valcový tvar. Pri inom neznázomenom vyhotovení môže byť tento kužeľový sklon vytvorený len na vonkajšej vodiacej ploche 3 klietky l alebona vonkajšej vodiacej ploche 3 klietky 1 a zároveň na vnútornej vodiacej ploche 4 puzdra 2.Využitie vynálezu sa predpokladá v textilnom strojárstve..ĺednostranná klietka vysokootáčkového ložiska, zloženého z vonkajšieho i vnútorného krúžku s obežnými dráhami a vodiacimi plochami, kde vonkajší lcrúžok je vytvorený puzdrom a vnútomý krúžok hriadeľom a z valivých teliesok umiestnených v klietke, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na vnútomej vodiacej ploche (4) puzdra(2) a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche (3) klietky (l) je vytvorený od valivých teliesok (6) kužeľový sklon pod uhlom väčším ako 0 a menším najviac sa rovnajúcim 5 uhlovým stupňom, pričom vnútomý vodiaci otvor (7) klietky

MPK / Značky

MPK: F16C 33/58, F16C 33/38, F16C 33/40, F16C 33/46

Značky: vysokootáčkového, jednostranná, klietka, ložiska

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-278863-jednostranna-klietka-vysokootackoveho-loziska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednostranná klietka vysokootáčkového ložiska</a>

Podobne patenty