Zapojenie kanála nízkofrekvenčného ekvalizéra

Číslo patentu: 278818

Dátum: 04.03.1998

Autori: Němec Ladislav, Perniš František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prvá výstupná svorka (42) analógového multiplexora (4) je pripojená na vstupnú svorku (51) pásmového priepustu, ktorého výstupná svorka (52) je pripojená na druhú vstupnú svorku (43) analógového multiplexora (4). Druhá výstupná svorka (44) analógového multiplexora (4) je pripojená na druhú vstupnú svorku (62) bloku korekcie (6). Prvá výstupná svorka (63) bloku korekcie (6) je pripojená na tretiu vstupnú svorku (45) analógového multiplexora (4). Na blok korekcie (6) je pripojená prvá vstupná svorka (61) a druhá výstupná svorka (64). Vstupná svorka (21) prevodníka kódu (2) je pripojená na výstupnú svorku (11) mikropočítačovej jednotky (1). Výstupná svorka (22) prevodníka kódu (2) je pripojená na vstupnú svorku (31) pamäťovej jednotky (3). Druhá výstupná svorka (33) pamäťovej jednotky (3) je pripojená na vstupnú svorku (12) mikropočítačovej jednotky (1). Prvá výstupná svorka (32) je pripojená na prvú vstupnú svorku (41) analógového multiplexora (4).

Text

Pozerať všetko

Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 04.0398 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 04.03.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKYPôvodca vynálezu Nemec Ladislav, Humenne, SK Pemiš František, Ing., CSc., Liptovský Mikuláš, SKNázov vynálezu Zapojenie kanála nízkofrekvenčného ekvalizérPrvá výstupná svorka (42) analógového multiplexora(4) je pripojená na vstupnú svorku (51) pásmovćho priepustu, ktorého výstupná svorka (52) je pripojená na druhú vstupnú svorku (43) analógového multiplexora(4). Druhá výstupná svorka (44) analógového multiplexora (4) je pripojená na druhú vstupnú svorku (62) bloku korekcie (6). Prvá výstupná svorka (63) bloku korekcie (6) je pripojená na tretiu vstupnú svorku (45) analógového multíplexora (4). Na blok korekcie (6) je pripojená prvá vstupná svorka (61) a druhá výstupná svorka (64). Vstupná svorka (21) prevodníka kódu (2) je pripojená na výstupnú svorku (11) mikropočítačovej jednotky (1). Výstupné svorka (22) prevodníka kódu(2) je pripojená na vstupnú svorku (31) pamäťovej jednotky (3). Druhá výstupná svorka (33) pamäťovej jednotky (3) je pripojená na vstupnú svorku (12) mikropočítačovej jednotky (l). Prvá výstupná svorka (32) je pripojená na prvú vstupnú svorku (41) analógového multiplexora (4).Vynález sa týka oblasti techniky zaoberajúcej sa úpravou spektra nizkofrekvenčného signálu určeného na prenos a spracovanie audiosignálov.V praxi sa do súčasnosti na úpravu spektra nizkofrekvenčného signálu používajú rôzne druhy korektorov a ekvalizérov, ktoré však neposkytujú možnosti pri prenose a spracovaní audiosignálov ako viacpásmové ekvalizéry,najmä riadené mikropočltačovými jednotkami. Viacpásmové ekvalizéry riadené mikropočítačovými jednotkami používajú niekoľko výstupných portov mikropočitača,čim vznikajú problémy pri realizovani ďalších funkcií.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojenie kanála nízkofrekvenčného ekvalizéra, ktorý pozostáva z mikropočítačovej jednotky, prevodníka kódu, pamäťovej jednotky, analógového multiplexora, pásmového priepustu,bloku korekcie. Prvá výstupné. svorka analógového multiplexora je pripojená na vstupnú svorku pásmového priepustu, ktorého výstupná svorka je pripojená na druhú vstupnú svorku analógového multiplexora. Druhá výstupna svorka analógového multiplexora je pripojená na druhú vstupnú svorku bloku korekcie, ktorého prvá výstupná svorka je pripojená na tretiu vstupnú svorku analógového multiplexora. Na blok korekcie je pripojená prvá vstupná svorka a druhá výstupná svorka, ktorého podstata spočíva v tom, že vstupná svorka prevodníka kódu je pripojená na výstupnú svorku mikropočítačovej jednotky. Výstupná svorka prevodníka kódu je pripojená na vstupnú svorku pamäťovej jednotky. Druhá výstupná svorka pamäťovej jednotky je pripojená na vstupnú svorku mikropočítačovej jednotky, pričom prvá výstupná svorka je pripojená na prvú vstupnú svorku analógového multiplexora.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom výkrese je znázornená zapojenie kanála nízkofrekvenčného ekvalizéra.Zapojenie kanála nizkofrekvenčného ekvalizéra pozostáva z mikropočítačovej jednotky, prevodníka kódu,pamäťovej jednotky, analógového multiplexora, pásmového priepustu, bloku korekcie. Prvá výstupná svorka 42 analógového multiplexora 4 je pripojená na vstupnú svorku 51 pásmového priepustu, ktorého výstupná svorka 52 je pripojená na druhú vstupnú svorku 43 analógového multiplexora 4. Druhá výstupná svorka 44 analógového multiplexora 4 je pripojená na druhú vstupnú svorku 62 bloku korekcie 6. Prvá výstupná svorka 63 bloku korekcie 6 je pripojená na tretiu vstupnú svorku 45 analógového rnultiplexora 4. Na blok korekcie 6 je pripojená prvá vstupná svorka 61 a druhá výstupná svorka 64. Vstupná svorka 21 prevodníka kódu 2 je pripojená na výstupnúsvorku 11 mikropočítačovej jednotky l. Výstupná svorka 22 prevodníka kódu 2 je pripojená na vstupnú svorku 31 pamäťovej jednotky 3. Druhá výstupná svorka 33 pamäťovej jednotky 3 je pripojená na vstupnú svorku 12 mikropočítačovej jednotky 1. Prvá výstupná svorka 32 je pripojená na prvú vstupnú svorku 41 analógového multiplexora 4.Vynález má uplatnenie v oblasti nízkofrekvenčnej techniky pri spracovaní audiosignálov.Zapojenie kanála nizkofrekvenčného ekvalizćra ktoré pozostáva z míkropočltačovej jednotky, prevodníka kódu, pamäťovej jednotky, analógového multiplexora,pásmového priepustu, bloku korekcie, pričom prvá výstupná svorka analógového multiplexora je pripojená na vstupnú svorku pásmového priepustu, ktorého výstupná svorka je pripojená na druhú vstupnú svorku analógového multiplexora, pričom druhá výstupná svorka analógového multiplexora je pripojená na druhú vstupnú svorku bloku korekcie, ktorého prvá výstupná svorka je pripojená na tretiu vstupnú svorku analógového multiplexora, pričom na blok korekcie je pripojená prvá vstupná svorka a druhá výstupná svorka, v y z n a č uj ú c e s a tý m, že vstupná svorka (21) prevodníka kódu (2) je pripojená na výstupnú svorku (l l) mikrópočitačovej jednotky (1), pričom výstupná svorka(22) prevodníka kódu (2) je pripojená na vstupnú svorku(31) pamäťovej jednotky (3), pričom druhá výstupná svorka (33) pamäťovej jednotky (3) je pripojená na vstupnú svorku (12) míkropočitačovej jednotky (l), príčom prvá výstupná svorka (32) je pripojená na prvú vstupnú svorku (41) analógového multiplexora (4).

MPK / Značky

MPK: H03H 17/00, H03H 11/00

Značky: kanála, zapojenie, nízkofrekvenčného, ekvalizéra

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-278818-zapojenie-kanala-nizkofrekvencneho-ekvalizera.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie kanála nízkofrekvenčného ekvalizéra</a>

Podobne patenty