Spôsob fortifikácie nápojov a koncetrátov na ich prípravu

Číslo patentu: 278254

Dátum: 08.06.1994

Autor: Novotný Lubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob spočíva v tom, že sa v nápojoch rozpustí horčík, zinok a lítium, vo forme vo vode rozpustných mliečnanov v množstve, počítané na obsah kovu, 10 až 500 mg horčíka, 1 až 100 mg zinku a 1 až 20 mg lítia, vztiahnuté na 1 l hotového nápoja.

Text

Pozerať všetko

(31) Cislo prioritnej prihlášky A 23 L 2/38(33) Krajina priority C UC 5/02 C l 2 G 3/00 ÚRAD (40) Dátum zverejnenia 08.06.94 PRIEMYSELNÉHO VLASTNíCTVA (45) Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 05.06.96 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(76) Majitel a pôvodca patenturNOVOTNÝ Lubomir Ing. CSc., Praha, CZ(54) Názov vynálezu Spôsob fortiñkácie nápojov a koncentrátov na ich prípravu(S 7) Anotácia Spôsob spočíva v tom, že sa v nápojoch rozpustí horčík, zinok a lítíum, vo forme vo vode rozpustných mliečnanov v množstve, počítané na obsah kovu, 10 až 500 mg horčíka, l až 100 mg zinku a 1 až 20 mg lítia, vztiahnuté na 1 1 hotového nápoja.Vynález sa týka nápojov a koncentrátov na ich prípravu, napríklad limonád, ovocných štiav, mlieka, piva,vína a liehovín.Medzi látky v bežnej potrave nedostatkovć patria najmä zlúčeniny horčíka, zinku a lítía. Nedostatok horčíka V ľudskom organizme môže spôsobiť triašku končatín a tik očných viečok, tetániu, niektoré kŕče, poruchy orientácie, depresie, popudlivosť a neznášanlivosť, nespavosť, závraty, cievne poruchy a poruchy srdcovej činnosti. Jeho doplnenie do organizmu zabraňuje padaniu vlasov, lámaniu nechtov, niektorým bolestiam hlavy a ťažkostiam so sústredením. Pomáha pri prevencii a pri liečení šťaveľanových ľadvinových kameňov. U dospievajúcich zabraňuje vzniku roztrúsenej sklerózy. Pomůta pri liečení hemoroidov, chrání pred účinkami rádioaktívneho žiarenia a pôsobí proti niektorým jedovatým látkam, napríklad olovu. Zlepšuje činnosť čriev, žlčníka a močového mechúra, znižuje nadmernú tučnotu, Pôsobí proti zápalom a proti rôznym alergiám. Reguluje hladinu cholesterolu V krvi. Účinky horčíka podstatne obmedzuje alkohol, káva, čaj, saeharidy a nasýtené tuky V potrave. Horčík sa síce vyskytuje V pitných vodách a v nápojoch,ktoré sa z nich vyrábajú, ale len v malom množstve.Zinok je nevyhnutný pre normálny vývoj mozgu, očí a pohlavných orgánov, je potrebný na tvorbu kostí, na aktiváciu vitamínu A, na liečenie schizofrénie a na prevenciu epilepsie. Urýchľuje hojenie rán a pomáha tiež liečiť katary, chrípky a iné vírusové, ale aj kožné ochorenia. Zvyšuje psychické schopnosti, zlepšuje pamäť,čuch a chuť. Pomáha liečiť kŕčové žily, holeňove vredy,hemoroidy, choroby prostaty, rakoviny, sklerózu, žalúdočné vredy, reumatizmus a artrózy, ale aj anémiu a padanie vlasov. Účinok zinku sa prudko znižuje konzumovaním alkoholu a veľkého množstva sacharidov. Veľmi ho znižujú tiež stresy a psychická záťaž človeka.Lítium chráni pred vysokým tlakom, pred srdcovými chorobami, aj pred cukrovkou. Pôsobí proti skleróze a podporuje aktiváciu kostnej drene. Pomáha liečiť depresie, agresívitu, alkoholizmus a ine narkománie.Známa je fottifíkácia potravin, najmä nápojov, niektorými z uvedených prvkov. Existuje rad patentov, ktoré chránia ako obligatórny znak prítomnosť aspoň jedného z prvkov horčík Mg, zinok Zn, lítíum Li vo forme rozpustných anorganických alebo organických zlúčenín.Podľa EP 205634 obsahuje nápoj magnézium citrát,podľa patentu CH 644737 obsahuje nápoj 144 mg/l horčíka vo forme organických solí. V patente US 4325975 obsahuje nápoj horčík a lítíum.Problém nedostatku zlúčenín kovov, najmä horčíka,zinku a lítía rieši spôsob fortitikácie nápojov a koncentrátov podľa vynálezu, ktorý spočíva v tom, že sa v nápojoch rozpustí horčík, zinok a lítíum vo forme vo vode rozpustných mliečnanov v množstve, počítane na obsah kovu, 10 až 500 mg horčíka, l až 100 mg zinku a l až 20 mg lítia, vztiahnuté na 1 l hotovćho nápoja.Vyšší obsah zlúčenín uvedených kovov nie je zdraviu škodlivý, ale v niektorých prípadoch zlúčeniny zinkuovplyvňujú negatívne chuť nápojov a vyšší obsah horečnatých zlúčenín môže spôsobiť hnačku.Priemerná, pre človeka potrebná denná dávka horčíka je 350 mg, pre tehotné ženy, dojčiace matky, dospievajúcu mládež a chorých na srdcové choroby až 600 mg. Priememá denná dávka zinku je 15 až 20 mg,pre tehotné ženy a dojčiace matky cca 50 mg (asi 2 mg lítia).Mliečnany sú oproti iným používaným soliam dobre stráviteľné a pre organizmus využiteľné. Chuťovo sú taktiež lepšie prijateľné ako iné soli. V bežnej výžive sú všetky tri prvky výrazne nedostatkové. Vo svojej kombinácii pôsobia zhodne proti všetkým srdcovým chorobám, proti agresivite a neznášanlivosti a v prevencii cukrovky. V kombinácii majú mimoriadny význam na vývoj ľudského zárodku a pri vývoji dospievajúcej mládeže.V 1 litri ovocnej limonády alebo muštu sa rozpustí 74,8 mg mliečnanu zinočnatého (cca 20 mg zinku), 21,8 mg mliečnanu lítneho (cca 2 mg lítia) a 421 mg mliečnanu horečnatého (cca 50 mg horčíka). Všetky použité soli sú bezvodé. Nápoj je vhodný pre deti a mladistvých, ktorým poskytuje potrebnú vyššiu dávku zinku.V l litri 10 piva sa rozpustí 842 mg mliečnanu horečnatého (asi 100 mg horčíka), 37,4 mg mliečnanu zinočnatćho (asi 10 mg zinku) a 21,8 mg mliečnanu lítneho (asi 2 mg lítia). Tento nápoj kompenzuje zníženú účinnosť horčíka a zinku vplyvom alkoholu, vyšší obsah týchto kovov v nápoji zvyšuje ich hladinu v organizme. Prídavkom lítía do nápoja sa znižuje agresivita konzumentov piva úmerne k vypitému množstvu.V l litri tuzemského rumu (umelého) sa rozpustí 3368 mg mliečnanu horečnatého (asi 400 mg horčíka),109 mg mliečnanu lítneho (asi 10 mg lítía) a 74,8 mg mliečnanu zinočnateho (cca 20 mg zinku). Vzhľadom na väčší obsah alkoholu je potrebné jeho účinok kompenzovať vyšším prídavkom horčíka.V I litri pasterizovaného plnotučného mlieka s obsahom vápnika 1199 mg/l a s obsahom horčíka 103 mg/ l sa rozpustí 2526 mg mliečnanu horečnatćho (asi 300 mg horčíka), 374 mg mliečnanu zinočnatého (asi 100 mg zinku) a 21,8 mliečnanu lítneho (cca 2 mg lítia). Jeden liter tohto nápoja obsahuje dostatočnú dennú dávku vápnika, horčíka a zinku pre tehotné ženy, pre dojčiace matky, pre deti a dospievajúcu mládež, pre chorých na srdcové choroby a pre starších ľudí.V 1 litri koncentrátu určeného na prípravu nápoja riedením vodou V objemovom pomere 110 sa rozpustí 9262 mg mliečnanu horečnatćho (asi 1 100 mg horčíka),411 mg mliečnanu zinočnatćho (asi 110 mg zinku) a 240 mg mliečnanu lítneho (asi 22 mg lítia). V nápoji,ktorý sa pripraví riedením koncentrátu, bude potom 100 mg/l horčíka, 10 mg/l zinku a 2 mg/l lítía.Predmet vynálezu je využiteľný v potravinárskom priemysle pri výrobe limonád, ovocných štiav, sirupov,muštov, vina, piva a mliečnych nápojov a tiež pri výrobe nápojov s vysokým obsahom alkoholu, likérov, destilátov.Spôsob fortiñkácie nápojov a koncentrátov na ich prípravmvyznačujúci sa tým,žesavnápojoch rozpustí horčík, zinok a lítium, vo forme vo vode rozpustných mliečnanov v množstve, počítané na obsah kovu, 10 až 500 mg horčíka, l až 100 mg zínku a l až 20 mg lítía, vztiahnuté na l 1 hotovćho nápoja

MPK / Značky

MPK: A23L 1/304, A23L 2/38, C12C 5/02, A23L 2/52, C12G 3/00

Značky: spôsob, fortifikácie, koncetrátov, nápojov, přípravu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-278254-sposob-fortifikacie-napojov-a-koncetratov-na-ich-pripravu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob fortifikácie nápojov a koncetrátov na ich prípravu</a>

Podobne patenty