Zariadenie na vypletanie tenisových rakiet

Číslo patentu: 278235

Dátum: 13.08.1991

Autori: Bača Marek, Bača Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie pozostáva z aretujúcej a napínacej časti. Aretujúca časť je opatrená tromi prestaviteľnými elementmi (13) a jedným stabilným upínacím elementom (14) s pridržiavacou skrutkou (10) rámu hlavy rakety, vsuvnými opornými segmentami (3, 5) a napínacou skrutkou (12). Prostredníctvom podstavca (1) je aretujúca časť spojená s napínacou časťou, opatrenou voľnobežkou (6), tyčkou (7) na zmenu momentu, závažím (8) a poisťovacou skrutkou (9) závažia (8).

Text

Pozerať všetko

Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 13.08.91 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 08.05.96 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(76) Majiteľ apôvodca patentu BAçA Jozef Ing. CSc., Bratislava, SK(54) Názov vynálezu Zariadenie na vypletanie tenisových rakietZariadenie pozostáva z aretujúcej a napínacej častí. Aretujúca časť je opatrená tromi prestaviteľnými elementmí (13) a jedným stabilným upinacím elcmentom(14) s pridržiavaeou skrutkou (10) rámu hlavy rakety,vsuvnými opomými segmcntami (3, 5) a napínacou skrutkou (12). Prostredníctvom podstavca (l) je aretujúca časť spojená s napinacou časťou, opatrcnou voľnobežkou (6), tyčkou (7) na zmenu momentu, závažímVynález sa týka zariadenia na vypletartie všetkých druhov tenisových rakiet.Doposiaľ používané a patentovaná zariadenia sú veľmi zložité, nerozoberateľně, náročné na výrobu, ťažko mobilné a obyčajne veľkej hmotnosti. Navrhnutć zariadenie je rozoberateľnć, veľmi ľahkej konštrukcie, ktore je uložené v montážnom kufríku, ľahko prenosné. Pri potrebe vypletania je možné zložený vypletací prístroj položiť i na kapotu auta a tak vypletať.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pozostáva z aretujúcej a napinacej časti, pričom aretujúca časť je opatrená tromi prestaviteľnými a jedným stabilriým upínacím elementom s pridržiavacou skrutkou rámu hlavy rakety, vsuvným opomým segmentom a napínacou skrutkou. Prostredníctvom podstavca je aretujúca časť spojená s napínacou časťou, ktorá je opatrená voľnobežkou, tyčkou na zmenu momentu, závažím a poisťovacou skrutkou.Výhody zariadenia podľa vynálezu spočívajú V jeho jednoduchosti, nízkej hmotnosti, jednoduchej obsluhe,dobrej skladateľnosti, ktorá vyplýva z rozoberateľnosti zariadenia v zabezpečení minimálnej deformácie rámu vypletanej rakety, pričom na zariadení je možné vypletať všetky druhy normálnych i zväčšených hláv tenisových rakiet. Vzhľadom na to, že zariadenie je rozoberateľne,je dôležitájeho jednoduchá montáž a demontáž.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese je v axonometrickom pohľade znázomené zariadenie na vypletanie tenisových rakiet podľa vynálezu.Zariadenie na vypletanie tenisových rakiet pozostáva z aretujúcej a napínaoej časti. Aretujúca časť je opatrená tromi prestaviteľnými elementmi 13 a jedným stabilným upínacím elementom 14 s pridržiavacou skrutkou 10 rámu hlavy rakety, vsuvnými opomými segmentami 3, 5 a napínacou skrutkou 12. V pozdĺžnom smere má vsuvný opomý segment 5 navítane diery, do ktorých sa vsunie kolik 11. Prostredníctvom podstavca l je aretujúca časť spojená s napínacou časťou, opatrenou voľnobežkou 6,tyčkou 7 na zmenu momentu, závažim 8 a poisťovacou skrutkou 9 závažia 8.So zariadením podľa vynálezu sa pracuje tak, že najskôr ho zmontujeme do pracovného stavu. Na čap podstavca l nasunieme aretujúcu časť, voľnobežku 6 vložíme na stojinu podstavca 1, tyčku 7 na zmenu momentu naskrutkujeme do voľnobežky 6, na tyčku 7 zároveň nasunieme závažie 8 a jeho polohu zaistime skrutkou 9. Na aretujúcej časti do ramena 2 nasunieme opome segmenty 5 a do opomých segmentov 5 nasunieme segmenty 3. Položíme rám rakety na upínacie plochy segmentov 3a napínacírni skrutkami 12 zľahka zaistíme polohu rakety v osi x, y. V osi y opomý segment 5 má vyvŕtanć otvory 4, do ktorých sa vsunie kolik 11. Pomocou vyvŕtaných otvorov 4 a kolika 11 je možné voliť potrebnú polohu v závislosti od veľkosti hlavy tenisovej rakety. Na takto pripravenom zariadení je možné vypletať.Zariadenie na vypletanie tenisových rakiet, v y značujúce sa tým, žepozostávaztroch prestaviteľných upínacich elementov (13) a jedného stabilného upíuacieho elementu (14), ktoré sú opatrená pridržiavacou skrutkou (10) rámu rakety, vsuvnými opomými segmentami (3, 5) a napínacou skrutkou (12) Spojenými prostrednictvom ramena (2) a podstavca (l),na ktorom je umiestnená voľnobežka (6) s tyčkou (7),opatrenou závažím (8) a poisťovacou skrutkou (9).

MPK / Značky

MPK: A63B 51/14

Značky: tenisových, zariadenie, vypletanie, rakiet

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-278235-zariadenie-na-vypletanie-tenisovych-rakiet.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vypletanie tenisových rakiet</a>

Podobne patenty