Obťahovaný gombík prišívací

Číslo patentu: 277867

Dátum: 07.06.1995

Autor: Pilous Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Miska (1) má pružný ozubený okraj (5). Poťahová textília (4) je obtiahnutá okolo vonkajšieho tvaru misky (1) s pružným ozubeným okrajom (5) a textíliu proti vykĺznutiu zachytáva prišívacie očko (2) a zatvárací krúžok (3).

Text

Pozerať všetko

(Sl) Int. c 1.6 Číslo príoritnej prihlášky A 44 B 1/12Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 07.06.95 PRIEMYSELNÉHO vLAsTmcTvA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 07.06.95 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(72) Pôvodca vynálezu PILOUS Jiří, Mirošovíce u Prahy, CZ(54) Názov vynálezu Obťahovaný gombik prišívaci(57) Anotácia Miska (l) má pružzný ozubený okraj (5). Poťahová textilia(4) je obtíałinutá okolo vonkajšieho tvaru misky (l) s pružným ozubeným okrajom (5) a textíliu proti vykĺznutiu zachytáva prišívacie očko (2) a zatváraci krúžok (3).vynález sa týka obťahovanćho gombika prišívaeieho s použitím rovnakej textílie na gombíky a na odev.Doteraz používané gombíky sa skladajú z kovovej misky a kovového prišivacíeho elementu. Zmontovanie gombíka sa robí na lise pritlačenim okraja misky k prišívaciemu elementu, preto je možnost uskutočnenia montáže obmedzená len na vlastníka lisu a súvisiacich prípravkov.Tento nedostatok odstraňuje obťahovaný prišlvacl gombík pozostávajúci z misky a prišivacieho elementu podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že miska ma na svojom obvode pružny ozubený okraj a prišlvacie očko má na svojej prírube protistrarmé plôšky, pričom medzi prírubou prišívacieho očka a pružnýln ozubeným okrajom je vložený zatvárací krílžok.Gombík vyrobený podľa vynálezu je výhodný predovšetkým preto, Iebo na jeho zmontovanie nie je potrebný lis. Celú montáž gombíka je možné vykonať ručne, a preto je využitie možné predovšetkým pre individuálnu potrebu.Prehľad obrázkov na výkresochGombík podľa vynálezu je mázomený na obal. v pôdoryse, na obr.2 je rez gombikom rovinou A-A, na obr.3 je rez rovinou B-B, na obr.4 je màzomený spôsob nasadenia prišivacieho očka, na obr.5 sú znázomené protistrannć plôšky príruby prišívacieho očko.Obťahovaný gombík prišívaeí podľa vynálezu je zložený z misky l s pružným ozubeným okrajom 5, z prišlvacieho očka 2, ktorého prlruba je o 18 väčšia ako je priemer otvoru misky l a má protistrarmć plôšky 6, medzi ktorými je vzdialenosť menšia o 4 ako priemer otvom v miske l.Zmontovanie gombika je urobené tak, že okolo misky l s pružným ozubeným okrajom 5 je obtialmutá textília 4, ktorú zachytáva príruba prišivacieho očka 2 pod pmžným ozubeným okrajom 5 misky l. Primba prišivacieho očka 2 má na obvode dve protistraimć plôšky 6, a preto je možné očko ručne zasunúť pod pružný ozubeny okraj 5. Prišívaeie očko 2 je vystredené zatvúracím krúžkom 3, je zatlačené pod pružným ozubeným okrajom 5 misky 1.Obťahovany gombík prišlvaeí je možné použiť na zapínanie odevov a bielizne. na ozdobu odevov, na mpínanie textilných krytov na pristroje a stroje a pri čalúnení nábytku.Obťahovaný gombík prišivací pozostávajúci z misky a prišlvacieho elementu, v y z ll a č uj ú c i s a tý m , že miska (l) mána svojom obvode pružný ozubený okraj (5) a prišivacie očko (2) má na svojej prírube protjstrarmé plôšky (6), pričom medzi prlrubou prišlvacieho očka (2) a pmžným ozubeným okrajom (5) je vložený Zatváracl krúžok (3).

MPK / Značky

MPK: A44B 1/12

Značky: prišívací, obťahovaný, gombík

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-277867-obtahovany-gombik-prisivaci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obťahovaný gombík prišívací</a>

Podobne patenty