2,2-Dimethyl-6-/1-/2methyl-2-acetoxy/propionyl/ alkyl-2H-benzopyran jako biologicky účinná látka a způsob její přípravy

Číslo patentu: 269387

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) 2,2-Dinethyl-6-1-/2-methyl-2-acetoxy/ propíonył-alkyl-H-benzopyran jako biologicky účinná látka a způsob její přĺpravy(57) Předmětem řešení je 2,2-dimethy 1-6-acetoxy)propiony 1 alkyl-2-H~benzopyrnn b obecného vzorce I, kde symbol R značí alkylakupinu s maximálně 3 atomy uhlíku. Pesticidní účinky látky obecného vzorce I byly vyzkcušeny například na termitech. Další částí řešení je způsob přípravy sloučeniny obecného vzorce I, spočívající v reakci hydroxysloučeníny obecného vzorce II kde symboĺ R má výše uvedený význam s chloridem 2-acetaxy-2-methylpropanově kyseliny za přítomností bezvodého pyrídínu při teplctě 15 až 20 °c.Vynález se týká 2,2-dimethyl-6-L 1-(2-methyl-2-acetoxy)propiony 1 alkyą-2 H-benzo~ pyranu jako biologicky aktivní látky a způsobu její přípravy.Podstatou vynálezu je 2,2-dimethyl-6-L 1-(2-methyl-2-acotoxy)propíony 1 a 1 ky 1-2 H-benzopyran obecného vzorce IBiologické (pesticidní) účinky látek obecného vzorce I byly zkoušeny například na termitech, kde se k boji proti národohospodářským škodám způsobeným škůdci na dřevě doposud použivaly ekologicky neúnosné prostředky, jako je pentachlorfenol a podobně.Způsob připravy 2,2-dimethyl-6-1-(2-methyl-2-acetoxy)propionyąa 1 ky 1-2 H-benzopyranu obecného vzorce I se vyznačuje tím, že se nechá reagovat hydroxysloučenina obecného vzorce IIkde symbol R má výše uvedený význam, 5 chloridem 2 ~acetoxy-2-methylpropanové kyseliny za přítomnosti bezvodého pyridinu, při teplotě 15 až 20 °C.Vynález je blĺže objasněn na přikladu provedení, aniž by se na tento příklad výlučně omezoval.0,25 3 (1,5 mmol) chloridu 2-aoetoxy~ 2-methylpropanové kyseliny se přikapalo za oichání k roztoku 0,33 g (1.5 mmol) 2,2-dimethyl-6-(1-hydroxypropyl)-2 H-benzopyranu v bezvodém pyridinu a vše bylo zahříváno po dobu 2 hodin na 60 °C. Reakční směs byla po obvyklém zpracování dělena sloupcovou chromatografií (silikagel s 8 hmotu. E 20)/eluční činidlo petroléter obsahující až 30 obj. diethyléteru/.Bylo tak získáno 0,42 5 /80 / 2,2-dimethyl-6 ~í-/2-methyl-2-acetoxy/-propionylĺpropyl-2 H-benzopyranu.Biologické účinky byly sledovány u termitů Prorhinotermes simplex /0.2 váh. v acetonu/ 9. den O/0, 13. den O/0, 15. den O/0, 17. den 0/0.Číslo V čitateli znamená bílých vojáků, číslo ve jmenovateli znamená interkast. Zpomaleui vývoje znamená celkové ovlivnění n pozdější zánik kolonií. Vliv látky na vývoj interkaat je dále vidět při aplikaci látky /0,1 váh v acetonu/ v kombinaci s 0,1 váh. juvenilizačního agens metoprénu 13. den 0/13, 15. den i 17. den O/13. Coptotermes formosanum, kdy ještě 0,0001 váh. roztok v acetonu způsobuje u výše zmíněné látky snížení žravosti termitu o 10 /filtrační papír Whatman č. 1/.kde R značí alkylskupinu s maximálně 3 atomy uhliku jako biologický účinná látka.Způsob přípravy 2,2-dimethyl-6-1-(2-methyl-2-acetoxy)propionyĺa 1 kyl-2 H-benzopyranu obecného vzorce I kdeR má shora uvedený význam, vyznačující se tím, že se nechá reagovat hydroxysloučenina obecného vzorce IICH 3 ° 3 (u , kde R má výše uvedený význam, 5 chloridem 2-scetoxy-2-methylpropanové kyseliny za přítomnosti bezvodého pyridinu. při teplotě 15 až 20 °c.

MPK / Značky

MPK: A01N 43/16, C07D 311/18

Značky: alkyl-2h-benzopyran, biologicky, účinná, přípravy, látka, její, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-269387-22-dimethyl-6-1-2methyl-2-acetoxy-propionyl-alkyl-2h-benzopyran-jako-biologicky-ucinna-latka-a-zpusob-jeji-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">2,2-Dimethyl-6-/1-/2methyl-2-acetoxy/propionyl/ alkyl-2H-benzopyran jako biologicky účinná látka a způsob její přípravy</a>

Podobne patenty