Seperačný prostriedok na báze pentaerytritolu

Číslo patentu: 266982

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fančovič Karol, Klucho Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ČKOSLOVENSKÁ ~ socIAusncKA POPIS VYNALEZU REPUBHKA u K AUTORSKÉMU OSVEDČEHIII(54) Separačný prostriedok na báze ponuerytritollu(57) Separačný prostriedok na báze penta~ erytritolu, ktorý slúži ako separátor pri výrobe gumárenských a plastikárskych výrobkov a polotovarov. Pozostáva z pentaerytritolu o čistote 95 až 98 -nej ako hlavnej separačnej zložky a čalšich pomocných látok,ktoré pôsobia ako zmáčadlá, antikorodanty a inhibítory penenia. separačný prostriedok možno použiť v rôznych operáciách ako je vulkanizácía. vytláčanie, separácia gumovýchvynález sa týka separačného prostriedku na báze pentaerytritolu pre gumárenské a plastikárske výrobky a polotovary, ktorý pozostáva z 0,1 až ÍO 8 hmot. pentaerytritolu, o čistote 95 až 98 -nej, 0,1 až 5,0 hmot. povrohovoaktívnych látok iônového, neiônového alebo amfolytického charakteru, ako sú eulfonany, alkylanylpolyglykolétery, sulfáty substituovaných, polyglykoletěnov, alkylpolyglykolátery a ich zmesi, 0,1 až 2,0 1 hmot. inhibítcrov korôzie ako sú alkanolamíny, deriváty alkanolamínov, benzoan sodný, acylované alebo alkylovane alkanolamínopolyglykolétery, 0,001 až 0,2 S hmot. odpeňovača na báze vodorozpustného neiönového tenzidu na báze kopolymérov etylénoxidu a propylánoxidu a zvyšok do 100 S hmot. tvorí voda.Pre ochranu proti nalepovaniu gumových a plastových materiálov a výrobkov v procese vulkanizácie na povrch foriem a tvárnic používaných pri výrobe pneumatík, třňov a hubío vytláčacích lisov používajú rôzne separačná prostriedky ako sú vodná roztoky mydiel, tenzidov, silikónové emulzie a ine separačné prostriedky.separačné prostriedky sa používajú tiež na zamedzenie zlepovania sa gumových fólií,pásov, vzdušníc do pneumatík, pogumovaných textílií a peletiek surovín pripravených na vulkanizáciu. Ako separačné prípravky tohto druhu sú krieda, kaolín, klzok a iné práškovité hmoty. Nevýhodou týchto separačných prostriedkov je ich vysoká prašnost pri aplikácii,čo značne zhoršuje hygienu pracovného prostredia.Tieto nevýhody odstraňuje separačný prostriedok podľa vynálezu, ktorého hlavnou zložkou je vodný roztok pentaerytritolu a âalších pomocných látok. Doteraz nie je známe z literatúry použitie pentaerytritolu ako separačného prostriedku. Po odparení vody sa vytvorí priehladný film, ktorý dokonale separuje gumové a plastikárske výrobky z foriem a následne potom chránitieto výrobky proti zlepovaniu pri skladovaní, aké sú napr. qumové pásy poukladané na sebe,rolne gumových podložiek, atd.Separačný prostriedok podľa vynálezu je vhodný pre použitie pri vulkanizačných procesoch - výroba qumenného tovaru, pneumatík, vzdušníc, atd.Pre ilustráciu sú uvedené príklady prípravy separačných prostriedkov, ktoré však neobmedzujú predmet vynálezu.P r í k 1 a d 1 Separačný prostriedok pripravený homogenizáciou pri 80 °C. Zloženie separačného prostriedku je5,0 1,0 neiönového tenzidu na báze elkylanylpolyglykoléterov 0,2 8 hmot. odpeñovača na báze kopolymérov etylénoxidu a propylénoxidu 0,1 hmot. benzoanu sodného 93,7 8 hmot. vody Separačný prostriedok je určený na úpravu foriem pre vulkanizáciu gumy. Aplikuje saSeparačný prostriedok pripravený rozpustením uvedených zložiek vo vode pri 60 OC. Separačný prostriedok sa skladá z0,75 hmot. inhibítora korőzie dietanolamínu a trietanolamínu v pomere 11 87,25 hmot. vodyTakto pripravený koncentrát separačného prostriedku možno riadiť vodou na Iubovolnú koncentráciu napr. V pomere 15 a možno ho použiť ako prostriedok proti zlepovaniu gumených pásov a fólii V rolniach.Separačný prostriedok na báze pentaerytritolu pre gumárenské a plastikárske výrobky a polotovary vyznačujúce sa tým, že pozostáva z 0,1 až 10 hmot. pentaerytritolu o čistote 95 až 98 -nej 0,1 G hmot. až 5,0 hmot. povrchovo aktívnych látok iônového, neiőnového alebo amfolytického charakteru ako sú sulfônany, alkylarylpolyglykolétery, sulfáty substituovaných polyglykoléterov, alkylpolyglykolétery a ich zmesi, 0,1 až 2,0 hmot. inhihitorov korözie ako sú alkanolamíny, deriváty alkanolaminov, benzoan sodný, acylované alebo alkylované a 1 kanolaminopolyglykolétery, 0,001 až 0,2 hmot. odpeňovača na báze vodorozpustného neiónového tenzidu na báze kopolymérov etylénoxidu a propylénoxidu a zvyšok do 100 hmot.

MPK / Značky

MPK: B29C 33/60

Značky: báze, pentaerytritolu, prostriedok, seperačný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-266982-seperacny-prostriedok-na-baze-pentaerytritolu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Seperačný prostriedok na báze pentaerytritolu</a>

Podobne patenty