Sposob prípravy jemno a superjemnovláknitých polypropylénových vlákien

Číslo patentu: 266257

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hadač Ján, Kohút Štefan, Diačik Ivan, Javorek Miroslav, Babjak Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu BABJÄK JÁN ing., xoaüvr ŠTEFAN ing., svrr, JAVOREK MIROSLAV ing., MENGUSOVCE, HUDAČ JÁN, ŠUŇAVA, DIAČIK IVAN ing., POPRADĺ 54) r grab prípravy jemne n superjemnovlàkniłých połypropylánových v an(57) Jemno a- superjemnovláknité polypropylénové vlákna o jedničnej dlžkovej jemnosti V rozsahu od 0,5 do 2,0 dtex sa pripravujú z taveníny izotaktického polypropylénu, pri ktorom tavenina polyméru zotrvá v zvlákňovacom bloku najmenej 2 minúty.Vynález rieši spôsob prípravy jemno a superjemnovláknitých polypropylénových vláken,t. j. s jedničnou dľžkovou jemnosťou do 2,0 dtex vyrábaných z izoaktického polypropylénu.Príprava jemno a superjemnovláknitých polypropylénových vláken, ktoré vyjadrením jedničnej dlžkovej jemnosti sa pohybujú v rozsahu od 1,0 do 2,0 dtex, resp. do 1,0 dtex u superjemnovláknitých na bežne vyrábaných strojných zariadeniach je veľmi obtiažná, resp. nemožné, pre veľkú poruchovosť pri samotnom zvlákňovaní. V procese tvorby polypropylénových vlákienok z taveniny v blokoch keč je zotrvanie taveniny polyméru pod 2 minúty, dochádza nesporadicky k defektom na vyusťujúcich vlákienkách z hubice, ktoré spôsobujú pretrhovost na odtahových galetách navíjacieho stroja. Uvedený negatívny efekt má stúpajúcu tendenciu so znižujúcim sa zotrvaním taveniny v zvlákňovacom bloku.Tento problém rieši predmetný vynález, podľa ktorého zotrvanie taveniny polyméru v zvlákňovacom bloku je minimálne 2 minúty. Požadovaný efekt je možné dosiahnut bud zväčšeným priestorom v zvlákñovacom bloku ktorým prechádza tavenina polyméru pri zachovaní kapacity zvlákňovania, alebo pri doterajších zvlákňovacích blokoch zväčšením ich počtu a tým spomalením prietoku taveniny.Takýmto spôsobom pripravené j 3 mn° a superjemnovláknité polypropylénové vlákna vykazujú veľmi dobrú spracovatelnosť ako pri samotnom zvlákňovaní, tak aj v ostatných technologických operáciách ich výroby. Jemno a superjemnovláknité polypropylénové vlákna majú v textilncm sektore veľké uplatnenie na prípravu integrovaných pletenín, kde spolu s bavlnou tvoriaUvedený vynález a jeho účinky sú dokumentované v nasledujúcich príkladoch.Boli pripravené jemnovláknité polypropylénové vlákna o dlžkovej jemnosti 110/66 dtex,t. j. o jedničnej jemnosti 1,7 dtex z taveniny izotaktického polyméru za použitia zvlákňovacich blokov, v ktorých zotrvanie taveniny polyméru bolo 62 sek.Pri uvedených podmienkach dochádzalo k tak veľkému počtu pretrhov vlákienok na odtaho~vých qaletách navíjacieho stroja, že ich výroba bola znemožnená, nebolo možné vlákno navinut.Boli pripravované jemnovláknité polypropylénové vlákna o dlžkovej jemncsti 110/66 dtex za použitia rovnakých zvlákñovacích blokov ako v príklade 1, ale vykonalo sa ich združenie z dvojice blokov pre menovitú dĺžkovú jemnosť, čím sa zotrvanie taveniny v jednotlivomzvlákňovacom bloku predlžilo zo 62 sekúnd nad 2 minúty. ĺPri uvedených podmienkach zvlákňovanie malo hladký priebeh, negatívny jav pretrhávania vlákienok na odtahových galetách sa odstránil a spracovateľnost pri zvlákñovani bola naBoli pripravené jemnovláknité polypropylénové vlákna o dlžkovej jemnosti 110/66 dtex 2 taveniny izotaktického polypropylénu za použitia zvlákňovacich b 10 k°V 5 ° Zůtrvanĺm taveniny polyméru v bloku 3 minúty a 50 sekúnd.Pri uvedených podmienkach priebeh prípravy bol na zrovnatelnej úrovni s prípravou,aká je uvedené v príklade 2. Počet pretrhov 4/tonu nedlženého vlákna.Boli pripravené superjemnovláknité polypropylénové vlákna o dlžkovej jamnosti 56/66 dtex z izotaktického polyméru za použitia zvlákňovacích blokov so zotrvanim taveniny polyméruPri uvedených podmienkách ich príprava bola na úrovni ako je uvedené v príkladochPREDMET VYNÁLEZU Spôsob prípravy jemno a superjemnovláknitých polypropylénových vláken o jedničnejdlžkovej jemnosti v rozsahu od 0,5 do 2,0 dtex z izotaktického polypropylénu sa vyznačujetým. že tavenina polyméru pred zvláknením zctrvá V zvlákňovacom bloku najmenej 2 minúty.

MPK / Značky

MPK: D01F 6/06

Značky: přípravy, polypropylénových, jemno, vlákien, superjemnovláknitých, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-266257-sposob-pripravy-jemno-a-superjemnovlaknitych-polypropylenovych-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob prípravy jemno a superjemnovláknitých polypropylénových vlákien</a>

Podobne patenty