Řezné pouzdro

Číslo patentu: 264879

Dátum: 12.09.1989

Autor: Klinger Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Aumr vynálgzu KLINGER VLADIMÍR, KUŘIM(57) Řezné pouzdro je určeno pro upevněni na vrtací nástroj a slouží pro opraccváni zahloubení a případněho stažení vnitřní hrany. Řezné pouzdro tvoří duté válcové těleso, opatřené na jednom konci zpevňovacimi šrouby a na druhém konci dvěma prostřídanými dvojicemi zahluhovacích zubů uspořádaných pod úhlem 90 ° a drážecich zubů uspořádanýchVynález se týká axiálně stavitelného řezného pouzdra zejména šroubového vrtáku.Při obráběni otvoru se zahloubením např. pro zapuštěné imbus šrouby je až dosud nezbytné použití dvou až tří nástrojů a stejného počtu pracovních úkonu, aby se dosáhlo požadovaného účinku, spočivajiciho ve vyvrtání otvoru, vyvrtáni zahloubeni a často i sražení vnitřní hrany. V některých případech se mohou použít i stupňovitě osazené vrtáky přislušného tvaru. Jejich použití je však omezeno jen na krátké průchozi otvory, popřipadě jednoúčelové pro slepé otvory o přesně stanovené hloubce.Výše uvedené nevýhody odstraňuje axiálně stavitelné řezné pouzdro prevedené podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ho tvoří duté válcové těleso, opatřené na jedné straně proti sobě ležicimi závitovými otvory zpevñovacích šroubů a na protilehlé straně dvěma prostřídanými dvojicemi zahlubovaoich zubů a srážecích zubů, přičemž zahlubovací zuby jsou uspořádány pod úhlem 90 ° a jsou opatřeny na straně svých čel fazetkou a prodlouženým vybráním,zatimco srážecí zuby jsou uspořádány pod úhlem 45 ° a jsou vůči zahlubovacim zubům přesunuty o velikost požadovaného sražení vnitřní hrany.Axiálně stavitelné řezné pouzdro podle vynálezu je možné použit v kombinaci s běžným vrtákem a sloučit tak,s výhodou dva až tři pracovní úkony do jedné operace.Příkladné provedení axiálně stavitelného řezného pouzdra je schematicky znázorněno naAxiálně stavitelné řezné pouzdro tvoří duté válcová těleso l z rychlořezné oceli, opatřené na jednom konci proti sobě uspořádanými závitovými otvory 3, do nichž jsou zašroubovány zpevňovaci šrouby Q. Druhý konec řezného pouzdra ł je rozdělen na čtyři zuby, střidavě představujicí zahlubovací zuby g a srážecí zuby Q. Zahlubovací zuby 3 jsou uspořádány proti sobě pod úhlem 90 ° oproti válcovému tělesu a jsou opatřeny na straně svých čel fazetkou 1 a prodlouženým vybráním 1. Srážeci zuby jsou oproti tomu uspořádány sice rovněž proti sobě, ale pod úhlem 45 ° a jsou vůči zahlubovacim zubům 3 předsunuty o velikost g, danou velikosti poža dovaného sražení vnitřní hrany.Řezné pouzdro se před zahájením práce nasune na vrták běžného typu a požadovaného průměru, nastaví se do předepsané vzdálenosti, kde se zpevní pomoci zpevňovacíoh zubů do drážky šroubovice šroubového vrtáku Q. Šroubový vrták vytváří po celou dobu pracovní operace v obrobku otvor požadovaného průměru, zatímoo po dosažení nastavené hloubky počnou srážecí zuby 3 spolu se zahlubovacími zuby g vytvářet zahloubeni, současně provádí srážecí zuby g sraženi vnitřní přechodové hrany mezi vrtaným otvorem a zahloubením.Řezné pouzdro axiálně stavitelné zejména šroubového vrtáku, vyznačujici se tim, že ho tvoří duté válcové těleso (1), opatřené na jedné straně proti sobě ležícími závítovými otvory(5) zpevňovacích šroubů (6) a na protilehlé straně dvěma prostřídanými dvojicemi zahlubovaoích zubů (2) a srážecích zubů (3), přičemž zahlubovací zuby (2) jsou uspořádány pod úhlem 90 ° oproti válcovemu tělesu (1) a jsou opatřeny na straně svých čel fazetkou (4) a prodlouženým vybránim (7), zatimoo srážecí zuby (3) jsou uspořádány pod úhlem 45 ° a jsou vůči zahlubovacím zubům (2) předsunuty o velikost (a) rovnou požadovanému stažení vnitřní hrany.

MPK / Značky

MPK: B23B 51/08

Značky: řezné, pouzdro

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-264879-rezne-pouzdro.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Řezné pouzdro</a>

Podobne patenty