Zařízení pro ohřev kapalného média, zejména pro tunelové pece

Číslo patentu: 264869

Dátum: 12.09.1989

Autori: Schubert Jan, Buchta Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(57) Řešení je možno využít především pro ohřev tekutých paliv u tunelových peci. Podstata řešení spočivá v tom, že sací potrubí i výtlačné potrubí výměníku tepla jsou zaústěna do chladicího pásma tunelové(54) znłłuní pro ohřev knpnlného media, zeimóna pro tunelové pocoVynález se týká zařízení pro ohřev kapalného média, zejména pro tunelové pece.zavedením tekutých paliv pro výpal keramického zboží a vybavením pecí hořáky na spalování těchto paliv bylo nutné vyřešit ohřev tekutých paliv na teplotu, při které se sníží viskozita paliva na hodnotu potřebnou pro dobré rozprášení a shoření paliva v pecním kanále.Ohřev tekutého paliva se dosud provaděl parou, elektrickou energií nebo horkým vzduchem,který se odebíral z pece pro sušení vylisovaných tvarovek v sušárně, a jehož část se používala pro ohřev tekutého paliva. Tyto způsoby však mají společnou nevýhodu, která spočíva v tom,že do místa ohřevu je nutno přivést tepelnou energií ze zdrojů, které jsou velmi vzdáleny.Náklady obzvláště narůstají, používají-li se pro výpal jako palivo těžké topné oleje,které bez ohřevu na teplotu alespoň 120 °C nelze účinně rozprášit a spalovat V pecích.Zvláště pak u pecí, které se přebudovávají na otop těžkým topným olejem, znamená ohřev paliva značné zvýšení investičních nákladů, a to zejména v případech, kdy se z pece neodvádí odpadní teplo jako teplý vzduch pro sušárnu.V některých případech, kdy se využívá odpadní teplo z pece jako teplý vzduch pro sušárnu cihlářských výrobků, se část tohoto vzduchu používá pro ohřev topného oleje. Ochlazený vzduch se znovu vrací do sušárny, avšak již se sníženým tepelným obsahem a dochází tak ke zvětšení objemu sušicího vzduchu v sušárně a k vyšší spotřebě energie pro cirkulaci a odvodUvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením pro ohřev kapalných paliv, zejména u tune- lových pecí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sací potrubí i výtlačné potrubí výměníku tepla jsou zaústěna do chladicího pásma tunelové pece.Mezi výměník pro ohřev tekutého paliva a sací potrubí může být zařazen ventilátor, aby výměník teple v případě potřeby mohl pracovat v přetlaku od výtlaku ventilátoru.Uvedené řešení umožňuje potřebné ohřátí tekutého paliva v tunelové peci s minimálními investičními náklady, přičemž horký vzduch odebíraný přímo z chladícího pásma pece po předání tepla tekutému palivu ve výměníku se vrací zpět přímo do pecního kanálu a je zde využíván jako chladící vzduch. Tím se urychluje chlazení pálené hmoty a zkracuje se tak současně cel ková doba výpalu V peci. Zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém obr. 1.Tunelová pec l pro nepřetržitý výpal keramických výrobků je zaplňována materiálem ulcže~ným na pecních vozech 3 posunovených tunelovou pecí l. V přední části tunelové pece l se v ohřívacím pásmu g pece materiál postupně ohřívá a V pálicím pásmu 3 dosahuje maximálníV chladicím pásmu § se postupně materiál ochlazuje až na teplotu okolí na výstupu z tunelové pece l. Ventilátor 5 sacím potrubím 1 odebírá vzduch z chladicího pásma § pece.Zařízení pro ohřev kapalného média, zejména pro tunelové pece, sestávající z výměníku pro ohřev tekutého paliva a ventiláťoru, spojeného se sacím a výtlačným potrubím, vyznačující setím, že sací potrubí (7) i výtlačné potrubí(8) jsou zaústěna do chladicího pásma (5) tunelové pece (1).

MPK / Značky

MPK: F27D 17/00

Značky: media, zařízení, ohrev, kapalného, tunelové, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-264869-zarizeni-pro-ohrev-kapalneho-media-zejmena-pro-tunelove-pece.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro ohřev kapalného média, zejména pro tunelové pece</a>

Podobne patenty