Čidlo pro dálkové měření malých změn výšky hladiny

Číslo patentu: 264446

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autorvynjlągu ÁLEXA JIRI ing, csc., PRAHA(54) Čldlo pro dilkovć měfunl malých min výšky hladiny(57) Řešení se týká čidla pro dálkově měření malých změn výšky hladiny, kterése skládá ze zdroje záření a čidla citlivého na toto záteni, které jsou upevněny na společné ose, přičemž jejich vzájemná vzdálenost i jejich vzdálenost vůči hladině se aa na této ose nastavit a fixovat. Řešení lze uplatňovat všude tam, kde je nutno měřit výšku hladiny, případně její malé změný velmi přesně. To připadá v úvahu v chemickém, potravinářském a jaderném průmyslu, ale také v hydrologíi, ekologiivynález se týká čidla pro dálkově měření malých změn výšky hladiny.Měření výšky hladiny je velmi častým technickým ůkonem. Mnohdy je nutno výsledky měření dále pŕenášet např. do velínu, do počítače nebo ve formě zpětné vazby do automatizační smyčky. K měření výšky hladiny se používá např. stavoznak, kde dálkový přenos údajů je ohtížný, plovak,kde se dálkový přenos údajů realizuje mechanicky, bublání plynu ke dnu kapaliny, kde se výška hladiny měři manometrioky a údaj se dálkově přenáší pneumatický, odraz zvuku od hladiny,kde se údaje přenášejí elektricky spod. Všechny tyto způsoby mají nevýhodu v tom, že měří výšku hladiny absolutně, což znamená, že malé změny výšky hladiny nelze měřit vůbec, nehovýsledky měření jsou zatíženy značnou chybou.Tuto nevýhodu odstraňuje čidlo pro dálkově měření výšky hladiny, které se skládá ze zdroje záŕení a čidla citlivého na toto záŕení,kterě jsou upevněny na společně ose, přičemž jejich vzajemná vzdálenost i jejich vzdálenost vůči hladině se dá na této ose nastavit. zdroj záłení je umístěn pod hladinou a vlastní čidlo nad hladinou, takže zařízení zaznamenávápouze pohyb hladiny vůči čidlu bez ohledu na její absolutní výšku. Pŕedem nastavenou vzdálenost zdroje a čidla není nutno měnit, jestliže absolutní výška hladiny z provozních důvodů podstatĺ ně klesne, pouze je nutno přesunout soustavu do nové polohy.Vyšší účinek vynálezu je dan tím, že zařízení je jednoduché, přičemž výstupem je elektrický signál, který je jednoduše dále zpracovatelný. Nový účinek je dán tím, že zařízení podle vynálezu umožňuje měření relativní výšky hladiny bez ohledu na její absolutní výšku. Príklad čidla podle vynálezu je achematicky uveden na obrázku. Výška hladiny v nádrži l se měří soustaç vou zdroje a čidla záření, kterými jsou v tomto případě žárovka 1 a fotoodpor Q. Zařízení je npevněno na stojanu g na kterém je suvně upevněn stavěcí kroužek 3 se stavěcím šroubem §. Na tomto stavěcím kroužku je upevněna osa g se stejným stavěcím kroužkem, na němž je upevněn ve vhodnám krytu fotoodpor É, zatímco žârovka 1 je upevněna na ponořeněm konci osy g. Ponor Žárovky a poloha fotoodporu se nastaví podle předpokládaných změn výšky hladiny tak,aby zdroj a čidlo byly navzájem co nejblíže. Při podstatnější změně výšky hladiny se posune celá soustava na stojanu 3. Pokud je soustava čidlo-zdroj aplikována pro měření hladiny v kapalinovém manometru. lze takto měŕit i malé změny tlaku.P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U Čidlo pro dálkově měření malých změn výšky hladiny vyznačené tím, že se skládá ze zdrojezáření a čidla oitlivého na toto záření, které jsou upevněny na společné ose, přičemž jejich vzájemnâ vzdálenost i jejich vzdálenost vůči hladině je na této ose nastavitelná a fixovatelná.

MPK / Značky

MPK: G01F 23/22

Značky: hladiny, čidlo, změn, dálkově, měření, výšky, malých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-264446-cidlo-pro-dalkove-mereni-malych-zmen-vysky-hladiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čidlo pro dálkové měření malých změn výšky hladiny</a>

Podobne patenty