Prestaviteľný usmerňovač prúdenia vzduchu

Číslo patentu: 264194

Dátum: 13.06.1989

Autor: Piaček Florián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÄLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZYPNIAČEK FLoRIANj POVAŽSKÁ BYSTRICAPrestaviteľný usmerňovač prúdenia vzduchuÚčelom riešenia je zlepšiť vetraniekabíny motorových vozidiel pri jazde. Uvedeunéh-o účelu sa dosiahne prestavlteľným usmerňovačon prúdenia vzduchu tvoreného d~os~kovýn 1 lapačom zahnutým na dvochstranách do bočných stien, ktoré sú prostredníctvom čapov výkyvne uložené na konzolách pripevnených po stranách vetra cíeho otvoru vytvoreného v kabíne vozidla.vynález rieši prestavitelný usmerňovač prúdenia vzduchu, zvlášť vhodný pre reguláciu prívodu vzduchu do kabín motorových vozidiel.Súčasné vyrábané usmerňovače prúdenia vzduchu majú tú nevýhodu, že pri malých rýchlostiach nezlepšujú, ale zhoršujú vetranie automobilov. Pri testoch, ktoré boli prevádzané pri použití presnéh-o elektronického anemometra bolo zistené, že súčasné usmerňovače vzduchu pri rýchlostiach V rozmedzí od 40 do 70 km/hod zhoršujú vetranie V rozsahu od 3,6 do 1,4 0/0. Zlepšenie vetranie. nastáva až pri rýchlostiach od 80 do 130 km za hodinu, a to V rozmedzí od 3,4 0/0 d-o 1,1 percenta.Uvedenú nevýhodu odstraňuje prestavitelný usmerňovač prúdenia vzduchu podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že prestavitelný ilsmerňovač je tvorený lapačom tvaru dosky zahnutej na dvoch stranách do pravého uhla tak, že sú vytv-orené bočné steny trojuholníkového tvaru, ktoré sú prostredníctvom čapov Výkyvné uložené na konzolách upravených po krajoch vetracieho otvoru, vytvoreného na kapote motorového vozidla.Pestavitelný usmerňovač prúdenia vzduchu má priaznivý Vplyv na motor v tom, že čerpe čistý vzduch vo výške kapoty, vytvá 264194ra v priestore motora pretlak a tým zabraňuje vstupu zaprášeného vzduchu od kolies. Čistejší vzduch vstupuje do vzduchového filtra, čím zabraňuje jeho znehodnoteniu, čo má priaznivý Vplyv na spotrebu pohonných hmôt a súčasne predlžuje životnost motora. Pretlak vzduchu V priestore motora súčasne zabraňuje jeho znečisteniu.Príklad prevedenia prestavitelného usmerňovača vzduchu je zobrazený na priloženom výkrese kde znázorňuje obr. 1 čiastočný rez V mieste uloženia usmerňoivača na kabíne vozidla, obr. 2 pozdĺžny rez usmerňovačom vo vetracej polohe pri vyšších rýchlostiach vozidla, obr. 3 pohlad na usmerňovač vo vetracej polohe pri nižších rýchlostiach vozidla a obr. 4 pohľad na polohu usmerňovača pri daždivom počasí.P-o krajoch vetracieho »otvoru 5 vytvoreného v kapote vozidla sú V smere jazdy prípevnené skrutkami 4 konzoly 2, na ktorých sú prostredníctvom čapov 3 Licliyiené bočné, steny E lapača 1. Pri nižších rýchlostiach Vo zidia, napr. pri jazde V meste sa lapač 1 dá do vodorovnej polohy s kabínou vozidla. Pri vyšších rýchlostiach vozidla nad 80 km/hod sa lapač 1 sklopí na kabínu vozidla proti smeru jazdy a pri nepriaznivom počasí sa lapač 1 sklopí na kabírnu V smere jazdy Vozidla.Pestaviteľný usmerňovač prúdenia vzduchu vyznačený tým, že je tvorený lapačom 1 tvaru dosky zahnutej na dvoch stranách do pravého uhla tak, že sú vytvorené bočné steny S trojuholníkového tvaru, kt-oré súprostredníctvom čapov 3 Výkyvné uložené na kounzolách 2 upravených po krajoch vetracieho otvoru 5 vytvoreného na kabíne motorového vozidla.

MPK / Značky

MPK: B60H 1/34

Značky: přestavitelný, usmerňovač, prúdenia, vzduchu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-264194-prestavitelny-usmernovac-prudenia-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prestaviteľný usmerňovač prúdenia vzduchu</a>

Podobne patenty