Úprava obloukového svařování tupých svarů X a V obalenou elektrodou

Číslo patentu: 263423

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koukal Jaroslav, Vitásek Ladislav, Kocourek Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(2) pv 6938-86.P B 23 K 9/235 FEDERALN) ÚŘAD PRO VIYNÁLEZY (40) Zveřcínčno 16 O 9 88působ obloukovébo svařcváni tupýchJe řečeno svařování materiálů tlouš~ těk od 3 do 20 Qm. Svarové plochy se připravují s tlouštkou otupeni od 3 do 5 mm. Kořenová oblast se svařuje 5 pulzaci svařovacího proudu s dobou mezery iva až čtyři kzát delší než je doba pulnu.vynález se týká způsobu obloukového svařováni tupých svarů X a V obalenou elektrodouąPro obloukové svařování tupých svarových spojů typu X a V obalenou elektrodou jsou známy a obecně používány tvary svarových plech, pro které je charakterisiická tloušřka otupeni 1 až 2 mm. Průřez uvedených typů svarů je za této situace velký e z něho plyne velká spotřebá přídavných materiálů a elektrické energie při nízká produktivitě práce.Uvedené nedostatky řeší způsob obloukového svařování tupých svarů X e V obalenou elektrodou.materiálu tlouštěk od 3 do 20 mm s pulsaci svařovacího proudu, která je ntná jen při svařováni kořene svaru, jehož podstatou je to, že doba mezery je dva až čtyři krát delší než doba pulsu svařo~ vacího prouďu při tloušíce otupeni svarových plech od 3 do 5 mm.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu e snižuje spotřebu přídavných materiálů a elektrické energie při sva- . řování tupých svarů typu X a V. Je určen především pro svary materiálu o tlouščce do 20 mm, kde se dosahuje největäího efektu.X svar plechu z oceli 11 375 tloušřky 12 mm.má tloušřku otupení 4 mm a úhel rozevřeni svarových ploch 60 °. Sestavuje se tak, aby byla při svařování zajištěna kořenová mezera o velikosti.2,5 až 3 mm. Sveřování se provádí elektro~ demi s bazickým obelem E- B 121 a svařovacím.zařízenim umožňujícím obloukové svařování s pulsací svařovacího proudu.Pro svařování kořenových housenek se použije elektrod o průměru 3, 15 mmna parametrů svařovéndproud pulzu u 120 až 140 A doba pulzu cca 0,1 s proud mezery 9 až 110 A doba mezery cca 0,3 svýplň svaru a krycí vrstva se svařuji elektrodami o průměn rech 3,15 a 4 mm Při svařováni výplňových a krycich housenek již není použití puląace svařovaciho proudu nutné PŘEDMĚT VYNÁLEZUZpůsob obloukového svařováni tupých svarů X a V obalenou elektrodou materiálu tlouštěk od 3 do 20 mm s pulâ sací svařovaciho proudu, která je nutná při svařováni kořene svaru, vyznačujíci se tim, že doba mezery mezi pul sy je dva až čtyři krát delší, než je.doba pulsu svařovacího proudu při tlouščce otupeni svarových ploch od 3 do

MPK / Značky

MPK: B23K 9/235

Značky: svařování, obalenou, elektródou, obloukového, svárů, úprava, tupých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-263423-uprava-obloukoveho-svarovani-tupych-svaru-x-a-v-obalenou-elektrodou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Úprava obloukového svařování tupých svarů X a V obalenou elektrodou</a>

Podobne patenty