Způsob stabilizačního tepelného zpracování austenitických chromniklových ocelí legovaných titanem

Číslo patentu: 262287

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hubáčková Jiřina, Mazanec Karel Akademik, Číhal Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu ČIHAL vmnmtn doc. ing. Drsc., rum, HUBÄČKOVÄ .mnm ing., MAZANEC KAREL akademik, OSTRAVA(54) Zpúmb mbilkaćnho topolnćho zpracování ounonltických chmmniklovýoh oceli Iogovunýoh titanomZpůsob atabilizačniho tepelného zpracování austenitických chromniklových oceli legovaných titanem po předchozím rozpouštěcím nebo stabílizačnim žíháni,při kterém se ocel, svar nebo hotový výrobek z této oceli podrobí stabilizačnímu tepelnému zpracování, jedno nebo vicestupñovému, ohřevem na teplotu nebo teploty v rozmezí 700 až 850 °c po dobu 5 až 100 hodin. Při ohřevu nižší teplotou je doba ohřevu delší a naopak. ocel zpracovaná dle tohoto způsobu má zvýšenou odolnost proti korozi ve vysoce aqresivních oxidačnich proatředích. Očinek byl zkoušen ve vroucí 65 kyaelině dusičná.vynález se týká způsobu stabilizačního tepelného zpracování austenitických chromniklových ocelí legovaných titanem.Pro dosaženl optimální korozní odolnosti se austenitické chromniklové ocelilstabillzované titanem podrobují rozpouštěcímu žíhání nebo stabilízačnímu žíhání, které mají pžedevším za účel odstranit nebezpečí náchylnosti k mezikrystalové korozi. Pro použití těchto oceli ve vysoce oxidačním prostředí, reprezentovaném například koncentrovanou kyselinou dusičnou za vyšších teplot, nezaručují tato zpracování dostatečnou odolnost titanem stabilizovaných ocelí,neboč po nich dochází k selektivnímu rozpouštění karbidů titanu a V důsledku něho ke vzrůstajícím korozním rychlostem obzvláště ovlivněných oblastí svarů. Byly proto oceli stabilizované tltanem. zejména svařované konstrukce pro aplikace v kyselině dusišné, nahrazeny nízkouhlíkovými austenltickými chromniklovými ocelemi.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob stabilizačního tepelného zpracování austenítických chromníklových acelí legovených titanem, podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom, že ocel,svor nebo hotový výrobek z této oceli se podrohí stabillzačnímu tepelnému zpracování, jedno nebo vícestupňovému, ohřevu na teplotu nebo teploty v rozmezí 700 àž 850 °C po dobu 5 až 100 hodin, v závislosti doby ohřevu na použité teplotě tak, že při ohřevu nižší teplotou je doba ohřevu delší a při vyšší teplote ohfevu je jeho doba kratší a potom následuje ochlazení.způsob podle vynálezu zvyšuje odolnost oceli proti korozí ve vysoce agresivních oxidačních prostředích. Rychlost ochlazování oceli nemá vliv na dosažení výsledku. Rozhodující je teplota a doba výdrže na teplotě.Doba stabilizačního tepelného zpracování se zkrátí po předcházeäící deformaci za studena nebo dotvářením za snížených teplot. Stabilizační tepelné zpracování zaručuje odolnost hranic zrn proti koroznímu napadení po tepelném ovlivnění při teplotách pod 700 °c, tj. v kriticke oblasti teplot a zaručuje taká strukturní stabilitu při krátkodobém přehřátí při svařování.Očinek stabllizačního tepelného zpracování vyplýva z následujících příkladů zkoušek ve vroucí 65 kyselině dusičné pěti 48 hodinovými cykly, a to u oceli následujícího chemickéhoTepelné zpracování V Korozní rychlosti v HN 03 /gm 2.h 1/ Bez dalšího Po následujícím Po simulaci ovlivnění zcitlivění 550 °C elektrostruskového 200 až 1 000 h svařování al rozpouštěcí žíhání při teplotě 0,5 . 10 1 1 050 °C po dobu 30 min. až 6 h V napadení v ovlivněné chlazení ve vodě (základní oblastí tepelné zpracování) b) stabilízační žíhání při teplotě l 0 10 1 850 °C po dobu 2 až 4 h chlazení nožová koroze na vzduchu neho ve vodě (dosavad- v přehřáté oblasti. ní způsob zpracování) c) stabílizační tepelné zpracování 0,5 0,5 0,5 při teplotě 800 °C po dobu 20 až 30 h nebo 750 °C po dobu 50 až 100 h způsob chlazení neni významný d) dvoustupňové stabilizační tepelné 0,5 0,5 0,5zpracování při teplotě 720 °C po dobu 20 h, potom při 000 °C po dobu 12 až 18 h, rychlost ochlazoväní není významnáe) režim se zkrácenou dobou zpracování při teplotě 750 °C po dobu 6 h, ochlazení na vzduchu, potom při teplotě800 °C po dobu 6 až 18 h, způsobKorozní rychlosti v HNO 3 /gm .h / Bez dalšího Po následujícim Po simulaci ovlivnění zcitlívění 550 °C elektrostruskového 200 až 1 000 h svařování 0,5 0,5 0,51. způsob sťabilizačniho tepelného zpracování austenitických chromniklových oceli legovaných titanem po předchozim rozpouštěcim nebo stabilizačním žiháni vyznačený tim, že ocel,svar nebo hotový výrobek ztéto oceli se podrobí stabilizačnímu tepelnému zpracování, jedno nebo vícestupñovému, ohřevem na teploty v rozmezí 700 až 850 °C po dobu 5 až 100 hodin v závislosti doby ohřevu na použité teplotě tak, že při ohřevu nižší teplotou je doba ohřevu delší a při vyšší teplotě ohrevu je jeho doba kratší a potom následuje ochlazení.2. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím, že doba stabilizačního tepelného zpracování se zkrátí na dobu 5 až 50 hodin po předcházející aplikaci deformace materiálu za studena. jeho tvářenim za snížených teplot nebo použitím vicestupñového žíhání.

MPK / Značky

MPK: C21D 1/26

Značky: zpracování, titanem, způsob, austenitických, chrómniklových, legovaných, stabilizačního, oceli, tepelného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-262287-zpusob-stabilizacniho-tepelneho-zpracovani-austenitickych-chromniklovych-oceli-legovanych-titanem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob stabilizačního tepelného zpracování austenitických chromniklových ocelí legovaných titanem</a>

Podobne patenty