Lázeň pro odstraňování povlaků termoaktivních nátěrových hmot z kovových podkladů

Číslo patentu: 261628

Dátum: 10.02.1989

Autor: Buchta Otakar

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 Autor vynálezu OTAKAR BUCHTA, HAVÍŘOV54 Lâzeň pro odstraňovaní povlaků termoreaktivních nátěrových hmot z kovových pndkladůLázeň pro odstraňovaní pov 1 akü termoreaktív-nich nátěrových hmot, zvláště pak práškový/ch epoxidü, epoxid-polyesterů nebo polyesterů, používaných zejména pro finální úpravu sürojírenských výrobků, sestává ze 40 až 80 objemových odílů -octarnu metylonatého, 40 až 6 x 0 objemových dílů alkoholu ísobutylnatého, 10 až 30 objemových dílü xylerm a 10 až 30 objemových dílü »dvacetl až čtyřlcetíprocentní kyseliny ontotosforečné.vynález se týká lázne pro odstraňovaní termuoreaktivních náterových hmot, zvlášte pak práškových epoxidů, epoxíd-lpolyesterů nebo polyesterů, používaných zejména pro finalizaci strojírenských výrobků, přičemž podstatnou lázně je smesný roztok organických r-ozpouštědel a minerální kyseliny. Funkce této lázně spočíva zejména ve zvlášť výhodném spojení organických rozpouštedel ve v-azbě na spolupůsobení vhodne zvolené minerální kyseliny, čímž je dosaženo jak dífúzního účinku ronpouštedel.a vrstvu vytvrzené práškové naterove hmoty, tak i akcelerujícího spolupůsobení minerální kyseliny, jež difunduje společně s rozpouštedly, reaguje s povrchem kovového polclklavdu, přičemž uvolněné zplodiny reakce kov - kyselina napomáhíají rychlejšímu odstranění vytvrzených povlaků práškových náterových hmot z poclkladních materiálů.- «.~Finalizací zejména strojírenských výrobků práškovým nátěrovými hmotami epoxidovými, epoxíd-polyesterovými .nebo polyesterovými se zabezpečuje -moderní a efektivní postup povrchové úpravy různých podkla-dových materiálů. Tyto naterove hmoty struktuirou své molekuly zabezpečují zvlášť vysoký stupeň aclheze na. kovových podklaĺdových materiáloch. Adhezeje zde tak značná, že vyvstal problém jednoduchého a rychlého odstranění těchto vyt-vrzenýclí povlaků práškových náterových hmot, příkladne v případě vad-ných povlaků zmetků nebo odstranění jejich nánosů na závesných zařízeních a podobne.Dosavaldní lázeñ koncentnovaného horkého hydroxidu sodneho nebo draselného je pro odstranění vytvrzených povlaků práškových náterových hmot zcela neúčínná. Známý způsob odstraňovaní těchto povlakü vypalováním je z hygienických důvodů nepřístupný a negatívne ovlivňuje životní prostředí. známá je i lázeň pro .odstraňovaní vytvrzených povlaků prášk-ových náterových hmot, sestávající z chloroformu, alkoholu a vody. Nevýhodou této lázně je silne nark-otický úči-nek chloroformu a z toho vyplývající zdravotní nebezpečí.Dále byly zkonšeny pro odstraňovaní vytvrzených povlaků epoxidových, epoxlld-polyesterových nebo polyesterových práškových náterových hmot, například lázně obsahující fenoly nebo deriváty aldehy-dů, které se v praxi neosvedčily pro svou vysokou toxicitu.Lázeň pro odstraňovaní p-ovlaků termoreaktivnich náterových hmot z kovových podkladů podle vynálezu je pokroke-m v. tomto smeru a odstraňuje předchozí nedostatky tím, že na vytvrzený povlak práškových ,náterových hmot zejména epoxidových, 4epoxild-polyesterových nebo lpolyester-ových působí smesný roztok o-ctanu metylnatého,alkoholu isobutylnatého a xylenu společně se zředenou kyselinou ortofosforečnou. Tato lázeň ,podle vynálezu preniká do vytvrzené vrstvy práškové naterove hmoty a rozrušuje její strukturu, dochází k poklesu její mechanické pevnosti a kyselina testorečná, obsažené v lázní, reaguje s kovovým,povrchem podkladního materiálu za vzniku plynných. zplodin, jež výhodne urychlují separací organické vrstvy naterove hmoty od metalického podkladu. Celý proces odstraňovaní povlaku wv-ytvrzených práškových náterových hmot v láznl podle vynálezu se u rychluje mechanickým mícháním lázně.Dále Lrvádíme složení lázně pro» odstraňováni vytvrzených povlaků práškových epoxídových, epoxid-polyestervovýclí nebo polyesterových náterových hmot ,podle vynálezu .Výhodou lázně pro odstraňovaní termoreaktivních vytvrzených povlaků práškových epoxidových, epoxid-polyesterových nebo polyesterových .náterových hmot podle vynálezu je mimo jine to, že stupeň toxíclty je podstatne nižší, než u dosavaldních -chloroformov-ých, fenolových nebo aldehyclových lázní a účinkom kyseliny fosforečne se potlačuje jev takzvané bleskové koroze kovových gpodklodních materiálů.Lázeñ pro odstraňovvání povlaků termore-l až 60 objemových dílů alkoholu isobutymaakttvních nátěrových hmot z kovových pod- tého, 10 až 30 objemových dílů xylenu a 10 kladú vyznačená tím, že sestává ze 40 až .až 30 objemových dílů dvaceti- až čtyřiceti 80 objemových .dnů ocbanu metylnatého, 40 procentní kyseliny ortofosforečné.

MPK / Značky

MPK: C09D 9/00

Značky: odstraňování, kovových, termoaktivních, nátěrových, lázeň, podkladů, povlaků

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-261628-lazen-pro-odstranovani-povlaku-termoaktivnich-naterovych-hmot-z-kovovych-podkladu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lázeň pro odstraňování povlaků termoaktivních nátěrových hmot z kovových podkladů</a>

Podobne patenty