Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu VOLF RADKO ing. CSC., KARHAN IŘÍ ing. CSC., PAVELKA IVAN ing.,ŠŤASTNÝ MILOSLAV ing. CSC., DOLEŽAL BOHUSLAV doc. ing. CSC.,KOLÁŘ MILAN ing., ANDĚL MICHAL MUDr. CSO.,MOSTECKÝ IŘÍ akademik, PRAHA(54) Fotometrické cela pro objektívu vyhodnoeeni intenzity zabarvení reagenčních pruužkůŘešení se týká měřicí cely pro fotometrické objektivní vyhodnocování intenzity zabarvení reagenčních proužků. Reagenční proužek je pracovní luminiscenční diodou pod určitým úhlem osvětlován a 0 dražené světlo, zeslabené absorpcí vybarveným povrchem proiužku, je měřeno foto.odporem, přičemž vlastni zrcadlový odraz způsobený krycí membránou reagenčního proužku je eiiminován ve vhodně umístěné absorpční komůrce. Užitečný signál je sní~ mán fotoodporem a následně vhodným elektronickým zařízením porovnáván se světelným tokem referenční luminiscenční diody. Fotometrické cela má uplatnění v přístrojích pro otbjektivní vyhodnocování intenzíty zabarvení povrchů indikačních a reagenčních proužků především pro medicínální účely, dále pak v analytických laboratořích a chemickém průmyslu všeobecně.vynález se týká fotometrické cely pro vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků.Měřicí cely pro fotometrlcké vyhodnocování reagenčních proužků jsou v současné době konstru-ovány v jednopaprskové úpravě s využitím luminiscenčních diod jako zdroje světelného záření nebo v dvoupaprsko-vé verzi, kde se k témuž účelu používá zpravidla doutnavek nebo také luminiscenčních diod.K měření světelného toku záření, odraženého od reagenčního proužku, jsou používány fortodiody nebo fototranzisto-ry srychlou odezovu, které jsou näkladnější, speciálně konstruovány pro tyto účely a z těchto důvodů často nedostupné.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu fotometrická cela pro vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčnich proužků, opatřená dvěma luminiscenčními diodami,tvořícími zdroj.e světelného zäření. jeho podstata spočívá v tom,cela je tvořeno základním tělesem ze světlopohlcující hmoty nebo materiálem opatřeným na povrchu i v dutinách světlopohlcující hmotou, v němž jsou vytvořeny kanálky pro uložení pracovni luminiscenční diody a referenční luminiscenční diody a kanálek fotoodporu a opatřenýrn absorpční komůrkou, přičemž optická o-sa kanálku pracovní luminiscenční diody svírá s rovinou proměřované plošky reagenčníh-o proužků úhel oc V nozsahu 30 ° až 55 °, optická osa kanálku totoodporu svírá s optickou osou kanálku praco-vní luminiscenční diody úhel (i v rozsahu 35 ° až 60 ° a osa kanälku referenční luminiscenční diody svirá s rovinou činné plochy fotoodporu úhel y V rozsahu 10 ° až 80 °.Vyšší účinek vynálezu spočíva ve využití levnějšího a citlivějšiho fotoodporu amožnosti zvýšit citlivost měření zařazenim absorpční komůrky, která snižuje vliv reflexe vlastního povrchu reagenčního proužku vzhledem k užitečnému světelnému toku.Fotometrické cela pro vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužkü je dále blíže vysvětlena na připojeném výkresu, na němž je znázorněn-o schematické vytvoření cely.Základem zařízení je upravený hranol z černé plastické hmoty, tvořicí základní těleso 1 s vyvrtanými kanálky pro uložení pracovní luminiscenční diody 2 a referenční luminiscenční diody 3 a pro umístění fotoodpxoru 4. Dále je V základním tělese 1 vyvrtána absorpční komůrka 5, jejíž povrch je vhodné upraven světlo absorbujícím materiálem. Proměřovaný reagenční proužek je přikládán a vhodné flxován k rněřicímu otvoru B.Optická -osa lsanálku pracovní luminiscenční diody 2 svírá s rovinou proměřovane plcšky reagenčniho proužku úhel ot,stejně velký úhel o svírá s rovinou reagenčního proužku osa absorpční komůrky 5.Optická osa kanálku fotoodporu 4 svírá s optickou osou kanálku pracovní luminiscenční diody 2 úhel p a rovina činné plochy fotoodporu 4 svírá s osou kanálku referenční luminiscenční diody 3 úhel y.Fotometrické cely podle vynálezu je možno využít pro objektivní vyhodnocování intenzity zabarveni reagenčnich proužků pro stanovení glukózy v lidské krvi. Při ověřování bylo dosaženo pro rozsah koncentrací glukózy 1 až 20 mmolů/l reprodukovatelnosti ingi mmolu/l glukózy. Vlastní chyba měřicí cely, zjištěná experimentálne člnila po přepočtu ÍQOB mmolu/l glukózy.Fotometrické cela pro vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků, opatřená dvěma luminisceněnimi diodami,tvořícími zdroje světelného záření, vyznačená tím, že je tvořena základním tělesem 1 zeevětlopohlcujicí hmoty nebzo materiálem opatření/m na povrchu i v dutinách světlopohlcující hmotou, V němž jsou vytvořeny kanálky pro uložení pracovní luminiscenčnídiody 2 a referenční luminiscenční diody 3 a kanálek fotoodporu 4a opatřenym absorpčni komůrkou 5, přičemž optická osa kanálku pracovni luminiscenční diody 2 svírá s rovinou proměřované ploěky reagenčního proužku úhel w v nozsahu 30 ° až 55 °, optická osa kanálku fotoodporu 4 svirá s optickou osou kanálku pracovní luminiscenční diody 2 úhel m v rozsahu 35 ° až 60 ° a osa kanálku referenční luminiscenční diody 3 svírä s rovinou činné plochy fotoodporu 4 úhel y v rozsahu 10 ° až 80 °.

MPK / Značky

MPK: G01J 1/50

Značky: reagenčních, objektivní, proužku, vyhodnocení, fotometrická, zabarvení, intenzity

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260601-fotometricka-cela-pro-objektivni-vyhodnoceni-intenzity-zabarveni-reagencnich-prouzku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků</a>

Podobne patenty