Zapařovací prostor pásové pekařské pece

Číslo patentu: 260464

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dobřichovská Libuše, Černík Jiří, Vencl Lubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynalezu VENCL LUBOMÍR ing., PARDUBICE, ČERNÍK mi ing., SRCH,DOBŘICHOVSKÁ LIBUŠE, PARDUBICE(54) Zapařovacl prostor pásové pekařské peceŘešení se týká provedení zapařovacího prostoru pásových pekařslçýclí pecí. Podstatou řešení je, že V pečlcím tll-llelll pásové pekařské pece je vytvořen. samostatný zapařovací prostor wmnožňující dosažení homogenního parního prostředí a odstranění vílívu proudění vzduchu přirozeným t-ahem v pečlcím tunelu.vynález se týká provedení zapařovacího prostoru pro cyklotermickê pásové pekařská pece.Dosud je zapařaovací prostor řešen délkovým vymezením vstupní části pečicího tunelu cyklotermických pásových pekařských pecí opatřené několika rozváděcími trubkami zapařovací páry pro prívod zapařovocí páry do tohoto prostoru. Délkové v.ymezení je provedeno teflonovrými závěsy. Rozvaděcí trubky páry jsou uložený příčně V pečicím tunelu v dané výši nad síťovým pečným pásem, nosíčem pečených výrobků. Celkový objem zapařovacího prostoru je dán příčným Ipríířezem pečlcího tunelu a jeho délkou vymezenou teflonovými závěsy.Nevýhodou tohoto řešení jsou velké, až 100 rozdíly ve složení parovzdtlšné směsi í v jednotlivých místech zapařovacího prostoru, velmi nehomogenní prostředí vzhledem k obsahu vodní cpáry, dále pak značně velký objem zapařovacíhuo prostoru. Důsledkem je nadmerná spotřeba páry. Uvedené nevýhody odstraňuje zaípařovací prostor podle vynálezu. Uvnitř pečicĺho tunelu cyklotermíckých pásových pekařských pecí je vytvořen samostatný zapařovací prostor, kterým prochäzejí rozváděcí trubky páry. Samostatný zapařovací prostor sestává ze samonosného krytu umístěnéhuo nad rozváděcími trubkamí páry a teflonového zâvěsu, 4který je přípevněn po jeho celém obvodě. Tetlonový závěs se dotýka svým spodním nařaseným okrajem pečícího pásu, nosiče pečených výrobků.Výhodou řešení dle vynálezu je vytvoření zapařovtacílío prostoru Inalého objemu s účinným zamezením přístupu vzduchu proudícího IJQČÍCÍHI tunelem do tohoto prostoru. Tím je dosaženo výrazneho zvýšení homogenity prostředí v. zapařovacĺm prostoru.Důsledkem řešení zapařovacího prostoru podle vynálezu je snížení spotřeby zavpařovací .páry, snížení spotreby energie na pečení, dosažení dokonalého zapáření peče ných výrobků.Na obrázku č. 1 je znázorněn příklad zapaňovacílío prostoru podle vynálezu.Zapařovací pára je příváděna rozváděcími trubkami páry 2 d-o zapařovacího prostoru tvořeneho samonosným krytem 1 a teflonovým závělsem 3. Tetlonový zävěs 3 je prípevněn po celém obvodu samonosného krytu 1 a spodním nařaseným okrajem se dotýká pečného pásu B, který nese pečené výrobky 7 -pečicím tunelem 4 pece. Zapařovací prostor tvorený samonosným krytem 1 a teflonovým závěsem 3 je umístěn v pečicím tunelu 4 v jeho vstupní částí za vstupem 5.Zapaařovací prostor podle vynálezu je možno použít u pásových pekařských pecí a obdobných zařízení.1. Zapařuovací prostor pásové pekařské peco opatřený rozváděcími trubkami páry vyznačující se tím, že je vytvořen uvnitř pečícího tunelu 4 a skládá se ze salmonosneho krytu ( 1 opntřeného na stranách tetlonovými závěsy 3 tvořícímí uzavřený prostor.2. Zapařov-ací prostor podle bodu 1 vyznačující se tím, že samonuosný kryt je nad rozváděcímí trubkami páry 2 střech-ovitě tvarován.3. Zaupařtovací prostor podle bodu 1 vyznačující se tím, že teflonové závěsy (31 mají Spodní okraj nařasený.

MPK / Značky

MPK: A21B 1/00

Značky: zapařovací, prostor, pásové, pekařské

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260464-zaparovaci-prostor-pasove-pekarske-pece.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapařovací prostor pásové pekařské pece</a>

Podobne patenty