Sposob preparovania polypropylénových vláken

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob lpreparovanla polypropylénových vláken vodnou emulzíou obsahujúcou aspoň 12 g/l etoxllovanej kyseliny olejovej, alebo jej zmesi s evtanolamínovou soľou sulfonovaného IHHSUXÓÍIO alkoholu Clü-Clíi a aspoň 8 g/l etoxil-ovaného rlcínového oleja vyznačený tým, že vlákna vznikajúce pod hubloous teplotou vyššou ako 80 C, vstupujú do vodnej emulzie, ktorej teplota je od 20 do 60 °C a vystupujú z vodnej emulzie s teplotou nižšou ako 80 °C, pričom na ich povrchu je vytvorená rovnomerné vrstva emulzle, ktorá tvorí Inlnimálne 5 °/o hmotnosti vlá- ken.ÚŘAD mo VYNÁLEZY A QBIEVYAutor vynálezu UR pri Bratislava, GALIS MICHAL ing., NITRA,RICHTER FRANTIŠEK ing. CSc., BRATISLAVA,PRASKAČ ĽUDOVIT ing., LOPAŠOVZariadenie spadá do oblastí čistenia odpadových vôd od pevných kontamtnátov. Riešenie sa týka zariadenia, ktoré umožňuje čistenie odpadových vôd použitím solárnej energie. Podstatou riešenia je -odparovxací tunel, ktorý pozostáva zo žľabových odparovacích bazénov uložených za sebou, prekrytých priesvltným krytom, vybavený pretla- 5 kovou ventíláciou. jednu stranu priesvitného krytu tvorí akumulačná stena Lunlestncná na pozdĺžne strane žľabových odparovacích bazénov, pričom žľabovét odparovacie bazény sú po cele dĺžke vystlané čiernou óltou, ktorá je napojená na zviňwovacie zariadenie uložené na konci každého odparovacieho bazéna.

MPK / Značky

MPK: D06M 13/46, D06M 15/53

Značky: polypropylénových, spôsob, vláken, preparovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260327-sposob-preparovania-polypropylenovych-vlaken.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob preparovania polypropylénových vláken</a>

Podobne patenty