CCD filter s násobiacim číslicovo-analógovým prevodníkom

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu HRONEC MIIjAN ing. CSC., MÍKULEC JOZEF ing. CSC.,KOPERNICKY IVAN RNDr. ing. CSC., BRATISLAVA54 Spôsob prípravy ropnei živice1 2 Ropné živice Ska využívajú pri výrobe farieb a Lakov, lnrpregnačných a tadhéztaych Inateriá-łov., gúm a pod. Podstata spôsobu prípravy ropne živice spočíva v tom, že termickej poulytnerizácii sa podrobí frakcita- py rolýznehro benzínu vrlaca V intervale teplôt130 až 210 °C s obsahom menej ako 2,8 0/0 hmot. talfa-metylstyrénu, pričom hmotnostný pomer alfa-metylstyrénu ku dicyklopentadiénu sa udržiava v rozsahu 1 0,1 až 2,0.

MPK / Značky

MPK: H03M 1/66, H03H 17/00

Značky: násobiacim, prevodníkom, filter, číslicovo-analógovým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260323-ccd-filter-s-nasobiacim-cislicovo-analogovym-prevodnikom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">CCD filter s násobiacim číslicovo-analógovým prevodníkom</a>

Podobne patenty