CCD filter s hradlovacím obvodom

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rr POPISY VYNÁlEZU 26032375 o Autor vynalezu ŠURIANSKÝ JOZEF ing., CHMÚRNY AN prof. ing. DrSc.,aureát Štátnej ceny Kl. Gottwaldia, BRATISLAVARiešenie sa týka CCD filtra s násobiacim číslicovo-enialógonvým prevodníkom, ktorý využíva prvok s nábojovou väzbovu- Účelom riešenia je možnosť preladenia CCD filtra s näsobiacim číslicovo-onalógovým prevodníkom a použitie klasických CCD posuvných registrov pri konštrukcii týchto filtrov. Poidstata riešenia je v tom, že vstupný analógový signál je pripojený na prvok s nábojovou väzbou, ďalej je signál spracovvävlayný po~~ stupne v prvom vzork-ovacłom obvode, v. násovbiacom číslicovo-analógovoln iplrevodvníku. v- sígnálovom integrátore, v druhom vzorkovacom obvode, kde dostávame Výstupný signál. Riadenie je zabezpečené riadiacim obvodom signálml privádzanými do jednotlivých blokov CCD filtra s násobiacim -čis~ licovo-vaiialógovým prevodnikomCCD filter s násobiacim číslicovo-analögovým prevodníkom má podstatne širšie.aplikačné možnosti v zapojeniach s ~C|CD filtnami, v» ktorých sa využívali klasické CCD filtre so stanovenými vlastnostlami pri výrobe.

MPK / Značky

MPK: H03H 11/04

Značky: hradlovacím, filter, obvodom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-260322-ccd-filter-s-hradlovacim-obvodom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">CCD filter s hradlovacím obvodom</a>

Podobne patenty